Euchner Vietnam,Công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ - SAFETY SWITCH CTP-AP Euchner

Công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP

Nhờ công nghệ bộ phát đáp, ngay cả một công tắc CTM cũng được nằm trong danh mục sản phẩm 4 / PL e tiêu chuẩn EN ISO 13849-1 mà không cần loại trừ lỗi bổ sung và đáp ứng tất cả các yêu cầu của EN ISO 14119. Thiết bị hoàn toàn phù hợp cho các ứng dụng có hiệu suất cao, mức độ và lực khóa lên đến 3.900 N (bắt buộc)

  • Công tắc an toàn với khóa bảo vệ và giám sát khóa bảo vệ an toàn

  • Có khả năng tích hợp với các thiết bị điện tử CES-AP

  • Danh mục thiết bị an toàn 4 và PL e tiêu chuẩn EN ISO 13849-1

  • Đầu gắn tương thích với các công tắc an toàn hiện có

Hình ảnh công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

123364

CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SH-123364

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123365

CTP-L1-AP-M-HA-AZ-SH-123365

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123375

CTP-L1-AP-U-HA-AE-SH-123375

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123376

CTP-L1-AP-M-HA-AE-SH-123376

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124067

CTP-I2-AR-M-HA-AZC-SAB-124067

 

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124068

CTP-I2-AP-M-HA-AZC-SAB-124068

 

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124225

CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SA-124225

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124468

CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SII-124468

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124727

CTP-L1-AP-M-HA-AZ-SA-124727

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

126258

CTP-I2-AP-U-HA-AZC-SA-126258

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

126875

CTP-L1-AP-U-HA-APE-SH-126875

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

126912

CTP-L1-AP-U-HA-AE-SA-126912

SAFETY SWITCH UNICODE

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

126954

CTP-I1-AP-U-HA-RZC-SA-126954

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

127640

CTP-L1-AP-U-HA-AE-SII-127640

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

127727

CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SA-127727

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

128484

CTP-L1-AP-U-HA-AE-SA-128484

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

129477

CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SII-129477

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

129478

CTP-L1-AP-U-HA-AE-SII-129478

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

129512

CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SA-EX-129512

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

136595

CTP-I1-AP-U-HA-AEC-SA-136595

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

136625

CTP-L1-AP-U-HA-ZZ-SII-136625

SAFETY SWITCH UNICODE

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

136627

CTP-L1-AP-U-HA-ZE-SII-136627

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

136675

CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SA-EX-136675

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

136732

CTP-I-AP-U-HA-ZZ-SA-136732

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137134

CTP-I1-AP-U-HA-ZZC-SA-137134

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137342

CTP-L1-AP-U-HA-AEE-SH-137342

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

156056

CTP-L1-AP-U-HA-AZE-SH-156056

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

156240

CTP-L1-AP-U-HA-AE-SA-EX-156240

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157111

CTP-L1-AP-U-HA-AZS-SA-157111

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157112

CTP-L1-AP-U-HA-AES-SA-157112

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

159614

CTP-I-AP-U-HA-ZZE-SBB-159614

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163003

CTP-L1-AP-M-HA-AE-SA-163003

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164749

CTP-I2-AP-U-HA-AZC-SA-164749

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166889

CTP-I2-AS2B-U-HA-AZC-SJ-166889

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AP Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

   Instagram:

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây