Martin-eng Vietnam,Pháo không khí Typhoon 4 " Typhoon 4" Air Cannon / 38005-035FD-10DCP+E Martin-eng

Typhoon Air Cannon  

Martin® Typhoon Air Cannon có khái niệm van hybrid cung cấp nhiều lực hơn, sử dụng ít không khí hơn và đơn giản hóa việc bảo trì trong các ứng dụng khó khăn với ngân sách hạn chế.

Các tính năng và lợi ích:
Cung cấp nhiều lực hơn với lượng tiêu thụ không khí ít hơn so với Pháo không khí XHV truyền thống
Chỉ yêu cầu một đường khí để làm đầy bình và kích hoạt van
Tổ hợp pháo hơi có giá đỡ bằng thép cứng và chịu được một số rung động
Cụm van hoàn chỉnh có thể được tháo ra trong một bước dễ dàng và thay thế trong vòng vài phút, hoạt động từ một phía của bể. Không cần phải tháo thùng ra khỏi tàu để bảo dưỡng.
Kích hoạt áp suất âm mang lại hiệu suất hiệu quả trong các ứng dụng khó khăn với ngân sách hạn chế
Nâng cấp các khẩu pháo không khí công nghệ cũ hơn hiện có bằng cách sử dụng các vòi phun thường mở mà không cần nối lại hệ thống
Tùy chọn:
Cả hai đầu phun Quạt phản lực và Đầu phun nhiệt độ cao đều có sẵn

LỢI ÍCH
• Đầu ra nhiều lực hơn
• Bảo trì một bước
• Thích hợp cho các ứng dụng nhiệt độ cao

DIMENSIONS Model P/N Dim. A in. (mm) Dim. B in. (mm) Dim. C in. (mm) Shipping Weight lb (kg) Typhoon 38005-35FD 16.00 (406) 22.44 (570) 21.00 (533) 89 (40) Typhoon 38005-70FD 20.00 (508) 24.44 (621) 23.00 (584) 104 (47) Typhoon 38005-150FD 24.00 (610) 32.19 (818) 30.75 (781) 140 (64)

 List code hãng

6 Pack Program

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Air Cannon Solutions

Súng bắn khí

Air Cannon Controller

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Air Cannon Solutions

Súng bắn khí

Hurricane Air Cannon

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Air Cannon Solutions

Súng bắn khí

Martin® Core Gate

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Air Cannon Solutions

Súng bắn khí

Multi Valve Air Cannon

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Air Cannon Solutions

Súng bắn khí

SMART™ Series Jet Nozzle

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Air Cannon Solutions

Súng bắn khí

SMART™ Series Retractable Nozzle 360°

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Air Cannon Solutions

Súng bắn khí

Thermo Safety Shield

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Air Cannon Solutions

Súng bắn khí

Tornado Air Cannon

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Air Cannon Solutions

Súng bắn khí

Typhoon Air Cannon

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Air Cannon Solutions

Súng bắn khí

CleanScrape® Primary Cleaner 

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

ARCH Saber® (SB) Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

ARCH Saber® (SCM) Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Argonics™ Eraser™ Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

ASGCO® Skalper® Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Belt Splice Patch Kit

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Benetech® BEP1 Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Brush Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Chevron Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

CleanScrape® Secondary Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Conveyor Guards

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

DT2H Reversing Cleaner XHD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

DT2S Reversing Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Durt Hawg® DH2 Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Farside Tension Adjuster

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Flexco® EZP1 Rockline® Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Food Grade Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

H2O Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Hanger Mount

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

High Temperature Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Idler Aligner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Inspection Door

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Plant Air Connection Kit

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Pressure Roller Bracket

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

QB1™ Cleaner HD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

QB1™ Cleaner PV 

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

QC1+™ Cleaner HD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

QC1+™ Cleaner PV

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

QC1™ Cleaner HD Max

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

QC1™ Cleaner HD STS™

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

QC1™ Cleaner PD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

QC1™ Cleaner XHD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

QC1™ Cleaner XHD STS™

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Return Roller Basket

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Return Roller Guard

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Roll Gen™ Power Supply

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

SHD 1200 Series Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

SHD 600 Series Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Spring and Air Tensioners

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Spring Tensioner XHD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

SQC2S™ Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

SQC2S™ Cleaner STS™

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

SQC2S™ Reduced Mini Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Superior Exterra® Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Twist™ Tensioner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Vibrating Dribble Chute

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Washbox™ Cleaning System

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

ZHD Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Belt Cleaning Solutions

Thiết bị làm sạch băng tải

Air Cleaner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

ApronSeal™ Double Skirting

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

ApronSeal™ Double Skirting HD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Combination Cradle

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Conveyor Guards

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Dust Bag

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Dust Curtain

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

External Wear Liner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Idler Aligner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Impact Cradle HD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Impact Cradle LD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Impact Cradle MD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Inspection Door

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Modular Slider Cradle

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Return Roller Basket

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Return Roller Guard

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Slider Cradle

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

Tail Sealing Box

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Dust Management and Containment Solutions

Thiết bị quản lí và ngăn chặn bụi

3-inch Impacting Railcar Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Railcar Unloading Solutions

Xe ray dỡ hàng

4432 Railcar Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Railcar Unloading Solutions

Xe ray dỡ hàng

Boot-Lift® Railcar Connector

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Railcar Unloading Solutions

Xe ray dỡ hàng

Brute® Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Railcar Unloading Solutions

Xe ray dỡ hàng

Gate Jack Opener

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Railcar Unloading Solutions

Xe ray dỡ hàng

Impacting Railcar Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Railcar Unloading Solutions

Xe ray dỡ hàng

Non-Impacting Railcar Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Railcar Unloading Solutions

Xe ray dỡ hàng

Railcar Opener

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Railcar Unloading Solutions

Xe ray dỡ hàng

Vibrotor™ CCR Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Railcar Unloading Solutions

Xe ray dỡ hàng

ApronSeal™ Double Skirting

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

ApronSeal™ Double Skirting HD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

ApronSeal™ Single Skirting

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

ApronSeal™ Single Skirting HD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Combination Cradle

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Conveyor Guards

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Diagonal Plow

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

External Wear Liner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

High Speed Impact Cradle

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Idler Aligner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Idler Conversion Kit

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Impact Cradle HD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Impact Cradle LD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Impact Cradle MD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Inspection Door

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Modular Slider Cradle

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Return Roller

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Return Roller Basket

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Return Roller Guard

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Roller Tracker™

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Self Adjusting Interior Skirting

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Self Adjusting Skirting HD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Slider Cradle

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Tail Sealing Box

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Torsion Vplow

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Torsion VPlow Plus

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Tracker™

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Tracker™ HD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Tracker™ Reversing

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Tracker™ XHD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Trac-Mount™ Idler

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Vplow

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

VPlow HD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

VPlow XHD

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

Wear Liner

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Transfer Point Solutions

Thiết bị trung chuyển

2000 Series Piston Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

3-inch Impacting Railcar Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

4432 Railcar Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

AP5 Series Piston Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

ATU Turbine Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

B Series Hazardous Location Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Brute® Pneumatic Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Brute® Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Cougar® DC Truck Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Cougar® MDC Truck Vibrator - 400/700

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Cougar® SDC Small Truck Vibrator - 100

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Hydraulic Screen Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Impacting Railcar Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Martin® U-Series High Frequency Electric Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

MB36-3000 Concrete Form Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

MM Series Electric Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

MXX Series Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Non-Impacting Railcar Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

PV Series Piston Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Screen Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

THD Hydraulic Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Thumper™ Series Timed Impactor

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Vertical Electric Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Vibrolator® ABF Ball Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Vibrolator® ABL Ball Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Vibrolator® ABU Ball Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Vibroller™ ARF Roller Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Vibroller™ ARL Roller Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Vibroller™ ARU Roller Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Vibrotor™ CCR Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

Whirlwind High-Frequency Turbine Vibrator

Martin Engineering Vietnam ANS VietNam

Vibration Solutions

Máy rung

List code hot thương hiệu trên thế giới!!!!

Origin

Brand

Code

100% Germany Origin

Greisinger (GHM) Vietnam

Model: GMH3331-TFS-GOF
 Humidity, temperature and flow rate measuring device
 Set including device, TFS 0100E, GOF 400 VE, case GKK 3500

100% Korea Origin

Sunil PLS Vietnam

Model: SP300F-800×600-200ST
 Power base

100% Korea Origin

Sunil PLS Vietnam

Model: SP300F-400×800-200ST
 Power base

100% USA Origin

AGR Vietnam

Code: 6510105
 AGR HWC WIRE SET (20 WIRES)

100% USD/Singapore Origin

Nitech/DIXSON Vietnam

MR-45 400/1A CL0.5 5VA CT (ID: 45, OD: 85, HT, 28mm)
 Current Transformers

100% USD/Singapore Origin

Nitech/DIXSON Vietnam

MR-45 300/1A CL0.5 5VA CT (ID: 45, OD: 85, HT, 28mm)
 Current Transformers

100% USD/Singapore Origin

Nitech/DIXSON Vietnam

MR-45 400/1A CL0.5 10VA CT (ID: 45, OD: 88, HT, 29mm)
 Current Transformers

100% Japan Origin

Showa Giken Vietnam

Model: B-2 15A
 Swivel joint

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code:  E11144
 Description: Wirable plug

100% EU Origin

Beckhoff Vietnam

Code:  CP2715-0010
 Description: Fanless multi-touch built-in Panel PC CP27xx-0010, 15-inch display 1024 x 768, multi-finger touch screen

100% EU Origin

Hengstler Vietnam

Code:  0527046
 Description: RI32-O/ 500ER.11KB
 Incremental Encoder

100% EU
 Origin

Rittal Vietnam

Article No.: SK 3241.100
 Fan

100% Thailand
 Origin

Phoenix Contact Vietnam

2866695
 Power supply unit - QUINT-PS/1AC/48DC/20

100% UK Origin

E2S Vietnam

IS-A105N-R
 IS-A105N Sounder
 Enclosure colour: Red

100% UK Origin

E2S Vietnam

MBX21DC024AN1A1B/R
 MBX21 21J 24Vdc Xenon Strobe
 Cable entry option: 1 x M20 & 1 x 1/2 NPT
 Stopping plug: Nylon
 Bracket/Guard (A4) 316 St/St
 Product Version: CE, EAC & Russian Maritime
 Prodduct Option: Standard
 Colour: Black
 Lens colour: Red

100% UK Origin

E2S Vietnam

STExS1FDC024BS1A1R
 STExS1F 10-60Vdc Alarm Sounder
 Entries: 2 x 1/2" NPT
 Stopping plug/adaptor: Stainless Steel
 Bracket or Guard in (A4) 316 St/St
 Product version: IECEx, ATEX, CUTR Ex EAC, INMETRO
 Product option: Standard
 Enclosure colour: Red

100% UK Origin

E2S Vietnam

GNExCP6BBGDDLBN1A1RN24ExxxR
 GNExCP6[A/B/C]-BG Break Glass Call Point
 Switch type: DPCO
 DIN Rail 8 x 2.5mm terminals
 Stainless Steel Lift flap (BG version only)
 Entries: 2 x 1/2"NPT - adaptors
 Stopping plug: Nylon
 No Duty label, no Equip. Tag
 Product version: IECEx, ATEX, Ex EAC, PESO, INMETRO
 Product option: Standard
 Enclosure colour: Red
 No LED indicator
 System voltage: 24Vdc
 Resistor value e.g. E470R = 470 Ohm

100% Korea Origin

KEM Vietnam

Code: KOS-371SC-1-2B
 OIL SKIMMER

100% Korea Origin

Geotech Vietnam

Model: G-103
 Temperature Controller

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code : GHR0100MD601A0
 TEMPOSONICS G-Serie
 Note: Recheck delivery time before order

100% EU
 Origin

Bifold/ Rotork Vietnam

Type: FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-ML-30
 [1304] 1/4" NPT MV - Bifold - FP06P-S1-04-ML
 Fabr.: Bifold Fluidpower
 Material: SS316L
 Valve

100% USA/China
 Origin

Mitsubishi
 Vietnam

Model : QD75D4N
 Module

100% Japan Origin

ITOH DENKI Vietnam

Model: PM380AS-20-400-3-200-BR-NR420A
 Power moller
 - 38mm diameter steel pipe with 42mm diameter natural full face rubber lagging
 - Nominal speed; 20m/min
 - Tube length; 400mm
 - Motor cable; 50mm
 - wi Dual flat shaft on motor cable side, and D-shaped shaft on attaching side
 - wi Brake function
 - 3 phase 200V AC operated
 - w/ Mounting bracket

100% EU
 Origin

Bifold/ Rotork Vietnam

Type: FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-ML-30
 [1304] 1/4" NPT MV - Bifold - FP06P-S1-04-ML
 Fabr.: Bifold Fluidpower
 Material: SS316L
 Valve

100% EU/ Malaysia
 Origin

Sick Vietnam

Code:  1062221
 Description: TIM310-1030000S02
 2D LiDAR sensor

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: DMT152 A1DCC10A40HA1X
 Mechanical connection: DMT152 Metal ISO 1/2" Thread
 Measurement parameters: Td/f, ppm
 Analog output Ch1 & Ch2 + RS-485 as standard: 4...20mA
 Analog output parameter or function for Ch1: Td Range Td-100...0C -148...+32F
 Analog output parameter or function for Ch2: Td Range Td-100...0C -148...+32F
 Metric Units
 Pressure Not Specified No ppm Output
 Sensor Protection: Mesh Filter 18um Stainless Steel
 Cable for Analog Outputs and Power Supply (Port 1)
 Shielded Cable, 5.0m, 4-pin M8 Female Straight
 No Cable for RS485 Line and Power Supply (Port 2)
 Installation Accessories ONLY for ISO 1/2" Thread: Two Pressure Sampling Cell with Coil DSC74C
 Special Features: Plastic Label 1180, 48+3mm, ZZ-Polyest
 Package: Cardboard Box
 Quick Reference Guide DMT152

100% UK Origin

Satron Vietnam

Code: VG4S42SM0N
 VG PRESSURE TRANSMITTER
 VG4: MEASURING RANGE -100...+100 kPa
 SPAN,MIN: 0...4 kPa
 SPAN, MAX: 0...100 kPa
 S: OUTPUT 4...20 mA DC/HART
 4: PROCESS SEAL METAL/METAL TAPER
 2: WETTED MATERIALS AISI316L
 S: FILL FLUID SILICON OIL
 M: HOUSING WITH JUNCTION BOX/TERMINAL STRIP, NO DISPLAY, INLET M20x1,5
 0: NO EXPLOSION PROOF CLASSIFICATION
 N: PROCESS TEMPERATURE LIMITS -30...125 C

100% Poland Origin

Posital Fraba Vietnam

Code: LU0-AC005-0413-7W00-5RW
 LINARIX Linear Sensor

100% USA Origin

AIRTX Vietnam

Model: 20010-316SS
 316 Stainless Steel Vortex Tube 10 CFM

100% Japan Origin

SMC Vietnam

Model : SRH4000-04
 Regulator

100% Japan Origin

MACOME Vietnam

Right Model: GS-2744B (replace for GS 2744A)
 Guide Sensor

100% EU
 Origin

Sipos
 Vietnam

Model : 2SA7553-0CE20-4BB4-Z
 Electric Rotary Actuators

100% USA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1756-RM2
 Module

100% USA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1756-L71
 Controller

100% Mexico
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1715-TADIB16D
 Termination Assembly

100% Mexico
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1715-TADOB8DE
 Termination Assembly

100% Mexico
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1715-TADIF16
 Termination Assembly

100% Mexico
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1715-TADOF8
 Termination Assembly

100% Singapore/EU
 Origin

Pepperl+Fuchs
 Vietnam

Model: IQTI-FP-R4-V1
 Sensor

100% Singapore/EU
 Origin

Pepperl+Fuchs
 Vietnam

Model: IQTI-FP-R4-V1
 Sensor

100% EU
 Origin

PMA Vietnam

Code: KS50-114-00090-000 - 0 certificates standard (CE certified)
 Description: Temperature Controller
 KS50-114-00090-Z49 special type, we can't offer , we can only offer below standard type

100% EU
 Origin

PMA Vietnam

Code: KS50-114-00090-U00 U cULus certified
 Description: Temperature Controller
 KS50-114-00090-Z49 special type, we can't offer , we can only offer below standard type

100% EU
 Origin

PMA Vietnam

Code: KS50-114-00090-D00 EN 14597 certified
 Description: Temperature Controller
 KS50-114-00090-Z49 special type, we can't offer , we can only offer below standard type

100% France
 Origin

BEI sensors Vietnam

Code: DHO514-1024-026
 Description: Encoder / Drehgeber
 (DHO5_14//RG59//01024//G3R010//°°DD°°)
 DHO5 - Incremental 58mm - Alu body - Holl.
 shaft - 14mm shaft - 4,75-30Vdc - Push-Pull -
 AA/BB/ 00/ - 0 gated A&B - B before A - 1024 ppr -
 PVC cable - Side - 1 m - 9445/015 DAC

100% USA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 2711P-RDT12C
 PanelView Plus

100% Malaysia
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1771-OFF2/B
 Module

100% Malaysia
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1771-IBN/C
 Module

100% UK Origin

West-cs/ PMA Vietnam

Model: KS50-114-0009E-U00 with conf. KS50-00487
 PMA UNIVERSAL PROCESS CONTROLLER
 (REPLACEMENT for KS50-114-00090-Z49)
 Conf-KS50-00487
 * Dimensions 48x96x118mm
 * Screw terminal connectors
 * Power supply 90-260V AC/48-62Hz
 * 2 relays(changeover)500VA,250V,2A * 1 universal output:
 - continuous 0/4-20mA, 0/2-10V or
 - logic 0/13V or
 - transmitter supply 22mA / >13V
 ----------------------------------
 *Universal input: thermocouples, Pt100, Pt1000, mA, Volt,...
 *1 digital input (contact)
 ----------------------------------
 *BluePort interface for connection of the BlueControl software
 *Maintenance manager and error list
 *Programmer with 4 segments
 *Start-up and boost function
 no option configuration to specification manual english

100% UK Origin

West-cs/ PMA Vietnam

Model: 4012-141-58553
 ACCESSORIES
 - Screw Terminal 15 pol.

100% Korea Origin

Sejin Hydraulics Vietnam

Model: SH-SE-32
 Suction Filter

100% Korea Origin

Sejin Hydraulics Vietnam

Model: SH-SE-24
 Suction Filter

100% USA Origin

Lowflow Valve Vietnam

708-050-S6#/PTT6BLQ4Q4N400R0
 LowFlow Valve Mark 708 control valve, 1/2" size,
 316SS body & trim, NPT end connections, eq.
 percent flow, hard seat, Cv=0.05, 3-15 psi control
 signal, reverse acting

100% Taiwan Origin

Apex dynamic Vietnam

Correct Order Code: AB042-005-S2-P1
 Nameplate code: AB/F042-S2-P1
 Gear Box AB042-005-S2-P1/ KEYENCE SV-M005
 P0401100102
 Báo giá theo S/N. 2712184235

100% USA Origin

Temposonics/MTS Sensor Vietnam

Code :  RH5MA0050M01D701S1052B6-TD01
 Temposonics® R-Series V Rod
 Note: RHM0050MD701S2B6101 is obsoleted
 Recheck delivery time before order

100% USA Origin

Temposonics/MTS Sensor Vietnam

Code đúng:  EP00150MD341A01
 Temposonics® E-Series
 Note: Recheck delivery time before order

100% Germany Origin

Hans-schmidt Vietnam

Model: DTXB-500
 5-500.0 cN with LiPo accumulator
 Roller width: 15mm
 Tension Meters Hand-Held Electronic

100% France Origin

JM Concept Vietnam

Code: JK3000A1
 ANALOGUE PROCESS CONVERTER INPUT
 - Current : 0/20mA ; 4/20mA
 - Voltage : 0/10V ; +/-10V ; 0/100mV
 - Sensor supply 24Vdc, 22mA
 1 OUTPUT
 - Current : 4/20mA ; 0/20mA
 - Voltage : 0/10V
 OTHER CHARACTERISTICS
 - Configurable with switches
 - Settable by with potentiometer on front plate
 - Triple insulation Input/output/supply 2500V
 - Universal auxiliary supply 20Vdc/370Vdc & 80Vac/256Vac.
 - Case 22.5mm width unpluggable from DIN rail wiring base
 Delivered without wiring base.

100% France Origin

JM Concept Vietnam

Code: BL01ALV
 WIRING BASE
 FOR ONE TRANSMITTER 22,5mm

100% EU/Italy Origin

WATTS
 Vietnam

Model: ACV6 W-200X-25C
 Code: 616A1100
 DN150
 Pressure reducing valve

100% Italy Origin

Nadi Vietnam

Code: L36I12F0C
 Valve

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  HD67056-B2-40
 Description : Converter

100% EU Origin

Schmersal Vietnam

Code:  101164207
 Description: AZM 161SK-12/12RK-024
 Interlocks

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code:  773500
 Description: PNOZ mo1p 4 so
 expansion module

100% US/EU Origin

Martin-eng Vietnam

Substitue by 38005-070FD-10DCP+E
 Typhoon 4" Air Cannon
 with QEV and screw set incl. gasket
 Colour: 2004 (70μm) (Orange)
 Tank capacity: 70 L
 Temperature max. C°: -30/+150
 NOTE: 35132-100S10-DCP+E is obsolete

100% US/EU Origin

Martin-eng Vietnam

Substitue by 38005-035FD-10DCP+E
 Typhoon 4" Air Cannon
 with QEV and screw set incl. gasket
 Colour: 2004 (70μm) (Orange)
 Tank capacity: 35 L
 Temperature max. C°: -30/+150
 NOTE: 35132-050S10-DCP+E is obsolete

100% EU
 Origin

Siemens
 Vietnam

Model : 6SE6440-2AD31-1CA1
 Inverter 11KW

100% EU
 Origin

ABUS Kransysteme Vietnam

Code: 17789 /K
 Description: Load indicator system / Lastindikatorsystem
 LIS-SE
 0-600V/ 48V/50-60Hz
 (socket strips not included)

100% Mexico
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 20-COMM-E (Series B)
 Adapter Module

100% Japan Origin

Unipulse Vietnam

Model: UNBF-300KN
 Unipulse Loadcell

100% Korea Origin

Segibiz Vietnam

Code: SG-PB 2501(70)
 Plastic Push Button Boxes
 Height 70mm

100% Korea Origin

Segibiz Vietnam

Code: SG-PB 2501(55)
 Plastic Push Button Boxes
 Height 55mm

100% Korea Origin

Segibiz Vietnam

Code: SG-PB 2502(70)
 Plastic Push Button Boxes
 Height 70mm

100% Korea Origin

Segibiz Vietnam

Code: SG-PB 2502(55)
 Plastic Push Button Boxes
 Height 55mm

100% Korea Origin

Segibiz Vietnam

Code: SG-EB2-20P
 Ground busbar

100% Korea Origin

Segibiz Vietnam

Code: SG-TB-10PT
 Terminal Box
 Body(Gray), Cover (Gray)

100% Korea Origin

KEM Vietnam

Code: KDU-200-LUA
 INTERFACE COVER

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: CMD5B1000 SENSOR
 Wall/Surface Mount Carbon Monoxide Detector, No Relay, No CommunicaƟon

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: TSAPA24D
 Temperature Sensor, All Purpose Duct/Immersion, ABS enclosure with hinged and gasketed cover, 10,000 Ohm, type 2, NTC thermistor, +/-0.2 C, 200 mm (8")

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: DSD240
 4 wire photoelectric duct mount smoke detector, 240 Vac

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: DST-3.0
 Metal sampling tube for duct widths between 610mm - 1200mm (24" - 48")

100% Japan Origin

ITOH DENKI Vietnam

Model: PM380AS-20-400-3-200-BR-NR420A
 Power moller
 - 38mm diameter steel pipe with 42mm diameter natural full face rubber lagging
 - Nominal speed; 20m/min
 - Tube length; 400mm
 - Motor cable; 50mm
 - wi Dual flat shaft on motor cable side, and D-shaped shaft on attaching side
 - wi Brake function
 - 3 phase 200V AC operated
 - w/ Mounting bracket

100% EU/ China Origin

Balluff Vietnam

BTL0048
 BTL6-A110-M1000-A1-S115
 Magnetostrictive Sensors

100% EU Origin

Wika Vietnam

Model: 233.30
 Bourdon Tube Pressure Gauges, Safety Pattern
 Series EN 837-1
 Specifications according to data sheet: PM 02.04
 Measuring system: stainless steel
 Case filling: with
 Nominal size: 100 mm
 Measuring range: vacuum- or compound-range
 Scale range: -1...+0.6 bar
 Process connection: G 1/2 B
 Connector location: lower mount
 Window: laminated safety glass
 Pointer: adjustable pointer
 Accuracy class: class 1.0
 Overpressure safe: standard
 Case material: Stainless steel 1.4301
 Case surface: bare
 Material pressure element: Measuring System 316L
 Case filling fluid: glycerine-water-mixture
 Ingress protection: IP 65
 Permissible medium temperature: + 100 °C
 Permissible ambient temperature: -20 … +60 °C

100% EU Origin

Wika Vietnam

Model: 233.50
 Bourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel
 Specifications according to data sheet: PM 02.02
 Measuring system: stainless steel
 Case filling: with
 Nominal size: 100 mm
 Scale range: 0...60 bar
 Process connection: G 1/2 B
 Connector location: lower mount
 Window: laminated safety glass
 Restrictor: stainless steel, D 0.6
 Pointer: adjustable pointer
 Accuracy class: class 1.0
 Overpressure safe: standard
 Case material: Stainless steel 1.4301
 Case surface: bare
 Material pressure element: Measuring System 316L
 Case filling fluid: glycerine
 Ingress protection: IP 65
 Permissible medium temperature: + 100 °C
 Permissible ambient temperature: -20 … +60 °C

100% China/Korea
 Origin

Qlight
 Vietnam

Model: SED-WS-220-P
 Red, 220V
 Revolving Warning Light and Electric Horn combination

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT1ML
 Item No.: 4717308
 Handheld Infrared Thermometer
 1 µm w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
 DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

100% Korea Origin

Qlight
 Vietnam

Code: SED-WS-220-R
 Warning Light and Electric Horn Combinations

100% EU Origin

E+H Vietnam

Code: FMU41-1NB2A4
 Description: Compact transmitters

100% US/EU
 Origin

Crydom Vietnam

Crydom CWD4850P
 PANEL MOUNT SOLID STATE RELAYS

100% Japan Origin

Shimpo
 Vietnam

Model: DT-361
 High-Intensity LED Stroboscope

100% Japan Origin

Shimpo
 Vietnam

Model: DT-365
 High-Intensity LED Stroboscope

100% USA/China
 Origin

Rosemount
 Vietnam

Model : 8800DF040SA1N1D1E5M5Q4
 Range : ?
 Vortex FLowmeter 8800D
 Note : conf range khi order

100% EU
 Origin

Boll Filter Vietnam

1940453
 Filter Element

100% EU
 Origin

Boll Filter Vietnam

1980242
 Filter Element

100% Norway Origin

BAREL Vietnam

Type: HFX 236 E1003 230V
 art. 16236 - Elec. Ballast

100% EU Origin

E+H Vietnam

Code: FTL33-AA4N3ABW5J
 Description: Point level switch

100% Japan/China
 Origin

PANASONIC
 Vietnam

Model : SF2C-H32-N
 Ultra-slim Light Curtain

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng MARTIN ENG tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây