Euchner Vietnam,Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 - LOCKING MODULES MGB2-L.-B Euchner 

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B

Mô-đun khóa MGB2 có sẵn trong các phiên bản khác nhau để khóa bảo vệ bảo vệ quy trình hoặc khóa bảo vệ bảo vệ nhân lực. Khóa Euchner có thể được gắn trên cửa bản lề bên trái hoặc bên phải, và trên cửa trượt. Cùng với mô-đun tay cầm, cửa an toàn có thể được sử dụng làm bộ phận bảo vệ di chuyển với thiết bị khóa liên động, có hoặc không có khóa bảo vệ theo tiêu chuẩn EN ISO 14119. Có thể lắp đặt thêm một MSM mô-đun con. Bằng cách này, Khách hàng có thể trang bị thêm một loạt các yếu tố điều khiển từ dừng khẩn cấp, thông qua các nút bấm, đến các công tắc xoay điều khiển bằng phím để có thể tạo ra một thiết bị đầu cuối điều khiển hoàn chỉnh trên cửa

  • Khóa bảo vệ an toàn cho người hoặc quy trình vận hành

  • Tích hợp vị trí cho mô-đun con

  • Móc chặn cửa có thể được thay đổi vị trí sang phải / trái

  • Danh mục sản phẩm 4 / PL e – tiêu chuẩn đánh giá chức năng an toàn

Hình ảnh Hộp điều khiển cửa đa chức năng LOCKING MODULES MGB2-L.-B.: 

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

136774

MGB2-L1-BR-U-X0000-BX-136774

MGB2-L1-BR-U-X0000-BX-136774

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

158166

MGB2-L1-BR-U-X0000-BJ-158166

MGB2-L1-BR-U-X0000-BJ-158166

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

158384

MGB2-L1-BR-U-XB9S0-DB-R-158384

MGB2-L1-BR-U-XB9S0-DB-R-158384

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

158386

MGB2-L1-BR-U-XB7S0-DB-R-158386

MGB2-L1-BR-U-XB7S0-DB-R-158386

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

158392

MGB2-L1-BR-U-XB3S0-DB-R-158392

MGB2-L1-BR-U-XB3S0-DB-R-158392

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

158394

MGB2-L1-BR-U-XB2S0-DB-R-158394

MGB2-L1-BR-U-XB2S0-DB-R-158394

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

160748

MGB2-L1-BR-U-XB2S1-DY-R-160748

MGB2-L1-BR-U-XB2S1-DY-R-160748

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161021

MGB2-L1-BR-M-X0000-BX-161021

MGB2-L1-BR-M-X0000-BX-161021

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161027

MGB2-L1-BR-M-X0000-BJ-161027

MGB2-L1-BR-M-X0000-BJ-161027

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161762

MGB2-L1-BR-U-XA4S0-OB-R-161762

MGB2-L1-BR-U-XA4S0-OB-R-161762

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161764

MGB2-L1-BR-U-XA4S0-OB-L-161764

MGB2-L1-BR-U-XA4S0-OB-L-161764

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161770

MGB2-L1-BR-U-XB2S0-DB-L-161770

MGB2-L1-BR-U-XB2S0-DB-L-161770

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161778

MGB2-L1-BR-U-XB2S1-DY-L-161778

MGB2-L1-BR-U-XB2S1-DY-L-161778

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

162628

MGB2-L1-BP-M-X0000-BX-162628

MGB2-L1-BP-M-X0000-BX-162628

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164368

MGB2-L1-BR-U-XB2S0-DY-R-164368

MGB2-L1-BR-U-XB2S0-DY-R-164368

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164371

MGB2-L1-BR-U-XB2S0-DY-L-164371

MGB2-L1-BR-U-XB2S0-DY-L-164371

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164394

MGB2-L1-BR-U-XB7S0-DY-R-164394

MGB2-L1-BR-U-XB7S0-DY-R-164394

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164397

MGB2-L1-BR-U-XB7S0-DY-L-164397

MGB2-L1-BR-U-XB7S0-DY-L-164397

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164734

MGB2-L1-BP-M-XG1S2-RY-R-164734

MGB2-L1-BP-M-XG1S2-RY-R-164734

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164736

MGB2-L1-BP-M-XG1S2-RY-L-164736

MGB2-L1-BP-M-XG1S2-RY-L-164736

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165087

MGB2-L1-BR-U-XA4S3-DY-R-165087

MGB2-L1-BR-U-XA4S3-DY-R-165087

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165089

MGB2-L1-BR-U-XA4S3-DY-L-165089

MGB2-L1-BR-U-XA4S3-DY-L-165089

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165843

MGB2-L1-BP-U-XH3S7-MY-R-165843

MGB2-L1-BP-U-XH3S7-MY-R-165843

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165845

MGB2-L1-BP-U-XH3S7-MY-L-165845

MGB2-L1-BP-U-XH3S7-MY-L-165845

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166035

MGB2-L1-BR-U-XG7S0-DY-R-166035

MGB2-L1-BR-U-XG7S0-DY-R-166035

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166103

MGB2-L1-BP-U-XA4S9-OY-R-166103

MGB2-L1-BP-U-XA4S9-OY-R-166103

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166107

MGB2-L1-BP-U-XA4S9-OY-L-166107

MGB2-L1-BP-U-XA4S9-OY-L-166107

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166330

MGB2-L1-BR-U-XA4S0-OY-R-166330

MGB2-L1-BR-U-XA4S0-OY-R-166330

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166956

MGB2-L1-BR-U-XB3S0-DY-R-166956

MGB2-L1-BR-U-XB3S0-DY-R-166956

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - LOCKING MODULES MGB2-L.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

   Instagram:

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây