Pilz Vietnam,Safety relay PNOZ X9P C 24VDC 7n/o 2n/c 2so Pilz

Safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, outputs: 7 N/O, 2 N/C,2 SC automatic/monitored start, UB = 24 V DC, width: 90 mm, plug-in screw terminals, monitoring of E-STOP, safety gates, light curtain.

Technical details General data Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV Technical data Electrical data Supply voltage (V): 24 - 24 V Type of supply voltage U1: DC Power consumption DC: 5.5 W Inputs Number of inputs: 2 Semiconductor outputs Number of semicond. outputs: 2 Tolerance ext. volt. DC S/C: -20 %/+20 % Utilisation cat. to EN 60947-1: DC-12 Relay outputs Utilisation cat. AC/DC1 stand.: EN 60947-4-1 Voltage AC1 safety cont.: 240 V Max. current AC1 safety cont.: 8 A Voltage DC1 safety cont.: 24 V Max. current DC1 safety cont.: 8 A Utilisation cat. AC15/DC13sta.: EN 60947-5-1 

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 750111
 Description: PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
 contact expansion

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 750104
 Description: PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
 safety relay

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 750167
 Description: PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade
 contact expansion

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 750107
 Description: PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
 contact expansion

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 751102
 Description: PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
 safety relay

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 750109
 Description: PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
 safety relay

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 787609
 Description: PNOZ X9P C 24VDC 7n/o 2n/c 2so
 Safety relay

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 774150
 Description: PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
 Contact expansion

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 750109
 Description: PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
 safety relay

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 750111
 Description: PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
 contact expansion

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 750104
 Description: PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
 safety relay

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 750167
 Description: PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade
 contact expansion

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 750107
 Description: PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
 contact expansion

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 751102
 Description: PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
 safety relay

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 750109
 Description: PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
 safety relay

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 787609
 Description: PNOZ X9P C 24VDC 7n/o 2n/c 2so
 Safety relay

100% EU
 Origin

Pilz Vietnam

Code: 774150
 Description: PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
 Contact expansion

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Pilz tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây