Emerson Ovation Vietnam,Đế nguồn bộ điều khiển 5X00225G01 Emerson Ovation

Emerson Ovation-Process Control Base Assembly – Đế nguồn bộ điều khiển

Tên thiết bị: Process Control Base Assembly – Đế nguồn bộ điều khiển

Mã đặt hàng: 5X00225G01

Nhà sản xuất: Emerson Ovation USA

Nhà cung cấp: ANS Việt Nam

Thông số kĩ thuật

Brand:

Emerson/Ovation

Part Number:

5X00225G01

Operating Voltage:

24 (V)

Place Of Origin:

USA

Output Frequency:

30 (kHz)

High Light:

Ethernet I/O Module

PLC I/O Module

Weight:

0.60 lbs

Dimensions:

4.75 x 6.50 x 2.00 in

Mã hàng tương đương

5X00489G01_5X00300G01_5X00419G02_5X00419G01_5X00167G01

5X00226G02_5X00105G14_5X00121G01_5X00489G01_5X00300G01

5X00419G01_5A23307H15_5A26458G01_5A26458G01_5X00070G04

5X00121G01_5D32123G02_5X00105G07_5D32191G01_5X00105G14

5X00058G01_5X00117H03_5X00059G01_5X00119G01_5X00167G01

1C31181G01_1C31181G02_1C31181G03_1C31181G04_1C31189G01

1C31192G01_1C31194G01_1C31194G02_1C31197G01_1C31197G02

1C31197G03_1C31197G04_1C31199G01_1C31199G02_1C31199G03

1C31201G01_1C31201G02_1C31203G01_1C31204G01_1C31204G03

1C31205G01_1C31206G01_1C31219G01_1C31222G01_1C31222G01

1C31223G01_1C31224G01_1C31224G02_1C31227G01_1C31227G02

1C31232G01_1C31232G02_1C31232G03_1C31233G01_1C31238H01

1C31233G02_1C31233G03_1C31233G04_1C31234G01_1P00028G01

1X00014H01_1X00046H01_1X00046H02_1X00055H01_1X00061H01

1X00093G42_1X00093H04_1X00093H05_1X00055H01_1X00061H01