Đại lý SHOWA GIKEN Vietnam,Khớp nối xoay RXE 1008 RH SHOWA GIKEN,RXE 1008 RH SHOWA GIKEN,SHOWA GIKEN Vietnam,Khớp nối xoay RXE 1008 RH,SHOWA GIKEN Pearl Rotary Joint RXE 1008 RH

Đại lý SHOWA GIKEN Vietnam,Khớp nối xoay RXE 1008 RH SHOWA GIKEN

RXE 1008 RH SHOWA GIKEN​ 

 

showwa giken RXE 1008 RH Khớp nối xoay

Mã hàng : RXE 1008 RH

Tên hàng : Khớp nối xoay Pearl/ Rotary Joint

Nhà sản xuất : SHOWA GIKEN

Nhà cung cấp: ANS – Đại lý Showa Giken , Showa Giken Vietnam

Trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, khớp quay “Pearl” (tên thương hiệu của SGK) đã được sử dụng thành công trong nhiều điều kiện dịch vụ khác nhau bao gồm nhiều loại vật liệu, áp suất, nhiệt độ và tốc độ quay.

Các khớp quay Pearl được sử dụng để cung cấp / xả chất lỏng / khí nén hoặc nén (dưới áp suất khí quyển) từ một đường ống cố định đến phần quay của các máy khác nhau mà không bị rò rỉ. Ví dụ: chúng có thể được sử dụng khi môi trường truyền nhiệt như <tia>, <nước nóng> hoặc <dầu đun nóng> hoặc chất làm mát như <nước>, <brine>, <ammonia> hoặc <Freon> để làm mát được cung cấp cho [cuộn], [trống] hoặc [xi lanh] quay, và khi <khí nén> hoặc <dầu vận hành> được cung cấp cho các máy quay như [ly hợp] và [mâm cặp] vận hành bằng chất lỏng / khí ga. Các khớp quay này đã được phát triển dựa trên lý thuyết phớt cơ khí mới nhất và tiên tiến nhất, cực kỳ hiệu quả và tiết kiệm. Chúng được sản xuất dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tương thích với nhau mà không có sự sai lệch trong sản phẩm. Hơn nữa, với dòng sản phẩm phong phú, chúng có thể đáp ứng nhiều mục đích khác nhau.

Thông số kỹ thuật của dòng SHOWA GIKEN Pearl Rotary Joint RXE 1008 RH

  • RXE : Line (Casing : Single, Max. Temperature : 100 C)

  • 1 : Structure, Connection (Simplex, Thread Connection)

  • 0 : Thread (R Thread)

  • 08 : Size (8A)

  • RH : Thread Direction (Right-hand Thread)

  • Rotor Thread Connection : R1/4

  • Thread Direction of Rotor : Right-hand Thread

Lưu chất

Water / Oil

Áp suất tối đa

2.25MPa (326 psi)

Nhiệt độ tối đa

100 degrees C
(212 degrees F)

Tốc độ xoay tối đa

3500min-1

 

Showa Giken SGK Peral Rotary joints

AC
ACL
ACW
NC
NCL
KC
CKL
REX
RXH
RXE2100
RXH2100
RXE3000
RXH3000
RXE4100
RXH4100
RXE5000
RXE5000

RXE-1010AR
KCL-32A(L)
SRK-2F 32A
ACD15A-6A-R
SKCL-M26*1.5-R
A-2-40A
RXE4150
KC15A-6A-L
KCLF 50A
NR-2L
RXE-1010-RH
RXE-1025-RH
SJ-AV-1-15A
SJ-SRK-2  15A
SRK-2F32A
SRK-2F321A
AC15A-6AL
RXE3080AR
RXE3050AR
KCL25AL
KCL10A(L
KCL-08A R/L
KCL-10A R/L
KCL-15A R/L
KCL-20A R/L
KCL-25A R/L
KCL-32A R/L
KCL-40A R/L
KCL-50A R/L
RXS7294 25A
RJ-AC-50A-25A
KCL50AR
RXS.0296G15A Left Hand
RXS.0296G15A Reft Hand
AV-1-15A
KCL×8AL
KCL×8AR
KC15A-6AR
RXE-3015AL
RXE-1032AR
KCF40A-20A
RXS0489-50A-25L(R)
RXS7132-40A-20AL(R)
RXS7135-80A-40AL(R)
RXE2140G
KC15A-6A2
KC15A-AR
OKCL234.10AL
REX-1025A-L
REX-1025A-R
KCLF-10A
RXE4140
KCL25AR
KP-120V
ACD-25A10AR
RXS048950A-25AL
RXS048950A-5AL
RXE 3015R
OC-0939-40A NO.56876
ACF80-50
ACF-80-50R
RXS7035-80R
RXC3040-40A-20A(1  1/2-3/4)L
RXE3040AL
KC32A15AR
NCLF50A
RXE3215L
RXS0433-10AR
RXS0739-25AR
RXE 6140 EK
NCFW80A40A
REX1008RH,:RXE-1008AR
RXE1010AR
SC-2-25AR
SC-2-25AL
ACD40A20AR
RXE-25A-1025R
KRJ-TS-06R
RXE 3015R
ACL-20AR  
RXE1032CTL-3/4
ACD-32A-15AR
RXE3040L
RXE3040L ::RXE3040AL
KCL-08AL
KCL-40AR/AL
RXE1015L
RXE-1025AL
RXE-1025AR
KCL25ARH.
NC32AL-15
NC32AR-15
NC32A-15ALH
NC32A-15ARH
KCL25ARH
AC-15AR-6
RJ-KCL10A-RH  :KCL10AR
ACD25A10AR
RXE-1025
KCL 25AR
KCL 25AL
ACD20A10AL
ACD20A8ARL   ACD20A6ARL
KCL25AL
KCL-15AR
ACW2 50A-25AL
ONC 0434-40A-15AR
RXH1020AR  RXH1020AL
RXE5020K-RH
RXE3015AL
RXE3015AR
RXE-3025AR
RXE-3025AL
RJ-AC50A-25ARH
KC32A-15AR
OSK02.10 No.73481
ACD15A6AR
ACD25A10AR
RXE30-40AR
RXE30-40AL
RXE1020AL
RXE1020L
KCL 8AR
KCL15A-R
KCL15A-L
RXH5215-LH
KC20A-8AL
KC20AR-8
RXE1020CT(RH)
RXE1020CT(LH)
ASV-2  25A
R×1000-15-1215
RXE6120A
ACZ40A-20AL
ACZ40A-20AR
PK-4-15A
PK-3-15A
PK-1-15A
RXS7901-32A-15AR
RXS7901-32A-15AL
RXE 6120A
KCL25AR
AF900D
K54R-826RA
KMAR901-50A-2"PT
AC-15A-6ARH()
KCL-15AL
AC-15A-6ALH()
RXS0077M50
OKCL222-50A (Check Right or Left)
ACD 40A-20A R
ACD 25A-10A R
KC 15A-6A R
RXE3040AR
RXE3025R
RXE3015R
AC15AL-6
RXE3040R
RXH4165
SXO-FJ-4RorL
RXH1210LH
RXH1201L
OCD332-40A-15AR
AC-15AL-6
OSKC2.10AR  NO.43824 DATE:05.2
RXS0489-65A-32A(L.R)
KCL-8AL
RXS0701-80A-40A;1A、1B
RXE-3040AR
KRJ-TS-04R
RXE-4150
RXE-4140
RXE-3040AL
ACD25a10a1
RXE1010
KC25A-10A L
KC25A-10A R
NC25AR-10
OC 0939 40A
RXS7135-80AL-40A
RXS7134-65AR-40A
RXS7131-65AL
NC25AL-10
OC0827.25A8A S/N:33767
ACW2.50A-25AL
ACW2.50A-25AR
ACD25A 10A R
RXH6150K
RXS 0077M50L S/N:43442
RXE3040L
NCFW8A-40A
RXS7134.65AR
RXS7132.40R
RXS7132.40L
RXS7134.65AL(:3A24913V0)
RXS7134.65AR(:3A20149V1)
ACD25A-10AL
REX1032CTLH
REX1020CTRH
SR1904.15AL
NCFW 80A 40A
RXE6140EX
KCL50AR
KC15A-6AL
KCL-20AL
NC-15A(6A)-LH:NC15AL-6
NC-15A(6A)-RH:NC15AR-6
KCL10AR
KCL10AL
RXS0489 65A 32A
RXS7496-20A
KC25A-10AL
KCF40A-20A
ACLY 25A R
ACLY 25A L
KC20A-8AR
OCFW200A 125A
KCL-20AR
KC 15A-6A L
ACZ 40AR-20
ACZ 40AL-20
ONC 0434.40 AR  S/N:94558  DATE:13.3
ONC 0434.40 AL
TYPE:RXE 4140 3037 7 DATE:08 7
KC 15A R-6
KC 15A L-6
AC25A-8AR
RXS7134-65A-40AL
RXS7529 50A
RXS0700 50A
RXE1010LH :RXE1010AL
RXE1010RH :RXE1010AR
RXS048950A-25AR
RXE1110CR G3/8
ACD32AR-15
RXE29392L
RXE29392R
RXE1008L
RXE1008R
RXE1020R
ACD 25A 10BAR NO:81459
RXS7632-15A
OCF455-40A(1
KCF40A20A
RXE3015 G L
OKC0355-55AR
OKC0355-55AL
OKC0355-65A-32A
OKC0355-50A-25A
RXE6140 EK
RXE4140A
RXE4150A
OPKF-4S50 S/N:78652
ACD40A-20AL
SWIVEL JOINT Rc2 TYPE NO.2:13117421-2011801-42R21-45
SWIVEL JOINT 15A SRX-2F :13117421-2011801-42X11-42
SWIVEL JOINT 15A SRX-2F :13117421-2011801-42X11-34
15A SRK-2F :13117421-2011801-42W11-36
RXE1110CR
RXE-1015AR
RXE-1015AL
RXS 0044.10A-6RH/RXS0044.10A-6LH
KC20A-8AR/KC20A-8AL
PK-25A
RXS0656B  100A-65A
KC-20A-8AR
KC-20A-8AL
NC40A20A-LH
RXE2140T
RXE2150
PEAR(SGK)JOINT TYPE:RXE 4140 3037 7 DATE:08 7 SHOWA GIKEN 048-728-8321
PEAR(SGK)JOINT TYPE:RXE 4150 410 11 DATE:08 10 SHOWA GIKEN 048-728-832
TYPE:RXE4150 410 11 DATE:08 10
NCL-15AL(R)
SR-1763
KRJ-TS-10RZ
RXE1020CT-LH 
RXE1032CT-RH
RXE1032CT-LH
A-2 15A
JWD-5025
SR1904.15A 
S01-L2
RXS7945 10A-RH
OKCL-19 10A-RH
KC15A-6A
RXE4150
ACFW65
ACD32A-25AL
ACD32AL-15
REX 3020 LH
ACL25AL
RXE3015LH
NCFW 80A 40A :81273 D/#3A21320V3
SM50A×25AL (RXS4089-50AL)
SM50A×25AR (RXS4089-50AR)
RXS7132-40L
RXS7132-40R
RXS0489-50L
RXS0489-50R
RXS8166-80A
SM50A-25AR(RXS0489-50AR)
SM50A-25AL(RX50489-50AL)
ACF 25A 8A
ACF 20A 6A
RXS0700 80A
KC20A-8A R
KC20A-8A L
KC15A-6A R
SM32A-15AR S/N:36048 
REX0370-65A
RXE 6180K
RXE3040
RXE-3040
RXE-3040( RXE3040RH or REX3040RL)
RXE3040(RXE3040RH or RXE3040RL)
CO-3 50A*210K
ASO-3 15A*210K
CO-3 65A*210K
KCL-8A-R
KCL-8A-L
ORCFW21.50
RXH6140K
KCL 10A R
KCL 10A L
AC40A-20R
RXE3040RHRXE3040LH
SKCL M22×1.5RH 。
RXS8387.80A-40A (DWG NO:3A24361V0 NO.20-22)
RXK6081K90-50A (DWG NO:3A61656V3 NO.24-25)
RXE-3015L
REX-1020L
RXE-1020AR
RXE-1020AL
RXE-1040AL
KC15A-6AR
KCL-8AR  S/N:77493
RXET010-R
OCF28A50A25A S/N:84717
RJ-AC 32A-15ARH
OCLFD38F40A ,OCLFD-38B-40A
SG-ASP-2 15A
KCL-25AR
RXE-1015-AR
ACLY 25AR
ACLY 25AL
NCFW80-40A
RXE1020AR
RXH-1040L
KCLF-50A
ONC 0434.40A-15A L
ONC 0434.40A-15A R
RXE-3032AL
OCFW180-100  NO:71337 ,
KCL20AR
KCL15AL
RXS0316-10AL
ONC 0434.40 AR.
ONC 0434.40 AL.
REX1032LTR
REX1032CT-RH(3/4)
NCE32A-10AL
NCZ32A-10AL
KC25A 8AL NO.35727
RXE 3040 R
SGK3015L
RXS7689-20A-8A
OSMKFW80A40
OCW24.20AR
RXE2120
RXE2120:RXE-2120A
RXE2120A
A-1 10A NO.12677
REX-3025AL
NCZ32A 10AL  NO.85041 DATE:95.9
RXE4140
RXE4140
RXE4150
ACZ50A25AR S/N:38068 DATE:08.3
RXE4150
BT-1 15A

RXS0489(50A-25AL)
RXS0489(50A-25AR)
RXE1015-R
RXE1015-L
OCD332.25A-8AR
OCD332.25A-10AR
A-2 50A
RXE-6115AR(AL)
SGK A-2 50A
RXS0489(65A 32AL)
RXS 790132AR
ACW-2.50A-25AR
KCL25A,,,。
RXE1015ALRXE1015AR
KC20AR-8
RXS-0296G-15A
RXH4150A
RXH4150ASEAL RING
(SHOWA)&SRK-2F 15A
ACLF-25A
ACLF-25A
OCW2420A8A(R)
ACLY-20AL
ACLY 20AR
ACLY 20ALH
ACLY 20ARH
KC15A-6A L
KC15AL-6
AS-1 :21.6
AV-1 :25.4
AO-1 :16.9
AD-2 25A
RXS7784-65A S/N:42807
RXS7784-65A
AO-1-15A
AS-1-10A 
ACD32A15AR
NCFW 50A-20A
SKCL10AR
AC-40A(20A)RH
AC-40A(20A)LH
ONC 0434 40A-15A RH D/#:3A21323V2
AC32A15A
ADFW2 40A15A
RXE1032CT-RHRXE1032CT-LH
KCL8R
KCL8-L
OSKC 2.10A L,L。
KC 15A -6A L L=250mm
KC15A-6A LH
KC15A-6A RH
A-2 40A
A-3 40A
KCL-15A-RH
SRK-2-20A
KCF65A-32A()
RXH4180
NCFW 80A 40A S/N:81273
RXE6140EK
JWD 5025 15A-2P    NO:42401
RXSFJ-1-01,:RXS7343M17
AT-3 20A S/N:10946
AT-3 20A S/N:99214
ACD32A15AL
SXO-181-3R
OPML-32A-RH
OPML-32A-LH
ACL-25A-RH
ACL-25A-LH
KC15A-6AL No.87965
RXE3025RH
ACL25A-RH
OCD332-40AR  S/N:90596
RXE3015RH:15A-6A/200L
RXE3015LH:15A-6A/200L.
CS-2 65A
RXE3125L
RXS8386.65A-32A (DWG NO:3A24360V1 NO.20-21)
RXS8386.65A S/N:23023 
RXK6081K90 S/N:23024
RXS8387.80A S/N:23027
REX3015RH
SR1904.15A S/N:93148
RXS8386.65A-32A D/#:3A24360V1 (NO.20-21)
RXK6081K90-50A D/#:3A61656V3 (NO.24-25)
RXS8387.80A-40A D/#:3A24361V0 (NO.20-22)
ACLX25A-RH
ACLX25A-LH
ACLX20A-RH
ACLX20A-LH
KC40A-20AR
KC40A-20AL
RXE3015RH :15A-6A
KCL-8A-RH
RXE3032
OSKC-2 10A-6 RH
OKC.0355.40A
OKC.0355.65A
OKC.0355.40A
HS-G40-20()
HR-G40-25A
F3SM-45-375-T040A 0.4KW 1:375
RXE6120
AC 50A-25A RH
AC 50A-25A LH
SRK-3 15A
SRH-15A Drawing No.7E9L-922-913
SKCL M18  NO:60754
RXE1025L
NCF 65A-25A
NCF65A – 25A
SIPHONE FLBOW 25A
RXH1020-R
RXS0915 15A   NO.62131
RXE3020R
RXSW0915 15A
RXE1632RH
RXE1632LH
OKC 0362.6AR
RXE1210LH
RXH1025RH
RXH1025RL
RXH1025LH
RXS0700.50A
OKC0355-65AL
ACZ-40A20A-L
ACZ-40A20A-R
RXE3020-LH
RXE3020-RH
RXH1040L
  KCL25AL
KC32AR-15AR
RXS7716-80A-40A
OSKC031110R
RXS7716-80A
ACF25-10
ACF25A-10A
TYPE:RX0700 40A-20A
RXE-3032AR
NCFW 80A 40A
AC 40A- 20A
ACC-15A-6ARH
ACC-15A-6ALH
SC-32A R  SN:43066
RX1000.07
SC2 25AL
SC2 25AR
10A
NC 25A-10A RH
NCFW 80A-40A  S/N:74572
RXE3032R
RXE 3020L
RXE 3015L
RXE 3020
RXE 3015
RJ-KCL 15A RH,:KCL15AR
RXS FJ-1-01   SN:42086
RXS7343M17
RXE3020L
RXE3015L
RXS FJ-1-01
KCL-32ARH
KCL-10ALH
SXO-091-2R
RX3215
RXS7294 25A (D/#3A20614)
RXS7294 25A  NO.71550
RXH3020ER S/N:6249
RXE1020RH
RXE-1015-R
RXE-2115
OSKC.2 10A-φ6 RH  DWG NO:3A12247 VO
RXH6140
SRK-2-15A
SR-1496 S/N:85039
OKC0439.65AL
KC 15A-16A L
RXH4160

 

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng SHOWA GIKEN tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây