Euchner Vietnam,Công tắc giới hạn đơn N01 và NB01 SN01 Euchner

Công tắc giới hạn đơn N01 và NB01 SN01 Euchner - Mechanical single limit switches N01 and NB01 SN01

Công tắc giới hạn đơn N01 và NB01 SN01 Euchner là công tắc này được sử dụng trong kỹ thuật cơ khí và hệ thống để điều khiển và định vị các nhiệm vụ. Vỏ vững chắc được làm bằng nhôm anot đúc khuôn được đặc trưng bởi mức độ bền cơ học và khả năng chống ăn mòn cao

Đặc điểm

  • Vỏ nhôm đúc bền

  • Tuổi thọ cơ học lên đến 10 triệu chu kỳ hoạt động

  • Các hình thức khởi động khác nhau

  • Đầu vào cáp hoặc kết nối phích cắm

Hình ảnh Công tắc giới hạn đơn N01 và NB01 SN01 Euchner - Mechanical single limit switches N01 and NB01 SN01:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

12075

N01D550PG9

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

12093

N01K550PG9

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

12109

N01R550PG9

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

83810

N01D562C1941

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

84902

N01D550-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

84903

N01R550-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

84904

N01K550-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85243

N01R562-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85708

N01D550-MC2018

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

87151

N01D562-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

87152

N01K562-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

87162

N01D572-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

87163

N01R572-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

87164

N01K572-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

87166

N01D550X1500-MC1959

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88622

N01R550SVM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88623

N01D550SVM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88624

N01K550SVM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88977

N01D550X2000-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88978

N01D550X5000-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88979

N01D550X2500-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88981

N01R550X2000-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88982

N01R550X5000-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88984

N01R550X1000-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88985

N01K550X2000-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88986

N01K550X5000-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

89619

N01K550-MC2018

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

91001

N01R550-MC1526

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

91002

N01K550-MC1526

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

91003

N01D550-MC1526

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

91257

N01R550SEM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

91258

N01K550SEM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

92985

N01-MC1541

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

92992

N01K572-MC2043

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

93426

N01R562SVM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94746

N01R572-MC2043

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94856

N01R550-MC2018

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

96675

N01D572-MC2043

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110853

N01R593-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111953

N01R572-MC2337

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112525

N01K572X5000-MC2347

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112527

N01K572-MC2348

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112587

N01D572X5000-MC2347

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112589

N01D572-MC2348

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

116245

N01D562SVM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124682

N01DQ593-MC2440

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

126327

N01R560X5000-MC2451

SINGLE LIMIT SWITCH

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

128070

N01R593-MC2445

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163315

N01D593-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163536

N01K593-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn N01 Euchner - Mechanical single limit switches N01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

11901

NB01D556PG9

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn NB01 Euchner - Mechanical single limit switches NB01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

11903

NB01K556PG9

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn NB01 Euchner - Mechanical single limit switches NB01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

11905

NB01R556PG9

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn NB01 Euchner - Mechanical single limit switches NB01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85245

NB01D556-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn NB01 Euchner - Mechanical single limit switches NB01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85246

NB01R556-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn NB01 Euchner - Mechanical single limit switches NB01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85247

NB01K556-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn NB01 Euchner - Mechanical single limit switches NB01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88583

NB01R588-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn NB01 Euchner - Mechanical single limit switches NB01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88584

NB01D588-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn NB01 Euchner - Mechanical single limit switches NB01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

93627

NB01-MC1542

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn NB01 Euchner - Mechanical single limit switches NB01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

102172

NB01D588-MC2211

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn NB01 Euchner - Mechanical single limit switches NB01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

102235

NB01R620-MC2276/V100

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn NB01 Euchner - Mechanical single limit switches NB01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

102883

NB01R620-MC2276

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn NB01 Euchner - Mechanical single limit switches NB01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

85252

SN01D553-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85253

SN01R553-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85254

SN01K553-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85260

SN01D558-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85261

SN01R558-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85262

SN01K558-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88625

SN01D558SVM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88626

SN01R558SVM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88627

SN01K558SVM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

90515

SN01R558X2000-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

91259

SN01D558SEM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

91561

SN01R558SEM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

91562

SN01K558SEM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

115657

SN01RQ558X200SGLM5-M

SINGLE PLUNGER

Công tắc giới hạn đơn SN01 Euchner - Mechanical single limit switches SN01; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây