Rotork Vietnam,Bộ truyền động IQT500 / [II2GD EX DB IIB T4] 380/3/50 Rotork

IQT - Part-turn

 

 

IQT3 Part-turn Actuator

Các thiết bị truyền động điện 3 pha, 1 pha và một chiều bán rẽ của IQT được thiết kế cho các nhiệm vụ cách ly hoặc điều chỉnh (S2 & S3 / Class A & B) lên đến 1.200 lần khởi động mỗi giờ.

Phạm vi đầu ra mô-men xoắn trực tiếp từ 50 Nm đến 3.000 Nm (37 lbf.ft đến 2.214 lbf.ft)

Cung cấp điện:
1 pha
3 pha
DC
Loại thiết bị truyền động:
Bán rẽ
Nhiệm vụ cô lập / điều tiết
Bật-tắt và nhích từng bước
Chu kỳ nhiệm vụ:
1.200 lần bắt đầu / giờ
S2 / S3 - 25% nhiệm vụ
Hạng A + B
Phạm vi mô-men xoắn:
50 - 3.000 Nm

IQ - Standard

Standard Intelligent Multi-turn Actuator

Bộ truyền động IQ Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IQM - Modulating

Modulating Multi-Turn Actuator

Bộ truyền động IQM Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IQML - Linear Modulating

Linear Modulating Multi-Turn Actuator

Bộ truyền động IQML Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IQS - 1-Phase

1-Phase Multi-turn Actuator

Bộ truyền động IQS Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IQD - Direct Current (DC)

Direct Current (DC) Multi-turn Actuator

Bộ truyền động IQD Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IQT - Part-Turn

Part-Turn

Bộ truyền động IQT Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IQT 

Part-Turn Shutdown Battery

Bộ truyền động IQT Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IQTM 

Part-Turn Modulating

Bộ truyền động IQTM Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IQTF 

Full-Turn

Bộ truyền động IQTF Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CK 

Standard isolating duty actuator

Bộ truyền động CK Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CKR 

Standard modulating duty actuator

Bộ truyền động CKR Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CKA 

Atronik isolating duty actuator

Bộ truyền động CKA Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CKRA 

Atronik modulating duty actuator

Bộ truyền động CKRA Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CKC

Centronik isolating duty actuator

Bộ truyền động CKC Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CKRC 

Centronik modulating duty actuator

Bộ truyền động CKRC Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CVL 

Linear Electric Control Valve Actuator

Bộ truyền động CVL Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CVQ

Quarter-turn Electric Control Valve Actuator

Bộ truyền động CVQ Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CML

Linear Electric Control Valve Actuator

Bộ truyền động CML Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CMQ 

Part-turn Electric Control Valve Actuator

Bộ truyền động CMQ Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CMR

Multi-turn Electric Control Valve Actuator

Bộ truyền động CQ Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

Compact Quarter-turn Actuator

Bộ truyền động Q Rotork

 

ROM 

Compact Quarter-turn Actuator

Bộ truyền động ROM Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

ROMpak 

Compact Quarter-turn Actuator

Bộ truyền động ROMPack Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

ExMax

quarter-turn explosionproof actuators

Bộ truyền động ExMax Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

ExRun/ExLin

linear explosionproof actuators

Bộ truyền động ExRun/ ExLin Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

SM-1700/SM-5000 

Heavy Duty Rotary Actuator

Bộ truyền động SM-1700/Sm-5000 Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

SM-6000

Heavy Duty Rotary Actuator

Bộ truyền động SM6000 Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

LA2400 

Heavy Duty Linear Actuator

Bộ truyền động LA2400 Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

LA-2500 

Heavy Duty Linear Actuator

Bộ truyền động LA2500 Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

GT

Range single- and double-acting pneumatic piston actuators

Bộ truyền động LGT0 Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

RC200 

Scotch Yoke Pneumatic Actuator

Bộ truyền động RC200 Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

K-TORK

Pneumatic Vane Actuator

Bộ truyền động K-TORK Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CP

Compact Pneumatic Actuator

Bộ truyền động CP Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

LP/LH 

Linear Pneumatic Actuator

Bộ truyền động LP/L Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

GP 

Large Pneumatic Actuator

Bộ truyền động CP Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

RH 

Hydraulic Rack & Pinion

Bộ truyền động RH Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

GH 

Large Hydraulic Actuator

Bộ truyền động GH Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

GO 

Gas-Over-Oil-Actuator

Bộ truyền động GO Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

HPG

High-Pressure-Gas Actuator

Bộ truyền động HPG Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

Pro Generation EH 

Electro-Hydraulic Fail-safe

Bộ truyền động EH Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

Pro Generation SI 

Electro-Hydraulic Fail-safe

Bộ truyền động SI Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

3rd Generation SI 

Electric fail-safe actuator

Bộ truyền động SI Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

CQ

 Range Compact Helical Actuators

Bộ truyền động SI Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

QTW 

Quarter Turn Manual Gearbox

Hộp số CQ Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

242

 Qtr-turn Manual Worm Gearbox

Hộp số 242 Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

AB 

Qtr-turn Manual Gearbox

Hộp số AB Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

ABAW-AWWA 

Quarter-turn Gearbox

Hộp số ABAW-AWWA Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

BR Quarter

Turn Manual Rotork gearbox

Hộp số BR Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IW Mk2 Quarter

Turn Worm Operators 

Bộ điều khiển IW Mk2 Quarter Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

HOW/MPR 

Hand Operated Worm

Bộ điều khiển HOW/MPR Quarter Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IW Qtr-turn

Motorised Worm Gearbox

Hộp số IW Qtr-turnRotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IW AWWA C504

 IW AWWA worm gear operators

Bộ điều khiển IW AWWA C504 Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

MOW

Modulating Worm

Bộ điều khiển MOW Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

MOW

Multi-Turn Worm

Bộ điều khiển MTW Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

ILGD

Declutchable

Bộ điều khiển ILGD Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

ILG-S 

Single Acting Override

Bộ điều khiển ILG-S  Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

WGS 

Quarter-Turn Subsea

Bộ điều khiển WGS  Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IB

Motorised Multi-Turn Bevel Gearbox

Bộ điều khiển IB Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IB-AWWA C560 and C561

multi-turn operators

Bộ điều khiển IB-AWWA C560 and C561 Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IS Motorised

IS - Multi-Turn Spur

Bộ điều khiển IS Motorised Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

IB/AS

Rotork Gears Series IB/AS Combination operators

Bộ điều khiển IB/AS Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

HOB/MPR 

Hand Operated Bevel Gearbox

Hộp số HOB/MPR  Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

HOS/MPR 

HOS Hand Operated Spur Gearbox

Hộp số HOS/MPR Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

W100

Shaft Direction Changing

Bộ chuyển đổi W100 Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

DSB 

Dual/Triple Input Bevel

Bộ chuyển đổi DSB  Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

DSIR 

Dual Speed Input Reducer

Bộ giảm tốc DSIR Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

ABM 

Qtr-turn Motorised Gearbox

Hộp số ABM  Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

AB-SS

quarter-turn gear operators a

Bộ điều khiển AB-SS Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

WG-SS 

Stainless steel, part-turn gearbox

Hộp số WG-SS Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

FB Quarter

Gearbox for fire protection butterfly valves

Van bướm FB Quarter Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

232LX 

Qtr-turn Manual Worm Gearbox

Hộp số 232LX  Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

ABLX 

Qtr-turn Manual Gearbox

Hộp số ABLX  Rotork

Rotork Việt Nam, đại lý Rotork Việt Nam

 

100% UK Origin

Rotork Vietnam

Type: IQT500
 [II2GD EX DB IIB T4] 380/3/50
 Actuator
 Wiring diagram: 301B0000

100% UK China Origin

Rotork Vietnam

Type: IQT2000
 [II2GD EX DB IIB T4] 380/3/50
 Actuator
 Wiring diagram: 301B0000

 

YT-400

Lock-up Valve

Van khóa

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

YT-405

Lock-up Valve

Van khóa

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

YT-430

Lock-up Valve

Van khóa

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

YT-435

Lock-up Valve

Van khóa

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

YT-520

Snap Acting Relay

Rơ-le chuyển tiếp

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

YT-525

Snap Acting Relay

Rơ-le chuyển tiếp

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

YT-530

Snap Acting Relay

Rơ-le chuyển tiếp

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

YT-535

Snap Acting Relay

Rơ-le chuyển tiếp

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

YT-720S

Solenoid Valve

Rơ-le chuyển tiếp

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

YT-720D

Solenoid Valve

Rơ-le chuyển tiếp

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

SPTM-5V

Position Transmitter

Bộ truyền tín hiệu vị trí

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

SPTM-6V

Position Transmitter

Bộ truyền tín hiệu vị trí

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

SPTM-65V

Position Transmitter

Bộ truyền tín hiệu vị trí

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

YT-850

Limit Switch Box

Hộp công tắc giới hạn

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

YT-870

Limit Switch Box

Hộp công tắc giới hạn

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

YT-875

Limit Switch Box

Hộp công tắc giới hạn

Rotork Vietnam, đại lý Rotork

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Rotork tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây