Rotoflux Vietnam,Khớp nối Rotoflux simple Rotoflux

ROTOFLUX SIMPLE/ Khớp nối Rotoflux simple

Các khớp nối này có sẵn với hai loại cân bằng và microlapped seal khác nhau:

  • N Seal (tiêu chuẩn) với carbon graphite đến cacbua seal cho các ứng dựng với nước lọc.

  • D Seal (hạng nặng) với cacbua đến cacbua seal cho nước lọc kém hoặc chất lỏng ăn mòn.

Chỉ cho phép áp suất chất lỏng trên 8 bar khi chất lỏng là nước mát ở nhiệt độ tối đa 125 ° F (50 ° C). Không sử dụng khớp nối ở giới hạn ứng dụng tối đa mà không hỏi ý kiến Rotoflux.

 

Áp suất

Nhiệt độ

G/m RPM

Acqua – Water – Wasser – Agua

¼” ÷ 1½” – 50 bar / 725 PSI

2″ – 40 bar / 580 PSI

95°C / 203°F

¼” ÷ 1½” – 2.500

2″ – 750

Các dòng sản phẩm Rotoflux simple- series H:

  • N seal: H32-1300-01R, H32-1300-02L, H40-1300-01R, H40-1300-02L, H50-1300-01R, H50-1300-02L, H32-1300-03F, H40-1300-03F, H50-1300-03F, H32-1300-01R-800, 32-1300-02L-800, H40-1300-01R-800, H40-1300-02L-800, H50-1300-01R-800, H50-1300-02L-800, H32-1300-01R-810, H32-1300-02L-810, H40-1300-01R-810, H40-1300-02L-810, H50-1300-01R-810, H50-1300-02L-810, H32-1300-03F-800, H40-1300-03F-800, H50-1300-03F-800, H32-1300-03F-810, H40-1300-03F-810, H50-1300-03F-810

  • D seal: H32-1301-01R, H32-1301-02L, H40-1301-01R, H40-1301-02L, H50-1301-01R, H50-1301-02L      , H32-1301-03F, H40-1301-03F, H50-1301-03F, H32-1301-01R-800, H32-1301-02L-800, H40-1301-01R-800, H40-1301-02L-800, H50-1301-01R-800, H50-1301-02L-800, H32-1301-01R-810, H32-1301-02L-810, H40-1301-01R-810, H40-1301-02L-810, H50-1301-01R-810, H50-1301-02L-810, H32-1301-03F-800, H40-1301-03F-800, H50-1301-03F-800, H32-1301-03F-810, H40-1301-03F-810, H50-1301-03F-810

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645