Euchner Vietnam,Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES... Euchner

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES...

Theo tiêu chuẩn EN ISO 13850, chức năng dừng khẩn cấp là một chức năng nhằm ngăn chặn mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với nhân viên, thiệt hại cho máy móc hoặc công việc đang tiến hành hoặc để giảm bớt các mối nguy hiểm hiện có và được kích hoạt bởi một hành động của người dùng.

Hình ảnh Cô Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES...: 

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

105013

ES-XW1E-BV412MFR

E-STOP BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105014

ES-XW1E-LV412Q4MFR

E-STOP BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105015

ES-XN4E-BL412MFRH

E-STOP BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105016

ES-XN4E-LL412Q4MFR

E-STOP BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105017

ES-FB1W-XW1E-BV412MFR-YO

E-STOP HOUSING

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105018

ES-FB1W-XW1E-LV412Q4MFR-YO

E-STOP HOUSING

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105019

ES-XA1E-BV3Z10C1R

E-STOP BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105020

ES-XA1E-LV3Z114C1R

E-STOP BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105022

ES-XW1E-BV4Z10C1R

E-STOP BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105023

ES-XW1E-LV4Z114C1R

E-STOP BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105024

ES-FB1W-XW1E-BV4Z10C2R-YO-1

E-STOP HOUSING

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106337

ES-MW9Z-T1

ACCESSORY

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106338

ES-XN9Z-T1

ACCESSORY

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106339

ES-MT-001

ACCESSORY

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106340

ES-HWAV-27

ES-HWAV-27

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106341

ES-HNAV-27

ACCESSORY

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106342

ES-HAAV-27

ACCESSORY

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106343

ES-XW9Z-C100-1PN/V5

ACCESSORY ES

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106344

ES-XW9Z-C100-2PN/V5

ACCESSORY ES

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106345

ES-MMIT-156F

ACCESSORY

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106435

ES-XA1E-BV3U02R

E-STOP BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111629

ES-XA1E-BV3U02R/V5

E-STOP BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113893

ES-XW1E-BV404MFR

NOT-HALT TASTER

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114354

ES-XW1E-LV404Q4MFR

NOT-HALT TASTER

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124712

ES-XN4E-LL413Q4MFR

EMERGENCY STOP BUSH BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124713

ES-XN4E-BL413MFRH

EMERGENCY STOP PUSH BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

155919

ES-XN4E-LL422Q4MFR

E-STOP BUTTON

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157255

ES-HWAV-0

ES-HWAV-0

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157256

ES-HNAV-0

ES-HNAV-0

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157257

ES-HAAV-0

ES-HAAV-0

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

162943

ES-FB1W-XW1E-LV412Q4MFR-YO-1C2514

ES-FB1W-XW1E-LV412Q4MFR-YO-1C2514

Thiết bị dừng khẩn cấp Euchner - EMERGENCY STOP ES…; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây