Euchner Vietnam,Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0 Euchner

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0 Euchner – Module điều khiển khóa liên động - Interlocking devices

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0 Euchner  là thiết bị cùng với một mô-đun tay cầm, mô-đun khóa liên động Euchner giúp khóa điều khiển các bộ phận bảo vệ có thể di chuyển được. Sự kết hợp này cũng đồng thời đóng vai trò như một bộ phận dừng cửa cơ khí

Điều kiện bật công tắc sau đây áp dụng cho các đầu ra an toàn OA và OB:

  • Đã đóng cửa bảo vệ (nhưng có thể mở bất cứ lúc nào)

  • Lưỡi bu lông được lắp vào module điều khiển khóa liên động

Mô-đun khóa liên động Euchner phát hiện vị trí của bộ phận bảo vệ và vị trí của lưỡi bu lông. Lưỡi bu lông trong mô-đun tay nắm được di chuyển vào và ra khỏi mô-đun khóa liên động bằng cách kích hoạt tay nắm cửa

Order No.

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

105331

MGB-L0-ARA-AA1A1-M-105331

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106106

MGB-L0-ARA-AB8A1-M-106106

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110546

MGB-L0-APA-AA6A1-S3-R-110546

GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110547

MGB-L0-APA-AA6A1-S3-L-110547

GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110950

MGB-L0-ARA-AA1A1-S1-R-110950

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110953

MGB-L0-ARA-AA1A1-S1-L-110953

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111937

MGB-L0-ARA-AA1A1-S1-R-111937

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111941

MGB-L0-ARA-AA1A1-S1-L-111941

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112549

MGB-L0-APA-AE8A2-S1-R-112549

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112596

MGB-L0-APA-AA1A2-S1-R-112596

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112598

MGB-L0-APA-AA1A2-S1-L-112598

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

116214

MGB-L0-ARA-AH6A1-M-116214

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

116300

MGB-L0-ARA-AA2A1-S1-R-116300

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

116302

MGB-L0-ARA-AA2A1-S1-L-116302

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

117083

MGB-L0-ARA-AC4A1-S1-R-117083

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

117085

MGB-L0-ARA-AC4A1-S1-L-117085

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121058

MGB-L0-ARA-AL2A1-M-R-121058

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121232

MGB-L0-ARA-AM3A1-M-R-121232

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121253

MGB-L0-ARA-AM3A1-M-R-121253

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121259

MGB-L0-ARA-AM3A1-M-L-121259

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122037

MGB-L0-ARA-AL3A1-S1-R-122037

 

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122039

MGB-L0-ARA-AL3A1-S1-L-122039

 

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122820

MGB-L0-ARA-AJ6A1-M-R-122820

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124256

MGB-L0-ARA-AA8A1-S1-R-124256

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX INTERLOCKING (W

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124257

MGB-L0-ARA-AA8A1-S1-L-124257

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX INTERLOCKING (W

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

127120

MGB-L0-APA-AP3A1-M-R-127120

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

127122

MGB-L0-APA-AP3A1-M-L-127122

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING M.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

138003

MGB-L0-ARA-AM3A1-S1-R-138003

MGB-L0-ARA-AM3A1-S1-R-138003

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

159009

MGB-L0-ARA-AP3A1-S6-R-159009

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING MODULE

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

159011

MGB-L0-ARA-AP3A1-S6-L-159011

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX LOCKING MODULE

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB-L0; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

   Instagram:

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây