Rotoflux Vietnam,Khớp nối Rotoflux Dung tích lớn Rotoflux

ROTOFLUX LARGE CAPACITY/ Khớp nối Rotoflux Dung tích lớn

Các khớp nối ROTOFLUX S65, S80, S100 và S125, nhờ có các đường dẫn tự do lớn, được sử dụng khi cần lưu lượng chất lỏng lớn. Chúng được cung cấp với cân bằng và microlapped seal làm bằng cacbua và than chì cacbon.

Thiết kế đặc biệt của seal cho phép thay đổi khi cần thiết, chỉ seal ring để giảm thiểu thời gian và chi phí bảo trì.

 

Áp suất

Nhiệt độ

G/m RPM

Acqua – Water – Wasser – Agua

10 bar / 145 PSI

95°C / 203°F

750

Các dòng Rotoflux large capacity/ Khớp nối Rotoflux Dung tích lớn Series S :

  • S65-1300-01R, S65-1300-02L, S80-1300-01R, S80-1300-02L

  • S65-1300-03F, S80-1300-03F, S100-1300-03F, S125-1300-03F

  • S65-1300-01R-800, S65-1300-02R-800, S80-1300-01R-800, S80-1300-02L-800

  • S65-1300-01R-801, S65-1300-02R-801, S80-1300-01R-801, S80-1300-02L-801

  • S65-1300-03F-800, S80-1300-03F-800, S100-1300-03F-800, S125-1300-03F-800

  • S65-1300-03F-810, S80-1300-03F-810, S100-1300-03F-810, S125-1300-03F-810

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645