Đại lý  STEGO Vietnam,Lighting LED 021/022 STEGO Vietnam, STEGO Vietnam

Lighting  

Create round the clock ideal lighting conditions in enclosures and cabinets. All LED lamps, enclosure lamps and cabinet lamps of our well-rounded product range can be placed with only minimal installation effort.

Product list:

  • LED 021/022 - Varioline lamp
  • LED 121/122 Varioline lamp
  • LED 025 - Lamp
  • LED 025 ECOLINE - Lamp
  • SL 025 – Slimline lamp – on/off switch AC/DC
  • SL 025 – Slimline lamp –Movement sensor AC

Anh Nghi Sơn là đại lý chính hãng STEGO Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.