SPG Motor Vietnam,Geared Motor PAL22-20-MD040R4L SPG Motor

PASeries

Industrial Geared Motors

PAF28-10-PD075R4L, spg motor PAF32-30-PB075R4L, spg motor PAF18-20-MB020R4L, spgmotor PAF22-10-MB040R4T, spgmotorPAF22-25MB040R4T, spg motor PAF28-30-MB040R4T, spg PAF32-50-EB075R4T, PAK18-10-MB020R4T spggera, PCH35-30-EB075R4L, PCS22R-20-MB020W6T, PCS28L-50-MD040R4L, PMCB040-4R4FBT, PAL-18-20-MA020H1L-A102

Frame

Size

 

Download
PDF

Industrial Geared Motors

FOOT(LEG)

MOUNTED TYPE

FLANGE

MOUNTED TYPE

SINGLE

PHASE MOTOR

BRAKE

P SERIES

MOTOR

01_pseriesmotor.pdf

P Series 3-Phase 0.2kW

P Series 3-Phase 0.4kW

P Series 3-Phase 0.75kW

P Series 3-Phase 1.5kW

P Series 3-Phase 2.2kW

P Series 3-Phase 3.7kW

P Series 3-Phase 0.2kW

P Series 3-Phase 0.4kW

P Series 3-Phase 0.75kW

P Series 3-Phase 1.5kW

P Series 3-Phase 2.2kW

P Series 3-Phase 3.7kW

P Series 1-Phase 0.2kW

P Series 1-Phase 0.4kW

 

PA SERIES

MOTOR

Download
PDF

FOOT(LEG) MOUNTED

TYPE - PAL TYPE

FLANGE MOUNTED

TYPE - PAF TYPE

FLANGE MOUNTED

TYPE - PAF TYPE

BRAKE 

02_paseriesmotor.pdf

PAL Series 3-Phase 0.2kW

PAL Series 3-Phase 0.4kW

PAL Series 3-Phase 0.75kW

PAL Series 3-Phase 1.5kW

PAL Series 3-Phase 2.2kW

PAF Series 3-Phase 0.2kW

PAF Series 3-Phase 0.4kW

PAF Series 3-Phase 0.75kW

PAF Series 3-Phase 1.5kW

PAF Series 3-Phase 2.2kW

PAK Series 3-Phase 0.2kW

PAK Series 3-Phase 0.4kW

PAK Series 3-Phase 0.75kW

PAK Series 3-Phase 1.5kW

FOOT 0.2kw-FLANGE 0.2kw

FOOT 0.4kw-FLANGE 0.4kw

FOOT 0.75kw-FLANGE 0.75kw

FOOT 1.5kw-FLANGE 1.5kw

FOOT 2.2kw-FLANGE 2.2kw

PC SERIES

MOTOR

Download
PDF

 HOLLOW SHAFT

TYPE - PCH TYPE

S9I40GBH-V12CE

BRAKE HOLLOW

BRAKE SOLID 0.2kw

03_pcseriesmotor.pdf

PCH Series 3-Phase 0.2kW

PCH Series 3-Phase 0.4kW

PCH Series 3-Phase 0.75kW

PCH Series 3-Phase 1.5kW

PCH Series 3-Phase 2.2kW

PCS Series 3-Phase 0.2kW

PCS Series 3-Phase 0.4kW

PCS Series 3-Phase 0.75kW

PCS Series 3-Phase 1.5kW

PCS Series 3-Phase 2.2kW

HOLLOW 0.2kw

HOLLOW 0.4kw

HOLLOW 0.75kw

HOLLOW 1.5kw

HOLLOW 2.2kw

SOLID 0.2kw

SOLID 0.4kw

SOLID 0.75kw

SOLID 1.5kw

SOLID 2.2kw

 

100% Korea Origin

SPG Motor Vietnam

Model: PAL22-20-MD040R4L
 Geared Motor
 Description: PAL type, 3Phase 220/380V 60Hz 0.4KW Gear Ratio 1/20 Foot Mount Type Geared Motor

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

   Instagram:

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng SPG Motor tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây