Euchner Vietnam,Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ Euchner

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking

Đặc điểm

  • Giao tiếp công tắc an toàn với khóa bảo vệ và giám sát khóa bảo vệ an toàn

  • Công nghiệp 4.0

  • Safety category  4 và PL e theo tiêu chuẩn EN ISO 13849-1

Các công tắc an toàn trong series hệ thống BP và BR kết hợp với Cổng giao tiếp IO-Link IO-EUCHNER có khả năng giao tiếp và gửi dữ liệu quy trình và thiết bị đến các hệ thống điều khiển cấp cao hơn. Các thông báo chẩn đoán toàn diện cho phép khắc phục sự cố nhanh chóng và có mục tiêu

Hình ảnh Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

165454

CTA-L1-BP-U-HA-AP-SII-165454

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166257

CTA-L1-BR-U-HA-AP-SH-166257

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166653

CTA-L1-BR-U-HA-AP-SAB-166653

SAFETY SWITCH UNICODE

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166660

CTA-L2-BR-U-HA-APD-SA-166660

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166701

CTA-L2-BR-U-HA-AP-SAB-166701

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166702

CTA-L1-BP-U-HA-AP-SA-166702

SAFETY SWITCH UNICODE

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161496

CTM-LBI-BR-U-ZZ-SA-P-161496

SAFETY SWITCH UNICODE

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161638

CTM-LBI-BR-U-AZ-SA-161638

SAFETY SWITCH UNICODE

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161639

CTM-LBI-BR-U-AZ-SA-161639

SAFETY SWITCH UNICODE

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161640

CTM-LBI-BR-U-ZZ-SA-P-161640

SAFETY SWITCH UNICODE

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165517

CTM-LBI-BR-M-AZ-SA-165517

SAFETY SWITCH MULTICODE

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165897

CTM-CBI-BP-U-AZ-SA-165897

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166087

CTM-LBI-BP-U-AZ-SA-166087

SAFETY SWITCH UNICODE

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166088

CTM-LBI-BP-M-AZ-SA-166088

SAFETY SWITCH MULTICODE

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166089

CTM-LBI-BP-U-AZ-SA-166089

SAFETY SWITCH UNICODE

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166090

CTM-LBI-BP-M-AZ-SA-166090

SAFETY SWITCH MULTICODE

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166588

CTM-LBI-BR-M-AZ-SA-166588

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - Công tắc an toàn BP / BR kèm khóa bảo vệ - BP-BR-safetyswitch-with guardlocking; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây