Đại lý Maxcess Vietnam,Cảm biến máy ảnh kỹ thuật số DAC-005-46.5F-DX-18/200-01A Fife/ Maxcess ,Maxcess Vietnam,DAC-005-46.5F-DX-18/200-01A Fife/ Maxcess ,Cảm biến máy ảnh kỹ thuật số DAC-005-46.5F-DX-18/200-01A ,DAC-005-46.5F-DX-18/200-01A,H=1250, MB=400 ; Digital Camera Sensor ; Internal P/N: M452313

Đại lý Maxcess Vietnam,Cảm biến máy ảnh kỹ thuật số DAC-005-46.5F-DX-18/200-01A Fife/ Maxcess

Cảm Biến Máy Ảnh DAC-005 - DAC-005-46.5F-DX-18/200-01A H=1250, MB=400 ; Digital Camera Sensor ; Internal P/N: M452313

Cảm Biến Máy Ảnh DAC-005

Giải pháp lý tưởng cho nhiều loại vật liệu khó cảm nhận từ vải không dệt đến thép

Bỏ qua những thay đổi về độ tương phản trong khi mang lại độ tuyến tính và độ chính xác cao

Cài đặt khoảng cách và chiều rộng web cực kỳ linh hoạt

Cảm biến máy ảnh DAC-005 là giải pháp lý tưởng cho nhiều loại vật liệu khó cảm nhận từ vải không dệt đến thép. Máy ảnh sử dụng tổng cộng 7.725 pixel và có thể chia trường nhìn thành 31 khu vực phụ, tạo ra “cảm biến ảo”. Mỗi cảm biến ảo có thể phát hiện một cạnh trong tổng số 255 cạnh. Vỏ nhỏ, nguồn sáng bên trong và các ống kính ngàm C khác nhau cho phép lắp đặt trong điều kiện trường chật hẹp.

Cảm Biến Máy Ảnh DAC-005

 

 • thành nội

 • Hệ mét

Nhiệt độ hoạt động

32 - 140˚ F

lớp bảo vệ

IP65

Đầu ra analog

0 mA - 10 mA cho 2 cạnh

Đầu ra kỹ thuật số

2 đầu ra cực thu hở

Ống kính có sẵn

Giá đỡ F: 28 đến 80 mm, 70 đến 210 mm Giá đỡ
C: 8 mm, 12,5 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm

 

 • Tag and Label

 • Packaging

 • Cardboard

 • Food and Beverage

 • Flexible Packaging

 • Pharmaceutical

 • Nonwovens

 • Battery

 • Towel and Tissue

 • Specialty Converting

 

100% USA/ China Origin

Fife/ Maxcess Vietnam

Model: DAC-005-46.5F-DX-18/200-01A
H=1250, MB=400 ; Digital Camera Sensor ; Internal P/N: M452313

100% USA/ China Origin

Fife/ Maxcess Vietnam

Model: OI-N
Operator ; Internal P/N: 202570-001

100% USA/ China Origin

Fife/ Maxcess Vietnam

Ethernet cable for OI-N (length 5M)
Internal P/N: C100918-0050

100% USA/ China Origin

Fife/ Maxcess Vietnam

Model: DMAXE
Controller (upgrade type) ; Internal P/N: 29L219371011

100% USA/ China Origin

Fife/ Maxcess Vietnam

Model: OI-N
wall mount bracket ; Internal P/N: 202238-001

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess

P/N: 202570-001
Model: OI-N
Operator

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess

P/N: 29L219371011
Model: DMAXE-1 (upgrade type)
Controller

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess

P/N: C100918-010
Ethernet cable of DMAXE 10M

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess

P/N: C104766-009
Model: LPT1A-0350-C
Sensor

100% USA/ China Origin

Fife/Maxcess

P/N: C102398-001
Model: SDE-30 type 003
Edge Averaging Sensor

100% EU/ China Origin

Maxcess/ Fife Vietnam

Model: DSE-41
PN: M431027
Digital Ultrasonic Sensor

100% EU/ China Origin

Maxcess/ Fife Vietnam

PN: 226851-020
Cable for DSE-41
Type: 2m

100% Germany/ China Origin

Fife/ Maxcess Vietnam

Fife SE-44 SENSOR 2"
P/N: M266337
Ultrasonic Sensor

 

Name of producer

Model

Brand

Specialty Sensors    Cảm biến đặc biệt

Fife DST-1 Object-Recognition Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Infrared Sensors    Cảm biến hồng ngoại

Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-11 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-22 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-23 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-30 Edge Averaging Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-32 High Temperature Fiber Optic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-33 Carpet Tuft Fiber Optic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife First*Edge SE-38 Digital Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-42 Infrared Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife H3194-306-05 Eagle Eye

Fife/Maxcess Vietnam

Ultrasonic Sensors  Cảm biến siêu âm

Fife SE-31 Mini Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-44 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Line Guide and other Optical Sensors     Các cảm biến quang khác

Fife SE-46C Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-26B Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife H3662 Line Scan Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Visible Light and Laser Sensors              Cảm biến laser

Fife SE-15 Visible Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

SE-20 Wide GAP Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-21A Transmitted Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife H3257 LED Light Source

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DSS Digital Sensing System

Fife/Maxcess Vietnam

Fife H3218 Center-Guide Detector

Fife/Maxcess Vietnam

Pneumatic Sensors   Cảm biến khí nén

Fife SP-5, SP-11, SP-12 Pneumatic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-1, SP-3259, SP-7171 Pneumatic Sensors

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-2317, SP-2633 Pneumatic Sensors

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-13, SM-1760 Pneumatic Sensors

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Metal  Cảm biến cho kim loại

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

SE-20 Wide GAP Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-15 Visible Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-21A Transmitted Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Wide Band Sensors  Cảm biến băng rộng

Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Opaque Material                        Cảm biến cho vật liệu mờ

Fife SE-11 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-15 Visible Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-22 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-23 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Mini Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-32 High Temperature Fiber Optic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-37 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-42 Infrared Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Transparent Materials              Cảm biến cho vật liệu trong suốt

Fife SE-44 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Mini Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-37 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-46C Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Woven Material                         Cảm biến cho vật liệu dệt

Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-22 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-23 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-30 Edge Averaging Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife First*Edge SE-38 Digital Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Nonwoven Material                  Cảm biến cho vật liệu không dệt

Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-15 Visible Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-23 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife First*Edge SE-38 Digital Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Printed Material                                 Cảm biến cho vật liệu in

Fife SE-26B Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-46C Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Sensors for Carpet                                                Cảm biến cho thảm

Fife SE-15 Visible Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-33 Carpet Tuft Fiber Optic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife Sensors by Product Number                 Cảm biến Fife theo số sản phẩm

Fife SE-11 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-15 Visible Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

SE-20 Wide GAP Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-21A Transmitted Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-22 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-23 Infrared Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-26B Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-30 Edge Averaging Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-31 Mini Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-32 High Temperature Fiber Optic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-33 Carpet Tuft Fiber Optic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-37 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife First*Edge SE-38 Digital Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-46C Digital Line Guide Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-42 Infrared Light Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SE-44 Ultrasonic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife DAC-005 Camera Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-1, SP-3259, SP-7171 Pneumatic Sensors

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-5, SP-11, SP-12 Pneumatic Sensor

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-13, SM-1760 Pneumatic Sensors

Fife/Maxcess Vietnam

Fife SP-2317, SP-2633 Pneumatic Sensors

Fife/Maxcess Vietnam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

SALE ANS Việt Nam:

  thuyho@anssgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 0911472255 

 

================================================================= ===

Bấm xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng  tại Việt Nam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng MAXCESS tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây