Delta Sensors Vietnam,Cảm biến Laze Dilas FT1500 Delta Sensors

Cảm biến Laze

Replaced by Dilas FT1800
Dilas FT1500

Dòng Trilas TL và dòng Dilas FT là cảm biến đo khoảng cách laser không tiếp xúc kỹ thuật số của Delta Sensors với độ phân giải cao, có thể đo được vật thể nóng (lên đến 1,300 ° C) hoặc lạnh, đứng yên hoặc chuyển động. Ngoài ra, bằng cách kết hợp một số cảm biến, dòng này còn có thể đạt được các phép đo kích thước và đọc hình dạng. Các ứng dụng điển hình bao gồm đo chiều rộng và chiều dài tấm trên dây chuyền đúc liên tục; định vị thép tấm, phôi nở, phôi; đo lường trên máy rèn; độ nở, chiều dài phôi; đo đường kính; kiểm soát vòng lặp.

Để tích hợp một số cải tiến và tính năng mới, Dilas FT1500 được thay thế bằng Dilas FT1800.

Thay đổi tham chiếu như sau:

- FT1507 ---> FT18x1

====================================================

In order to integrate some innovations and new features, the Dilas FT1500 is replaced by the Dilas FT1800.

Changement of reference as follow:

- FT1507 ---> FT18x1

Mã hàng

Tên sản phẩm

Dilas FT1800

Cảm biến laze đo khoảng cách có chức năng giao tiếp

Dilas FT1500 (Replaced by Dilas FT1800)

Cảm biến laze đo khoảng cách có chức năng giao tiếp

Dilas FT1600 (Replaced by Dilas FT1800)

Cảm biến laze đo khoảng cách có chức năng giao tiếp

Dilas FT2000

Cảm biến laze đo khoảng cách

FT2007 230VAC

Cảm biến laze đo khoảng cách

Dilas FT4200

Cảm biến laze đo khoảng cách dùng trong môi trường khắc nghiệt

FT4207

Cảm biến laze đo khoảng cách dùng trong môi trường khắc nghiệt

FT4227

Cảm biến laze đo khoảng cách dùng trong môi trường khắc nghiệt

Trilas TL

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL051

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL021

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL101

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL052

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL022

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL102

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL112

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL053 

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL023

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL103

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL057

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL027

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL107

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL117

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL104

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL114

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

TL105

Cảm biến laze đo khoảng cách 3 góc

Velas DL4000-N 

Cảm biến laze đo tốc độ

 

Tham khảo list code sản phẩm tiêu biểu của hãng.!!!!!!!

Name 

Brand 

Scanning Hot Metal Detector_Rota-Sonde DC2000_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Scanning Hot Metal Detector with Laser Pointer_Rota-Sonde DC4000-L_Delta Sensor Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Scanning Hot Metal Detector with Fibre Optics_Rota-Sonde DC2038_Delta Sensor Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Static Hot Metal Detector with Fibre Optics_Stato-Sonde Z6H_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

- Hot Metal Detector for Installation below Roll Table_IRIS 111-09_Delta_ANS Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

- Static Hot Metal Detector_Stato-Sonde Z3_Delta_ANS Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

 

 

- Infrared Scanning Sensor - Loop Position_Rota-Sonde TS2006_Delta_ANS Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

- Portable Radiant Bar_Radiant Bar BR3000_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Optical Barriers (CMD)

Optical Reflecting Barrier_Optical Barrier V3_Delta Sensor Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Reflecting Barrier_Laser Barrier V5_Delta Sensor Vietnam

 

 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Reflectors_Reflectors R_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Through Beam Optical Barrier_Optical Barrier VE/VR

_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Through Beam Laser Barrier_Laser Barrier VL/VRG

_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Through Beam Laser Barrier for Extreme Conditions_Laser Barrier VLP21/VRH_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Photodiode Array Weld Hole Detection_Weld Hole Detector DTR340_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Weld Hole Detection_Weld Hole Detector DTS240_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Linear Cameras

 

Stereoscopic Width Gauge for cold rolling mills_DigiScan XD1000_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Photodiode Array Detector_CCD Array Detector DR3000_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Proximity Switches

 

High Temperature Inductive Proximity Switches_Inductive Proximity Switches IH_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Inductive Proximity Switches_Inductive Proximity Switches IG120 - IW100_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Magnetic Proximity Switches_Magnetic Proximity Switches MHM_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Encoders

 

Incremental Solid Shaft Encoder_Pulse Generator GDP - GDC_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Measuring Sensors

 

Laser Triangulation Measurement_Trilas TL_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Distance Meter_Dilas FT2000_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Distance Meter_Dilas FT4200_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Measurement Systems

 

Stereoscopic Width Gauge

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Stereoscopic Width Gauge for strip/plate products_DigiScan XD4000_Delta vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Stereoscopic Diameter Gauge_DigiScan XD4500_Delta Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Crop Shear Vision System

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Crop Shear Vision System for hot strip mills_Crop Vision CV3000_Delta Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR