Shinho Vietnam,Large Display Indicator SHN-3800-4 Shinho

개 요                                                                    

SHN-3800 제품은 T/C, RTD, mA, mV, V로 자유롭게 변경사용이 가능한 Multi Input 형태이며,

Display및 절연된 출력의 Scale의 조작과 설정이 편리한 지시계 입니다.

기본FND 크기는 2.3인치 입니다. 3,4,6인치 제작이 가능하며, 현장의 사용용도에 따라

아크릴에 타이틀과 단위가 인쇄 되어 출고 됩니다.

 

특 징

▷ Multi Input이므로 다양한 형태의 신호를 받을 수 있습니다.(T/C, RTD, mA, mV, V)

 

▷ 고성능 고정도의 16bit의 A/D Converter를 사용함으로서 실제 ±0.2의 고정도를 자랑합니다.

 

▷ 2가지 형태의 Peak Hold 기능을 내장하였습니다.

 

▷ 경보출력을 위하여 2Point Alarm출력을 장착하였으며 개별적으로 상한 및 하한 Alarm이

    가능하고 2자리의 Dead Band 설정이 가능합니다.

 

▷ 절연된 4-20mA의 출력을 장착할 수 있으며 Scaling이 가능합니다.

▷ MODBUS통신 출력

100% Korea Origin

Shinho Vietnam

Part No.: SHN-3800-4
 Large Display Indicator

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Shinho tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây