Euchner Vietnam,Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM Euchner

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM

Đặc điểm

 • Thiết kế gọn nhẹ

 • Nhiều loại cấu hình

 • Phản hồi xúc giác và quang học

 • Có thể dễ dàng thao tác một tay

 • Đa chức năng, nhiều phiên bản khác nhau

 • Công tắc xoay điều khiển bằng phím

 • Tích hợp lệnh dừng thiết bị

 • Cần điều khiển mini

 • Màn hình LED, v.v.

 • Công tắc kích hoạt 3 giai đoạn

 • Phản hồi ở vị trí cho phép

Công tắc khởi động Euchner ZSM không chỉ là một công tắc bật thông thường. nhờ vào thiết kế mô-đun, một số lượng lớn các chức năng bổ sung có thể được tích hợp. Các thành phần bổ sung như thiết bị dừng, màn hình LED hoặc công tắc xoay điều khiển bằn phím làm cho công tắc bật ZSM trở thành một thiết bị đa năng và gần như là một thiết bị dây cầm tay nhỏ. Một tính năng đặc biệt của dòng ZSM của Euchner là tín hiệu rung mới cho người vận hành biết liệu công tắc bật có ở vị trí cho phép hay không. Với tay cầm bằng cao su, công tắc nằm chắc chắn trong tay. Thiết kế cẩn thận và trọng lượng thấp, không gây mệt mỏi.

Hình ảnh Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

99713

ZSM4200-099713

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99714

ZSM2100-099714

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99715

ZSM2101-099715

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99716

ZSM2300-099716

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

100697

ZSM2200-100697

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

102059

ZSM4201-102059

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

102966

ZSM4204-102966

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

103126

ZSM2101-103126

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

103462

ZSM3100-103462

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105075

ZSM2301-105075

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105308

ZSM2200-105308

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105362

ZSM2200-105362

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105645

ZSM4204-105645

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106103

ZSM2100-106103

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106104

ZSM4200-106104

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106105

ZSM4200-106105

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106374

ZSM2300-106374

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106670

ZSM2300-106670

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

109971

ZSM2300-109971

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110317

ZSM2301-110317

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110338

ZSM2300-110338

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111462

ZSM2300-111462

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111594

ZSM2100-111594

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111595

ZSM2304-111595

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111871

ZSM2300-111871

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111914

ZSM2200-111914

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112033

ZSM2200-112033

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112803

ZSM2300-112803

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113290

ZSM2300-113290

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

116714

ZSM2200-116714

ZSM2200-116714

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

117128

ZSM2204-117128

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119297

ZSM2101-119297

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119301

ZSM2200-119301

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

120485

ZSM2304-120485

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

120531

ZSM2300-120531

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121883

ZSM4200-121883

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122091

ZSM2100-122091

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122279

ZSM2200-122279

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123358

ZSM2100-123358

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123678

ZSM2104-123678

ENABLING SWITCH

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123802

ZSM2300-123802

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123967

ZSM2304-123967

ENABLING SWITCH

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124156

ZSM4200-124156

ENABLING SWITCH

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

126706

ZSM2201-126706

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

126737

ZSM2200-126737

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

127071

ZSM2200-127071

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

127180

ZSM2204-127180

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

127990

ZSM2300-127990

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

136371

ZSM2300-136371

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137244

ZSM2200-137244

 

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

138119

ZSM2204-138119

ENABLING SWITCH

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

138168

ZSM2304-138168

ENABLING SWITCH

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

156193

ZSM4200-156193

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157209

ZSM2200-157209

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157587

ZSM2200-157587

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157781

ZSM2300-157781

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

158282

ZSM2200-158282

 

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

160440

ZSM2300-160440

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163562

ZSM2201-163562

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164795

ZSM5200-164795

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165772

ZSM2300-165772

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166316

ZSM4200-166316

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166680

ZSM2301-166680

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166713

ZSM4204-166713

ENABLING PUSHBUTTON

Công tắc khởi động/ công tắc bật Euchner- Enabling switch ZSM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây