Pora Vietnam,Bộ truyền động động cơ PR-BM-60B-150 Pora

Loại PR-BS

이미지

 

thiết bị truyền động động cơ
(Bộ truyền động động cơ)
Có thể điều khiển nhanh chóng và chính xác bằng cách sử dụng động cơ.
Nó hoạt động trên nguyên lý điện, và không giống như loại thủy lực, ít tiếng ồn và không có khả năng rò rỉ, vì vậy nó có thể được sử dụng một cách sạch sẽ.

Con lăn dẫn hướng cuộn: PR-MCD-C23-200-160-180-40AL-FR PR-MCD-C23-200-160-200-40AL-FR

PR-MCD-C23-200-200-180-40AL-FR PR-MCD-C23-200-200-200-40AL-FR

PR-MCD-C23-300-250-180-40AL-FR PR-MCD-C23-300-300-300-60AL-FR

PR-MCD-C23-400-350-180-60AL-FR PR-MCD-C23-400-300-400-80AL-FR

Cảm biến hồng ngoại: PR-WIR-070 PR-WIR-140

Cảm biến siêu âm / cảm biến quang học: PR-DU30W PR-E30W PR-DU50W PR-E50W

Cảm biến LFC : PR-L16WA

Cảm biến tia: PR-B20N

Động cơ EPC , động cơ LFC , EPC thủy lực, LFC thủy lực :

PR-DPA-100 PR-DPA-100L PR-DPA-150 PR-DPA-150L

EPC động cơ , EPC thủy lực : PR-DPA200 PR-DPA-250

Bộ điều khiển từ xa PR-RC-100

1HP EPC: PR-SV-102N PR-SV-102N-A

EPC chung (thủy lực) : PR-102UE PR-102B PR-102L

LIFTER EPC : Điều khiển từ xa PR -102-A PR-102-B PR- 102LIFT

AIR EPC (EPC không khí ) : PR-106A-A / M = PR-S30W ( cảm biến ) + PR-106A-A / M ( bộ điều khiển từ xa )

PR-106A-A / C = PR-S30W ( cảm biến ) + PR-106A-A / C ( bộ điều khiển từ xa ) + vòi định tâm

Cảm biến AIR , vòi định tâm: PR-S30W PR-C12

Bộ điều khiển từ xa: PR-106A-A / M ( Tự động / Thủ công) PR-106A-A / C ( Tự động / Trung tâm )

Bộ truyền động động cơ: PR-UM-40A-100 PR-UM-40B-100 PR-UM-40C-100 PR-UM-40X-100

PR-UM-40A-150 PR-UM-40B-150 PR-UM-40C-150 PR-UM-40X-150

PR-UM-40A-X PR-UM-40B-X PR-UM-40C-X PR-UM-40X-X

PR-UM-60B-100 PR-UM-60C-100 PR-UM-60X-100

PR-UM-60B-150 PR-UM-60C-150 PR-UM-60X-150

PR-UM-60B-100 PR-UM-60C-X PR-UM-60X-X

PR-UM-90B-100 PR-UM-90C-100 PR-UM-90X-100

PR-UM-90B-150 PR-UM-90C-150 PR-UM-90X-150

PR-UM-90B-100 PR-UM-90C-X PR-UM-90X-X

Bộ truyền động động cơ: PR-BS15A-60 PR-BS15B-60 PR-BS15C-60 PR-BS15X-60

PR-BS15A-100 PR-BS15B-100 PR-BS15C-100 PR-BS15X-100

PR-BS15A-150 PR-BS15B-150 PR-BS15C-150 PR-BS15X-150

PR-BS15A-X PR-BS15B-X PR-BS15C-X PR-BS15X-X

Bộ truyền động động cơ: Dòng PR-BM

PR-BM40A-100 PR-BM40B-200 PR-BM40C-200 PR-BM40X-200

PR-BM40A-150 PR-BM40B-150 PR-BM40C150 PR-BM40X-150

PR-BM40A-X PR-BM40B-X PR-BM40C-X PR-BM40X-X

PR-BM60A-100 PR-BM60B-200 PR-BM60C-200 PR-BM60X-200

PR-BM60A-150 PR-BM60B-150 PR-BM60C150 PR-BM60X-150

PR-BM60A-X PR-BM60B-X PR-BM60C-X PR-BM60X-X

PR-BM90A-100 PR-BM90B-200 PR-BM90C-200 PR-BM90X-200

PR-BM90A-150 PR-BM90B-150 PR-BM90C150 PR-BM90X-150

PR-BM90A-X PR-BM90B-X PR-BM90C-X PR-BM90X-X

 

 

Bộ điều chỉnh vị trí cảm biến tuyến tính:

PR-LPS-300PD PR-LPS-500PD PR-LPS-700PD PR-LPS-900PD

PR-LPD-300PD PR-LPD-500PD PR-LPD-700PD PR-LPD-900PD

PR-LPS2-300PD PR-LPS2-500PD PR-LPS2-700PD PR-LPS2-900PD

Loại kép thành Kun - Trục giữa :

PR-MCD-250 PR-MCD-300 PR-MCD-350 PR-MCD-400 PR-MCD-450

Thanh dẫn kiểu kép- Trục trung tâm : Sản phẩm PR-MCD ( loại động cơ ) tích hợp bộ truyền động động cơ

Sản phẩm PR-HCD (loại xi lanh) với xi lanh tích hợp

Thanh dẫn động cơ loại đơn, loại kép- Trụ cuối (trục cuối):

PR-MES-15A PR-MES-15B PR-MES-15C PR-MES-15X

PR-MES-40A PR-MES-40B PR-MES-40C PR-MES-40X

PR-MED-15A PR-MED-15B PR-MED-15C PR-MED-15X

PR-MED-40A PR-MED-40B PR-MED-40C PR-MED-40X

PR-HES-50-150 PR-HED-25-150 PR-HED-30-180

Xi lanh áp suất dầu thấp: Loại PR-LC50 Loại PR-LC63

Xi lanh thủy lực cao: Loại PR-HC50 Loại PR-HC63

 

Product

Code

Brand name Vietnam

Controller

PR-DPA-400

Pora Vietnam, Pora

Controller

PR-DPA-450

Pora Vietnam, Pora

Controller

PR-DPA-550

Pora Vietnam, Pora

Controller

PR-UDA

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-AW-IR

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-SMI

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-PMI

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-OPD

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-OPS2

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-OPS 

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-LSC-21

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-LD

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-SM 

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PRE-SW

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PRE-SWL

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-WPD

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-VMI

Pora Vietnam, Pora

Cylinder positon sensor

PR-LS 

Pora Vietnam, Pora

Cylinder positon sensor

PR-ELS

Pora Vietnam, Pora

Cylinder positon sensor

PR-CPM

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-50G

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-80G

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-N20-I

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-N40-I

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-N60-I

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-101F-C

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-201F-C

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-201F-M

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-213F-C

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-S301FH

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-S501FH

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-501FH

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-701FH

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV1-550FH

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV1-750FH

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-DPA-100

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-DPA-100L

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-DPA-150

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-DPA-150L

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-DPA-200

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

DP-DPA-250

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-102

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-102LIFT

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-106A-A

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-SV101N

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-SV101LN

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-SV102N

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-RC-100

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-106-A

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-WIR-070

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-WIR-140

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-LPS

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-DU30W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-DU50W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-E30W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-E50W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-IR30W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-IR50W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-L16WA

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-DL10W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-B20N

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-S30W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry guide

PR-MES

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry guide

PR-MED

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry guide

PR-HES

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry guide

PR-HED

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry guide

PR-MCD

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry guide

PR-HCD

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry guide rollers

PR-MCD-C23

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry guide rollers

PR-MCD

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry motor hydraulic cylinders and actuators

PR-BS

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry motor hydraulic cylinders and actuators

PR-BM

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry motor hydraulic cylinders and actuators

PR-LC

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry motor hydraulic cylinders and actuators

PR-HC 

Pora Vietnam, Pora

Tension controller automatically

PR-DTC-4000

Pora Vietnam, Pora

Tension controller automatically

PR-DTC-4100

Pora Vietnam, Pora

Tension controller automatically

PTC-303D

Pora Vietnam, Pora

Controller semi_automatic

PR-DT-3000

Pora Vietnam, Pora

Controller semi_automatic

PR-DT-3100

Pora Vietnam, Pora

Controllers manual

PR-DTC-2000

Pora Vietnam, Pora

Controllers manual

PR-DTC-2100

Pora Vietnam, Pora

Controllers manual

PR-DTC-2200

Pora Vietnam, Pora

Controllers manual

PMTC-805A

Pora Vietnam, Pora

Tension indicator

PT-LM106D

Pora Vietnam, Pora

Tension indicator

PT-LM107D

Pora Vietnam, Pora

Tension indicator

PT-LA-100

Pora Vietnam, Pora

Tension indicator

PT-LA-100-DIN

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PRTL-A

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PRTL-AB

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PRTL-C

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PRTL-E

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PRTL-TP

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PR-LX

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PR-LX-100TD

Pora Vietnam, Pora

Tension detector left - right detected

PRTL-PA

Pora Vietnam, Pora

Tension detector left - right detected

PRTP-T

Pora Vietnam, Pora

Power brake within the axial

PRB-YN

Pora Vietnam, Pora

Power brake within the axial

PRB-WI2

Pora Vietnam, Pora

Power brake within the axial

PRB-HI 1

Pora Vietnam, Pora

Power brake outer shaft type

PRB-Y4

Pora Vietnam, Pora

Power brake outer shaft type

PRB-Y3.4.5

Pora Vietnam, Pora

Power brake outer shaft type

PRB-YS 4.5

Pora Vietnam, Pora

Power brake outer shaft type

PRB-YF3.4.5

Pora Vietnam, Pora

Power brake outer shaft type

PRB-W3.4.5

Pora Vietnam, Pora

Power cluth in axial

PRC-HA1

Pora Vietnam, Pora

Power cluth in axial

PRC-A

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRC-AN

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRC-A4

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRC-A.3.4.5

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRC-W4

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRC-C4

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PNRB-150-750

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRHL-2HP-10HP

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRCC-08K-50K

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRDH-050-400

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PR-PSA-03

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PR-PSA-03-I

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PR-HT-803

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRPS-700L-1500L

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRPS-02

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRPS-02-I

Pora Vietnam, Pora

Preplacement and supplies

PR-SAP-2200-25

Pora Vietnam, Pora

Preplacement and supplies

PR-APA-01-7-16

Pora Vietnam, Pora

Preplacement and supplies

PR-PMI

Pora Vietnam, Pora

Preplacement and supplies

PR-SMI

Pora Vietnam, Pora

Preplacement and supplies

PR-AW 

Pora Vietnam, Pora

 

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-BM-60B-150
 Motor actuator

 

Tnsion controller

Sensor

Code

Brand

PMTC-805A

PR-WPD type

PMTC-805A

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-WPD-AMP5

PRE-SW type

PRE-SW

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DPA-450P

PR-OPS type

PR-OPS

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DPA-450

PR-PMI type

PR-PMI

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DPA-550P

PRE-SWL type

PRE-SWL

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DPA-550

PR-AW780/1080Ls

PR-AW780/1080Ls

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-SV101N, PR-SV101LN

PR-SMI type

PR-SMI

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-102UE

PR-OPS2 type

PR-OPS2

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-102L

PR-SM type

PR-SM type

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DPA-250

PR-AW

PR-AW

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DPA-150

PR-LSC-21

PR-LSC-21

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-102LIFT

PR-OPD type

PR-OPD

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-106A

PR-E50W

PR-E50W

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DPA-100

PR-DU50W

PR-DU50W

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DPA-150L

PR-L16W

PR-L16W

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-102B

PR-S30W

PR-S30W

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DPA-200

PR-DL2W

PR-DL2W

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DPA-100L

PR-E30W

PR-E30W

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-SV102N

PR-DU30W

PR-DU30W

Đại lý Pora VietNam, Pora

PTC-303D

PR-B20N

PR-B20N

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-2200

 

Pora VietNam - 

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-2100AB

Detector

Detector

Đại lý Pora VietNam, Pora

PTCB-02-I

PR-LS type

PR-LS

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-3100

PR-ELS type

PR-ELS

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-2200RC

PRTL-TP type

PRTL-TP

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-4000C

PR-CPM

PR-CPM

Đại lý Pora VietNam, Pora

PTC-303D-I

PR-MK-300AE

PR-MK-300AE

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-2000R

 

Pora VietNam - 

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-2100R

Servo-hydraulic unit

Servo-hydraulic unit

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-3000

PR-SV-N20-I

PR-SV-N20-I

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-3100P

PR-SV-501FH

PR-SV-501FH

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-4100

PR-SV-50G, PR-SV-80G

PR-SV-50G, PR-SV-80G

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-2000

PR-SV-201F-C

PR-SV-201F-C

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-2100

PR-SV1-550FH

PR-SV1-550FH

Đại lý Pora VietNam, Pora

PTCB-02

PR-SV-201F-M, PR-SV-213F-C

PR-SV-201F-M, PR-SV-213F-C

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-3000P

PR-SV-S301FH

PR-SV-S301FH

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-4000

PR-SV-S201FH

PR-SV-S201FH

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-DTC-4000CP

 

Pora VietNam - 

Đại lý Pora VietNam, Pora

Tension indicator

Guide & Cylinder

Guide & Cylinder

Đại lý Pora VietNam, Pora

PT-LM107D

PR-HED-30

PR-HED-30

Đại lý Pora VietNam, Pora

PT-104L

PR-HED-25

PR-HED-25

Đại lý Pora VietNam, Pora

PT-LM106D

PR-MCD,HCD type

PR-MCD,HCD

Đại lý Pora VietNam, Pora

Tension detector

PR-BM Type

PR-BM

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-LX-100TD

PR-MED type

PR-MED

Đại lý Pora VietNam, Pora

PR-LX-030TD, 050TD

PR-LC type

PR-LC

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTL-50A

PR-HC type

PR-HC

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTL-100A

PR-UM type

PR-UM

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTL-200A

PR-HES type

PR-HES

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTL-500C

PR-MCD Type

PR-MCD

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTL-1000C

PR-BS type

PR-BS

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTP-2T

PR-BS type

PR-BS

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTP-3T

PR-MCD-C23 type

PR-MCD-C23

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTP-5T

 

Pora VietNam - 

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTL-100PA

ETC

ETC

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTL-200PA

PR-LD-600

PR-LD-600

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTL-2000D

PR-LD-750

PR-LD-750

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTL-50AB

PR-LD-900

PR-LD-900

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTL-100AB

PR-LD-1050

PR-LD-1050

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTL-3000E

PR-SA-100

PR-SA-100

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRTL-5000E

AW630L-IR-P

AW630L-IR-P

Đại lý Pora VietNam, Pora

 

AW630L-IR-D

AW630L-IR-D

Đại lý Pora VietNam, Pora

 

AW630L-IR-C

AW630L-IR-C

Đại lý Pora VietNam, Pora

Power Brake

AW630L-IR-I

AW630L-IR-I

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-1WI₂

AW780L-IR-P

AW780L-IR-P

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-2WI₂

AW780L-IR-D

AW780L-IR-D

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-6WI₂

AW780L-IR-C

AW780L-IR-C

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-10WI₂

AW780L-IR-I

AW780L-IR-I

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-20WI₂

AW930L-IR-P

AW930L-IR-P

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-45WI₂

AW930L-IR-D

AW930L-IR-D

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-65WI₂

AW930L-IR-C

AW930L-IR-C

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-5Y₃F

AW930L-IR-I

AW930L-IR-I

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-10Y₃F

AW1080L-IR-P

AW1080L-IR-P

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-20Y₃F

AW1080L-IR-D

AW1080L-IR-D

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-20Y₃F

AW1080L-IR-C

AW1080L-IR-C

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-65Y₃F

AW1080L-IR-I

AW1080L-IR-I

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-5HI₁

PRHL-2HP

PRHL-2HP

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-10HI₁

PRHL-3HP

PRHL-3HP

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-2.5W₃

PRHL-5HP

PRHL-5HP

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-5W₃

PRHL-7.5HP

PRHL-7.5HP

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-10W₃

PRHL-10HP

PRHL-10HP

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-20W₃

PRPS-700~1500L

PRPS-700~1500L

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-40W₃

PRTF-120

PRTF-120

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-65W₃

PNRB-150

PNRB-150

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-5YS₃

PNRB-220

PNRB-220

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-10YS₃

PNRB-370

PNRB-370

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-20YS₃

PNRB-550

PNRB-550

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-40YS₃

PNRB-750

PNRB-750

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-0.3 YN-24

PRPS-02

PRPS-02

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-0.6 YN-24

PRCC-08K-50K

PRCC-08K-50K

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-1.2 YN-24

PRDH-050

PRDH-050

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-2.5 YH-24

PRDH-075

PRDH-075

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-5 YH-24

PRDH-100

PRDH-100

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-Y4

PRDH-150

PRDH-150

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-5Y₃F

PRDH-200

PRDH-200

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-10Y₃F

PRDH-300

PRDH-300

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-20Y₃F

PRDH-400

PRDH-400

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-40Y₃F

 

Pora VietNam - 

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRB-65Y₃F

 

Pora VietNam - 

Đại lý Pora VietNam, Pora

Power culth

 

Pora VietNam - 

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRC-0.2 AN

PRC-2.5C₃

PRC-2.5C

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRC-0.5 AN

PRC-5C₃

PRC-5C

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRC-200A

PRC-10C₃

PRC-10C

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRC-400A

PRC-20C₃

PRC-20C

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRC-1.2A₃

PRC-40C₃

PRC-40C

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRC-2.5A₃

PRC-0.06A4

PRC-0.06A4

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRC-5A₃

PRC-0.3A4

PRC-0.3A4

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRC-10A₃

PRC-0.6A4

PRC-0.6A4

Đại lý Pora VietNam, Pora

PRC-20A₃

PRC-65A₃

PRC-65A

Đại lý Pora VietNam, Pora

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng PORA tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây