Metrix Vietnam,Công tắc rung 450DR-2222-0120 Metrix

450 Economical Vibration Switch 

Mô hình: 450

Công tắc điện tử sử dụng gia tốc kế tinh thể trạng thái rắn cung cấp công suất điện khi nó bị biến dạng bởi lực rung. Đầu ra được chuyển đổi điện tử thành tín hiệu tỷ lệ với vận tốc. Tín hiệu này được so sánh với giới hạn đặt trước và kích hoạt rơle trạng thái rắn nếu vượt quá giới hạn. Không có bộ phận chuyển động nào trong công tắc rung 440 ngoại trừ khi được cấu hình bằng rơ le cơ học.

Một tính năng quan trọng của công tắc là độ trễ thời gian được tích hợp sẵn. Điều này ngăn việc kích hoạt chức năng báo động hoặc tắt máy khỏi sự gia tăng mức độ rung nhất thời. Nó cũng tránh tắt máy do các rung động nhất thời xảy ra trong quá trình khởi động.

Hầu hết tất cả các máy đều trải qua một vài giây rung lắc cao trong quá trình khởi động trước khi đạt đến tốc độ vận hành. Khi không có chức năng trì hoãn thời gian, như với các công tắc cơ học, rung động khởi động này gây ra một chuyến đi. Thông thường, người điều hành sẽ chuyển việc thiết lập chuyến đi cho đến khi anh ta có thể hoàn thành việc khởi động. Mức độ chuyến đi kết quả quá cao để có thể bảo vệ ở tốc độ hoạt động của máy.

Độ trễ chuyến đi báo động ba giây là tiêu chuẩn trên công tắc. Độ trễ thời gian báo động có thể điều chỉnh độc lập tại hiện trường trong phạm vi từ 2 đến 15 giây.

Sản phẩm Trọng lượng: 2,7 kg (6 lbs)

Metrix Vietnam

Code: 5485C-004

Metrix Vietnam

Cable Assembly: 4850-050

Metrix Vietnam

5550-421-381

Metrix Vietnam

440-DR-2201-0105

Metrix Vietnam

ST 5484E-121-420-00

Metrix Vietnam

ST 5484E- 152-120-30

Metrix Vietnam

Shaker HI-903

Metrix Vietnam

Shaker HI-913

Metrix Vietnam

Seismic vibration transmitter, loop powered ST5484E-121-432-00  

Metrix Vietnam

5485C-007-020  
Velocity Sensor - 375°C max.,

Metrix Vietnam

Seismic vibration transmitter, loop powered, with LCD indication
Code: ST5491E-022-0020-0-0

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch 5550-121-011

Metrix Vietnam

Code: 5485C-004

Metrix Vietnam

Cable Assembly: 4850-050

Metrix Vietnam

Code: HI-913

Metrix Vietnam

HI-223-9M
Proximity Probe daptor Kit, English (MILS)

Metrix Vietnam

2050049
Mounting Spacer

Metrix Vietnam

0228 -0136-01
Mounting Plate, Magnetic 2" Dia, 1/4" thick

Metrix Vietnam

0228-0137-01
Adapter stud.  1/4-28 UNF to 3/8-24 (for HI 5701VT)

Metrix Vietnam

0228-0075-01
4140 Steel Target (incl w/ 223/224 Kits)

Metrix Vietnam

0228-0071-02
Velocity/Universal Transducer Adapter, w/ screw

Metrix Vietnam

0228-0070-03
Bushing, 1/4-28 to 2-56 UNC (Standard)

Metrix Vietnam

MW 5550-121-210

Metrix Vietnam

ST5484E-122-0512-00

Metrix Vietnam

Proximity MX2030-04-020-120-90-05

Metrix Vietnam

Proximity MX2034-01-01-09-05-01-028-00

Metrix Vietnam

Seismic vibration transmitter, loop powered, with LCD indication
Code: ST5491E-022-0020-0-0

Metrix Vietnam

Velocity Sensor - 375°C max., connector version
Model: 5485C-008

Metrix Vietnam

Code: ST5484E-122-020-00
Seismic vibration transmitter, loop powered

Metrix Vietnam

Code: 8200-001
Conduit Elbow, 3/4" NPT used with ST5484E

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch 5550-411-041

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch 5550-421-040

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
5484E-151-434-00

Metrix Vietnam

Shaker HI-903
Portable Shaker,

Metrix Vietnam

Shaker HI-813
Portable Shaker

Metrix Vietnam

Seismic vibration transmitter, loop powered ST5484E-121-432-00  

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch  5550-423-240

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch
Code: 5550-421-041

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch
Code: 5550-421-041

Metrix Vietnam

Electronic Switch
Code: 440-SR-2201-0100

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
Model: ST 5484E-151-1233-00

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
Model : 5484E-121-010-00

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch
Code: 5550-423-240

Metrix Vietnam

Vibration Transmitter
Code : ST 5484E-121-020-00

Metrix Vietnam

Conduit Elbow, 3/4" NPT used with ST5484E
Model: 8200-001

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Seismic  ST 6917-123-1-1

Metrix Vietnam

Velocity Sensor - 375°C max., connector version
Code: 5485C-004

Metrix Vietnam

Velocity Sensor - 375°C max., connector version
Code: 5485C-008

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch 5550-411-041

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch 5550-421-040

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
5484E-151-434-00

Metrix Vietnam

Shaker HI-903
Portable Shaker,

Metrix Vietnam

Shaker HI-813
Portable Shaker

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch  5550-423-240

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch
Code: 5550-421-041

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch
Code: 5550-421-041

Metrix Vietnam

Electronic Switch
Code: 440-SR-2201-0100

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
Model: ST 5484E-151-1233-00

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
Model : 5484E-121-010-00

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch
Code: 5550-423-240

Metrix Vietnam

Vibration Transmitter
Code : ST 5484E-121-020-00

Metrix Vietnam

Conduit Elbow, 3/4" NPT used with ST5484E
Model: 8200-001

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Code: ST5491E-022-0020-0-0
Seismic vibration transmitter

Metrix Vietnam

Seismic  ST 6917-123-1-1

Metrix Vietnam

Velocity Sensor - 375°C max., connector version
Code: 5485C-004

Metrix Vietnam

Velocity Sensor - 375°C max., connector version
Code: 5485C-008

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch
Code: 5550-221-010

Metrix Vietnam

Velocity Sensor - 375°C max., connector version
Code: 5485C-008

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
Model: 5484E-151-020-12

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
Model : 5484E-121-010-00

Metrix Vietnam

Cable Assembly: 4850-010

Metrix Vietnam

Seismic vibration transmitter, loop powered
Code: 5484E-122-020-00

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
Code: 5484E-121-112-00

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Correct model: ST5484E-151-543-00

Metrix Vietnam

Velocity Sensor - 375°C max., connector version
Code: 5485C-004

Metrix Vietnam

Cable Assembly - High Temperature ( 5485)     
Code: 4850-040

Metrix Vietnam

Shaker HI-903
Portable Shaker,

Metrix Vietnam

Proximity
MX 2033-01-01-05-05

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop pow
Code: ST 5484E-122-0532-00

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch
Model: MW 5550-411-341

Metrix Vietnam

Seismic SA 6200A-1-1-1
API-670

Metrix Vietnam

Accessories Ac 9334-211-0120-0140

Metrix Vietnam

Mech Switch MW 5550-112-411
Mechanical Vibration Switch

Metrix Vietnam

5550-421-340
Mechanical Vibration Switch

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
Model: ST5484E-123-0232-00

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
Code: ST5484E-121-0132-00

Metrix Vietnam

Electronic Switch, double relay, analog output, CSA, Class 1, Div 1, Grps B-D, painted finish
Code: 450-DR-2-2-22-0-1-0-0

Metrix Vietnam

Electronic Vibration Switch
Code: SW6000-5032-450

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered, with LCD indication
Code: ST5491E-022-0020-00

Metrix Vietnam

Electronic Switch, double relay, analog output, CSA, Class 1, Div 1, Grps B-D, painted finish
Code: 450-DR-2-2-22-0-1-2-0

Metrix Vietnam

Code: 440DR-2022-0100

Project Name

Product Part

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
ST5484E-151-0020-12

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter ST5484E-121-0132-00

Metrix Vietnam

Seismic Signal Conditioner - velocity sensor input
SC5534-333-1-00-150

Metrix Vietnam

Cable Assembly - High Temperature
Code: AC4850-132

Metrix Vietnam

Accessories Ac
9334-211-0120-0140

Metrix Vietnam

Velocity Sensor
SV5485C-008

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch
MW550-421-221

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
ST5484E-122-1882-00

Metrix Vietnam

Proximity
PP10030-05-30-10-02

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered
ST5484E-121-1882-00

Metrix Vietnam

Mechanical Vibration Switch (Base Model)
MW5550-011-040

Metrix Vietnam

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
ST5484E-151-543-00

Metrix Vietnam

Velocity Sensor - 375°C max., connector version
5485C-004

Metrix Vietnam

Cable Assembly - High Temperature ( 5485) 
Code: 4850-040

 

No.

Code and Description

Brand

1

IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-121-0020-00

Metrix

2

SV 6300-0-5-1
Piezoelectric Velocity Sensor

Metrix

3

9334-211-0035-004
Cable assembly

Metrix

4

IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-151-1180-00

Metrix

5

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered, with LCD indication (Base Model)
ST5484E-022-0020-00

Metrix

6

Velocity Sensor
SV 5485C-004

Metrix

7

Cable Assembly
AC 4850-050

Metrix

8

 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered device: Select Transmitter or Switch Options below. (Base Model)
ST5484E-151-1080-00

Metrix

9

AC 8169-75-002-010
Cable Assembly

Metrix

10

ST 8200-001-IEC
Conduit Elbow, 1" NPT, 3/4" NPT Reducer, IECEX Certified 

Metrix

11

ST5484E-151-534-00
IPT Seismic Vibration Transmitte

Metrix

12

AC 9334-111-0015-0020
Cable assembly

Metrix

13

ST5484E-152-432-00 
IPT Seismic Vibration Transmitter

Metrix

14

ST5484E-151-432-00
IPT Seismic Vibration Transmitter

Metrix

 

MX 2030-05-002-012-05-05
Reverse Mount Prox. Probe, 3/8"-24 threads, 0.5 or 1.0 m length

Metrix

 

MX 2031-045-00-05
Extension Cable

Metrix

 

MX 2033-01-02-05-00
DPS, 3-Wire Proximity Drive

Metrix

 

MX 2034-06-01-05-05-01-05
DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter -Configurable

Metrix

 

SV 5485C-007-010
Velocity Sensor - 375°C max.,
150 mV/in/s (5.91 mm/sec), 105 Ω coil resistance

Metrix

 

IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-121-0020-00

Metrix

 

SV 5485C-001-010
Velocity Sensor

Metrix

 

MX 8030-04-000-070-90-05
Prox. Probe with VibeLock™ connections - 8 mm Tip Dia., M10X1 threads, 0.5 or 1.0 m length, 20 mm to 250 mm case length

Metrix

 

IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-121-1182-00

Metrix

 

AC 91104-022
Reduce

Metrix

 

SW 450DR-2022-0200
Electronic Switch

Metrix

 

IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-121-1182-00

Metrix

 

IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-122-032-00

Metrix

 

SV 5485C-004
Velocity Sensor - 375°C max., connector version

Metrix

 

AC 4850-034
Cable Assembly

Metrix

 

ST 6917-121-1-0
IPT low cost vibration transmitter

Metrix

 

AC 9334-111-0100-0105
Cable assembly

Metrix

 

IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-122-020-00

Metrix

 

SV 5485C-008
Velocity Sensor

Metrix

 

SC 5534-003-1-2-5-150-S
Seismic Signal Conditioner  - velocity sensor

Metrix

 

ST5491E-022-0520-00
IPT Seismic vibration transmitter

Metrix

 

ST6917-156-1-0
IPT low cost vibration transmitter

Metrix

 

MW 5550-421-041
Mechanical Vibration Switch

Metrix

 

IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-121-032-00

Metrix

 

162VTS-200-045-00
Seismic Vibration Transmitter

Metrix

 

Elec Switch
SW 450DR-2122-0000

Metrix

 

MW 5550-423-040
Mechanical Vibration Switch 

Metrix

 

5516C-101-24V
Proximity Signal Conditioner

Metrix

 

5485C-535
Velocity Sensor - 375°C max.,

Metrix

 

4850-034
Cable Assembly

Metrix

 

5550-111-010
Mechanical Vibration Switch

Metrix

 

5550-G12-392
Mechanical Vibration Switch

Metrix

 

5550-411-061
Mechanical Vibration Switch

Metrix

 

5550-121-020
Mechanical Vibration Switch

Metrix

 

5485C-007-010
Velocity Sensor 

Metrix

 

5485C-007-040
Velocity Sensor

Metrix

 

 5485C-004
Velocity Sensor

Metrix

 

8978-311-0100
2-pin MIL Submersible (IP67) Cable Assembly

Metrix

 

ST5484E-151-132-00
IPT Seismic Vibration Transmitter

Metrix

 

Shaker HI-903
Portable Shaker, 

Metrix

 

HI-223-9M
Proximity Probe daptor Kit, English (MILS)

Metrix

 

0228-0137-01
Hardy; Adapter stud.  

Metrix

 

100% USA Origin

Metrix Vietnam

450DR-2222-0120
 Electronic Switch, double relay, analog output, CSA, Class 1, Div 1, Grps B-D, painted finish

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

 

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Metrix tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây