Đại lý Kinetrol Vietnam,07 VLS LIMIT SWITCH BOX 074-004UV02000M Kinetrol,074-004UV02000M Kinetrol, Kinetrol Vietnam,07 VLS LIMIT SWITCH BOX 074-004UV02000M ,074-004UV02000M , (old 074-004U002000M),07 VLS LIMIT SWITCH BOX (2xV3 SPDT SWITCHES) AND CONE MONITOR

Đại lý Kinetrol Vietnam,07 VLS LIMIT SWITCH BOX 074-004UV02000M Kinetrol

Hộp công tắc giới hạn - Tiêu chuẩn - 074-004UV02000M 

 

 (old 074-004U002000M)07 VLS LIMIT SWITCH BOX (2xV3 SPDT SWITCHES) AND CONE MONITOR

Hộp công tắc giới hạn VLS của Kinetrol có thể được gắn trực tiếp vào thiết bị truyền động cánh quay của chúng tôi hoặc được lắp vào bất kỳ cấu tạo nào khác của thiết bị truyền động quay bằng giao diện VDI / VDE rời tùy chọn. Một loạt các tùy chọn báo hiệu và bố trí thiết bị đầu cuối có sẵn cho cả mục đích sử dụng chung và, với hộp chuyển mạch ULS, sử dụng trong khu vực nguy hiểm.

Tổng quan về Tải xuống

MÃ ĐƠN HÀNG

Tìm Hộp công tắc giới hạn Kinetrol bạn cần đặt bằng cách sử dụng sơ đồ và ví dụ được trình bày ở đây.

Tải xuống mã đặt hàng

KÍCH THƯỚC

Tại đây, bạn có thể tìm thấy tất cả các kích thước cho hộp công tắc hành trình VLS / ULS của Kinetrol.

Tải xuống Thứ nguyên VLS

MÔ HÌNH 02 & 03 LOẠI 72

Hộp công tắc giới hạn kiểu 02 & 03 Kiểu 72

Tải xuống Mẫu 02 & 03 Kiểu 72

DEVICENET

DeviceNet cho phép người dùng xây dựng một mạng lưới giao tiếp thông minh với nhiều thiết bị điều khiển khác nhau, tất cả đều được chuyển trở lại thiết bị điều khiển trung tâm.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy ở đây.

Tải xuống DeviceNet

ASI

Thẻ Giao diện cảm biến truyền động cho phép giao tiếp nối tiếp kỹ thuật số dễ dàng cho các cảm biến và thiết bị truyền động của bạn, được điều khiển và giám sát thông qua một cáp hai dây duy nhất.

Thêm thông tin có sẵn ở đây.

Tải xuống xe buýt giao diện AS

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Replaced Model: 124-100W
DA ACTUATOR MODEL 12 WITH LOW TEMPERATURE UNIT

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol

Model: DSP211
091 VANE ASSEMBLY / DIN ACTUATOR

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol

Model: 103-400EL1000M
ACTUATOR MODEL 10 WITH EL POSITIONER CCW
AND ANGLE RETRANSMIT & CONE MONITOR

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 103-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 10 WITH DIN/ISO FLANGE

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 033F120
ACTUATOR MODEL 03 WITH CW FEMALE DRIVE
SPRING UNIT SQUARE DRIVE

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 054-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 05

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: DP2123-17002D130
P3 POSITIONER WITH DA CW ON SIGNAL RISE, 24VDC FAIL DOWN AND AR

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 124-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 103-404EL1000M
ACTUATOR MODEL 10 DIN WITH EL POSITIONER
CCW & 2 X V3 MECH LS WITH ANGLE RETRANSMIT
& CONE MONITOR

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: BFV-S460-DN32/XF
BUTTERFLY VALVE VULCANISED SEAT SIRIES 460
WITH MOUNTING KIT

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 094-100
DA ACTUATOR MODEL 09 METRIC THREAD

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 097-100
DA ACTUATOR MODEL 09 ANSI THREAD

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 074-070EL1000M
07 EL POSITIONER CW WITH ANGLE RETRANSMIT AND CLEAR CONE MONITOR

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 103-700EL1000M
ACTUATOR MODEL 10 WITH EL POSITIONER CW
AND ANGLE RETRANSMIT & CONE MONITOR

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

P/N: 124-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 054-100Z
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 05 (LESS COUPLING)

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 054-100Z
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 05 (LESS COUPLING)

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

P/N: 124-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

P/N: 124-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

P/N: 144-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 14

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 103-700EL0000
ACTUATOR MODEL 10 WITH EL POSITIONER CW

 

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 094-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR 09

 

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

Model: BFV3"-VF930A / 097-100 / XF5
BUTTERFLY VALVE 3" DOUBLE ECCENTRIC SS304 /
DA ACTUATOR 09 ANSI / MOUNTING KIT

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

Model: BFV4"-VF930A / 097-100 / XF5
BUTTERFLY VALVE 4" DOUBLE ECCENTRIC SS304 /
DA ACTUATOR 09 ANSI / MOUNTING KIT

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: SP047
SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 14

 

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

Model: 103-104UV02000M
ACTUATOR MODEL 10 ISO/DIN WITH VLS LIMIT SWITCH AND CONE MONITOR

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

Model: DP3C01
P3 PRINTED CIRCUIT BOARD

 

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

Model: 124-100W
DA ACTUATOR MODEL 12 WITH LOW TEMPERATURE UNIT

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

Model: 074-004UV02000M
 (old 074-004U002000M)
07 VLS LIMIT SWITCH BOX (2xV3 SPDT SWITCHES) AND CONE MONITOR

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

Model: DP3C01
P3 PRINTED CIRCUIT BOARD

 

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

Model: SP047
SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 14

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

Model: 074-040EL1000
07 EL POSITIONER CCW WITH ANGLE RETRANSMIT

 

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

14B-103U001000
DA ACT 14 / NAMUR ADAPTOR / 07 ULS SWITCH
BOX, 2 SWITCHES EExe II T6 CERTIFIED ATEX
APPROVED UNIT

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

07B-124UV02000
ACT MODEL 07 WITH CW SPRING RETURN / NAMUR
ADAPTOR / AND VLS LIMIT SWITCH

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

12B-104UV02000
ACT MODEL 12 / NAMUR ADAPTOR / WITH VLS
LIMIT SWITCH

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

054-120
ACTUATOR MODEL 05 WITH CW SPRING RETURN UNIT

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

124-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

124-100W
DA ACTUATOR MODEL 12 WITH LOW TEMPERATURE UNIT

 

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

P3124-14402-100
ACTUATOR MODEL 12 AND P3 ON/OFF POSITIONER
DA CCW ON SIGNAL RISE STANDARD SWITH FAIL
FREE MODE 24VDC

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

124-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12

 

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

144-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 14

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

074-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 07

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

124-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

054-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 05

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

054-120
ACTUATOR MODEL 05 WITH CW SPRING RETURN UNIT

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

07B-124UV02000
ACT MODEL 07 WITH CW SPRING RETURN / NAMUR
ADAPTOR / AND VLS LIMIT SWITCH

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

12B-104UV02000
ACT MODEL 12 / NAMUR ADAPTOR / WITH VLS
LIMIT SWITCH

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

14B-103U001000
DA ACT 14 / NAMUR ADAPTOR / 07 ULS SWITCH
BOX, 2 SWITCHES EExe II T6 CERTIFIED ATEX APPROVED UNIT

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

054-120
ACTUATOR MODEL 05 WITH CW SPRING RETURN UNIT

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

07B-120
ACTUATOR MODEL 07 WITH CW SPRING RETURN AND NAMUR ADAPTOR

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

12B-100
DA ACTUATOR MODEL 12 WITH NAMUR ADAPTOR

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

SP1608
UNDRILLED MODEL 12/14 ADAPTOR KIT

100% UNITED KINGDOM Origin

KINETROL Vietnam

145-100
DA ACTUATOR MODEL 140 WITH NAMUR ADAPTOR

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

144-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 14

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

SP042
SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 05

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

SP043
SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 07

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

073-400EL2000
DA ACTUATOR MODEL 07 ISO/DIN ADAPTOR WITH EL CCW POSITIONER IS PROX ATEX VERSION

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

074-040EL2000
MODEL 07 EL POSITIONER CCW WITH IS PROX ATEX VERSION (positioner only)

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

09B-100
DA ACTUATOR MODEL 09 WITH NAMUR ADAPTOR METRIC THREAD

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

09B-100W
DA ACTUATOR MODEL 09 WITH NAMUR BLOCK AND LOW TEMPERATURE UNIT

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

074-040EL1000
07 EL POSITIONER CCW WITH ANGLE

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

SP942
RETRANSMIT SERVO VALVE ASSEMBLY FOR EL POSITIONER

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

09B-100
DA ACTUATOR MODEL 09 WITH NAMUR ADAPTOR METRIC THREAD

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

09B-100W
DA ACTUATOR MODEL 09 WITH NAMUR BLOCK AND LOW TEMPERATURE UNIT

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

124-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

074-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 07

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

123-104UV02000M
ACTUATOR MODEL 12 ISO/DIN WITH VLS LIMIT SWITCH / 2 X V3 SWITCH / CONE MONITOR
(128-100 was an old model replaced with 123-100 )

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

124-104UV02000 Actuator
ACTUATOR MODEL 12 WITH VLS LIMIT SWITCH

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: P3124-17002D130
DA ACTUATOR MODEL 12 WITH P3 POSITIONER /
DA CW ON RISING SIGNAL / 24VDC FAIL DOWN MODE/ AR

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: DP2103-17002D130
DP2 POSITIONER USED WITH KINETROL ACTUATOR MODEL 103-100

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

124-107UV01005M
( new part no)
DA ACTUATOR MODEL 12 WITH VLS LIMIT SWITCH
BOX CONTAINING 4 X V3 DPDT SWITCH & CONE MONITOR

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

033F120
ACTUATOR MODEL 03 WITH CW FEMALE DRIVE
SPRING UNIT

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

054-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 05

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

07BF130
ACTUATOR MODEL 07 WITH CCW FEMALE DRIVE
SPRING UNIT WITH NAMUR ADAPTOR

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

07AF120
ACTUATOR MODEL 07 CW FEMALE DRIVE SPRING

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

07AF120
ACTUATOR MODEL 07 CW FEMALE DRIVE SPRING

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

SP047
SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 14

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

124-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12
 (replace to 128-100 )

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

SP046
SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 12

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

10A-700EL1000 ( replace for 102-700EL1000 )
ACTUATOR MODEL 10 & NAMUR ADAPTOR WITH EL
POSITIONER CW / ANGLE RETRANSMIT

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

074-070EL1000
07 EL POSITIONER CW WITH ANGLE RETRANSMIT

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

10A-700EL1000 ( replace for 102-700EL1000 )
ACTUATOR MODEL 10 & NAMUR ADAPTOR WITH EL
POSITIONER CW / ANGLE RETRANSMIT

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

074-070EL1000
07 EL POSITIONER CW WITH ANGLE RETRANSMIT

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

SP056
SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 10

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

074-100 ACTUATOR
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 07

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

024-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 02

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

124-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

074-100
 DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 07

100% UK Origin

KINETROL
VIETNAM

033F120 ( replace for old part no: 031F120 )
ACTUATOR MODEL 03 WITH CW FEMALE DRIVE
SPRING UNIT

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

SP046
SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 12

100% United Kingdom Origin

KINETROL Vietnam

09B-100
DA ACTUATOR MODEL 09 WITH NAMUR ADAPTOR METRIC THREAD
( replacement of 09B-100L)

100% United Kingdom Origin

KINETROL Vietnam

164-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 16
( replacement of 164-100L)

 

 

Series

 

 

Brand

 

 

UNIVERSAL LIMIT SWITCH BOX (2xV3
MICROSWITCHES) TO SUIT 03 ACTUATOR

 

 

034-004U002000M

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

07 UNIVERSAL LIMIT SWITCH BOX (2xV3 SPDT
SWITCHES) AND CONE MONITOR

 

 

074-004U002000M 

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

07 EL POSITIONER CCW & 2 X V3 MECH LS WITH
ANGLE RETRANSMIT AND CLEAR CONE MONITOR

 

 

074-044EL1000M 

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

DA ACTUATOR MODEL 09 WITH NAMUR BLOCK AND
LOW TEMPERATURE UNIT

 

 

09B-100W 

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

DA ACTUATOR MDEL 05 WITH NAMUR BLOCK AND
LOW TEMPERATURE UNIT

 

 

05B-100W

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

DA ACTUATOR MODEL 09 WITH NAMUR BLOCK AND
LOW TEMPERATURE UNIT

 

 

09B-100W

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

DA ACTUATOR MODEL 12 WITH LOW TEMPERATURE
UNIT

 

 

124-100W

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

DA ACTUATOR MODEL 16 WITH LOW TEMPERATURE
UNIT

 

 

164-100W

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 05

 

 

054-100 

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

DOUBLE ACTING ACTUATOR 09

 

 

094-100

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

07 EL POSITIONER CCW WITH ANGLE RETRANSMIT
AND CLEAR CONE MONITOR

 

 

074-040EL1000M 

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

07 EL POSITIONER CCW & 2 X V3 MECH LS WITH
ANGLE RETRANSMIT AND CLEAR CONE MONITOR

 

 

074-044EL1000M 

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 07 

 

 

 074-100

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

07 EL POSITIONER CW WITH ANGLE RETRANSMIT
AND CLEAR CONE MONITOR

 

 

074-070EL1000M

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

ACTUATOR MODEL 09 WITH CCW SPRING RETURN 

 

 

094-130

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 12

 

 

SP046

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 14

 

 

SP047

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

DA ACTUATOR MODEL 05 WITH ISO ADAPTOR

 

 

053F100

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

DA ACTUATOR MODEL 07 WITH DIN/ISO FLANGE

 

 

073-100

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 10

 

 

SP056

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

MODEL 07 EL POSITIONER CCW WITH IS ATEX 

 

 

074-040EL2000

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

ACTUATOR MODEL 14 DIN/ISO FLANGE DA WITH EL
POSITIONER CCW ANGLE RETRANSMIT

 

 

143-400EL1000

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

ACTUATOR MODEL 07 WITH EL POSITIONER CW
WITH ANGLE RETRANSMIT AND CLEAR CONE
MONITOR

 

 

074-700EL1000M

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

DA ACTUATOR MODEL 05 WITH NAMUR BLOCK AND
LOW TEMPERATURE GREASE

 

 

05B-100L 

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12

 

 

124-100 

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

Model 10 da actuator with namur block & Mini ball valves and sintered filters for Manual override

 

 

10A-P100-5790

 

 

Kinetrol Viet Nam

 

 

Kinetrol Model 05 Spring Return Clockwise Actuator

 

 

054-120 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Kinetrol tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây