Rotoflux Vietnam,Khớp nối Rotoflux Universal Rotoflux

ROTOFLUX UNIVERSAL/ Khớp nối Rotoflux Universal

Các khớp nối này có sẵn với hai loại cân bằng và microlapped seal khác nhau:

  • N Seal (tiêu chuẩn) với carbon graphite đến cacbua seal cho các ứng dựng với nước lọc.

  • D Seal (hạng nặng) với cacbua đến cacbua seal cho nước lọc kém hoặc chất lỏng ăn mòn.

Chỉ cho phép áp suất chất lỏng trên 8 bar khi chất lỏng là nước mát ở nhiệt độ tối đa 125 ° F (50 ° C). Không sử dụng khớp nối ở giới hạn ứng dụng tối đa mà không hỏi ý kiến ROTOFLUX.

 

Áp suất

Nhiệt độ

G/m RPM

Acqua – Water – Wasser – Agua

¼” ÷ 1½” – 50 bar / 725 PSI
2″ – 40 bar / 580 PSI

95°C / 203°F

¼” ÷ ¾” – 3.500
1″ – 3.000
¼” ÷ 1½” – 2.500
2″ – 750

Các dòng sản phẩm ROTOFLUX UNIVERSAL/Khớp nối Rotoflux Universal  Series S :

 

Ordering code

Type

N seal

D seals

S08

S08-1300-01R,  S08-1300-02L

S08-1301-01R,  S08-1301-02L

S10

S10-1300-01R, S10-1300-02L, S10-1300-01R-800,  S10-1300-02L-800, S10-1300-01R-810, S10-1300-02L-810, S10-1300-03F, S10-1300-03F-800,  S10-1300-03F-810

S10-1301-01R, S10-1301-02L, S10-1301-01R-800,  S10-1301-02L-800,  S10-1301-02L-810, S10-1301-01R-810, S10-1301-03F, S10-1301-03F-800,  S10-1301-03F-810

S15

S15-1300-01R, S15-1300-02L, S15-1300-01R-800,  S15-1300-02L-800, S15-1300-01R-810, S15-1300-02L-810, S15-1300-03F, S15-1300-03F-810

S15-1301-01R, S15-1301-02L, S15-1301-01R-800,  S15-1301-02L-800, S15-1301-01R-810, S15-1301-02L-810, S15-1301-03F, S15-1301-03F-800,  S15-1301-03F-810

S20

S20-1300-01R, S20-1300-02L, S20-1300-01R-800,  S20-1300-02L-800, S20-1300-01R-810, S20-1300-02L-810, S20-1300-03F, S20-1300-03F-800,

S20-1301-01R, S20-1301-02L, S20-1301-01R-800,  S20-1301-02L-800, S20-1301-01R-810, S20-1301-02L-810, S20-1301-03F, S20-1301-03F-800

S25

S25-1300-01R, S25-1300-02L, S25-1300-01R-800,  S25-1300-02L-800, S25-1300-01R-810, S25-1300-02L-810, S25-1300-03F, S25-1300-03F-800, S25-1300-03F-810

S25-1301-01R, S25-1301-02L, S25-1301-01R-800,  S25-1301-02L-800, S25-1301-01R-810, S25-1301-02L-810, S25-1301-03F, S25-1301-03F-800, S25-1301-03F-810

S32

S32-1300-01R, S32-1300-02L, S32-1300-01R-800, S32-1300-02L-800, S32-1300-01R-810, S32-1300-02L-810, S32-1300-03F, S32-1300-03F-800, S32-1300-03F-810

S32-1301-01R, S32-1301-02L, S32-1301-01R-800, S32-1301-02L-800M, S32-1301-01R-810, S32-1301-02L-810,S32-1301-03F, S32-1301-03F-800, S32-1301-03F-810

S40

S40-1300-01R, S40-1300-02L, S40-1300-01R-800,  S40-1300-02L-800, S40-1300-01R-810, S40-1300-02L-810, S40-1300-03F, S40-1300-03F-800, S40-1300-03F-810

S40-1301-01R, S40-1301-02L, S40-1301-01R-800,  S40-1301-02L-800, S40-1301-01R-810, S40-1301-02L-810, S40-1301-03F, S40-1301-03F-800, S40-1301-03F-810

S50

S50-1300-01R, S50-1300-02L, S50-1300-01R-800,  S50-1300-02L-800, S50-1300-01R-810, S50-1300-02L-810, S50-1300-03F, S50-1300-03F-800,  S50-1300-03F-810,

S50-1301-01R, S50-1301-02L, S50-1301-01R-800,  S50-1301-02L-800, S50-1301-01R-810, S50-1301-02L-810,  S50-1301-03F, S50-1301-03F-800, S50-1301-03F-810

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645