Euchner Vietnam,Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TK Euchner

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TK

Công tắc an toàn khóa bảo vệ và theo dõi khóa bảo vệ Euchner

Với lực khóa hơn 5.000 N, công tắc an toàn TK series được thiết lập để chịu tải rất cao. Khóa bảo vệ Euchner TK series có giám sát khóa bảo vệ và được trang bị các tiếp điểm chuyển mạch an toàn.

Nguyên tắc hoạt động đơn giản: Nếu một hệ thống an toàn được khóa, chốt khóa bảo vệ sẽ ngăn không cho mở. Chốt khóa bảo vệ chỉ được rút lại sau khi bộ điện từ khóa bảo vệ được cấp nguồn. Sau đó có thể mở cửa bảo vệ. Vị trí chân cắm có thể được giám sát thông qua các phần tử chuyển mạch an toàn.

  • Gắn trên vỏ nhựa TP với đầu kích hoạt và chốt khóa bảo vệ làm bằng kim loại

  • Lực khóa cao trên 5000 N

  • Phát hành phụ trợ trên đầu công tắc

  • Yếu tố kích hoạt cho tính năng tắt phụ trợ ở phía trước

Hình ảnh Công tắc an toàn khóa bảo vệ và theo dõi khóa bảo vệ Euchner - SAFETY SWITCH TK WITH GUARD LOCKING AND GUARD LOCK MONITORING (WITHOUT PREVENTION OF INADVERTENT LOCKING POSITION (FAULTY CLOSURE PROTECTION)):

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

94192

TK1-528CB024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94652

TK1-528AB024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

98339

TK1-528AB024MC2142

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99686

TK1-4131AB024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99687

TK1-4131CB024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

100016

TK1-528CB230M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

102084

TK1-528AB024MC2207

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105526

TK1-528AB024MC2268

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105885

TK1-4131CB048M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105886

TK1-4131AB048M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

109359

TK1-528AB024MC2298

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

109362

TK1-4131AB024MC2299

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

109494

TK1-528CB230MC2304

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

109540

TK1-528CB024MC2304

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110942

TK1-528CB048MC2304

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111676

TK1-528AB230MC2142

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112744

TK1-4131AB024MC2351

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114029

TK1-4131AB024MC2358

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114767

TK1-4131AB024MC2370

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

115002

TK1-4131AB024SM8

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

115310

TK1-4131CB024SM8

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

116147

TK1-528CB024MC2383

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119761

TK1-4131A024MC2405

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122828

TK1-528CB024SM8

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157383

TK1-528AB024MC2383

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166141

TK1-4131B024MC2405

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99690

TK2-4131AB024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99691

TK2-4131CB024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112680

TK2-4131CB024SR11

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114819

TK2-4131AB024SM8

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

115308

TK2-4131CB024SM8

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124922

TK2-4131AB024SM8C2446

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH WITH GUARD LOCKING TK; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây