Euchner Vietnam,Đầu đọc mã hóa chuyển đổi - external evaluation Euchner - READ HEADS CES Euchner

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi - external evaluation Euchner - READ HEADS CES

Đầu đọc READ HEADS CES được gắn chặt vào phần cố định của bộ phận bảo vệ và được kết nối với thiết bị phân tích đánh giá thông qua cáp có màn chắn hai lõi. Bộ truyền động được gắn chặt vào bộ phận bảo vệ, di chuyển về phía đầu đọc bằng cách đóng cửa. Khi đạt đến khoảng cách hoạt động, nguồn điện được cung cấp cho thiết bị truyền động thông qua đầu đọc và đầu đọc chuyển dữ liệu của thiết bị truyền động đến đơn vị đánh giá

Hình ảnh Đầu đọc mã hóa chuyển đổi - external evaluation Euchner - READ HEADS CES:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

71845

CES-A-LNA-05V-071845

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

71846

CES-A-LNA-10V-071846

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

71847

CES-A-LNA-15V-071847

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

71975

CES-A-LNA-25V-071975

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

77715

CES-A-LNA-SC-077715

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

77790

CES-A-LMN-SC

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

77795

CES-A-LNA-50V-077795

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

77806

CES-A-LNA-05P-077806

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

77807

CES-A-LNA-10P-077807

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

84682

CES-A-LNA-15P-084682

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

88785

CES-A-LCA-10V

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94031

CES-A-LNA-01V-AS1-094031

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94032

CES-A-LNA-02V-AS1-094032

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

95650

CES-A-LQA-SC

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

104966

CES-A-LSP-05V-104966

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

104967

CES-A-LSP-10V-104967

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

104969

CES-A-LSP-SB-104969

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106271

CES-A-LSP-15V-106271

CES READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106601

CES-A-LNN-SC-106601

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106602

CES-A-LNN-05V-106602

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113294

CES-A-LNN-10V-113294

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

115107

CES-A-LNN-25V-115107

READ HEAD

Đầu đọc mã hóa chuyển đổi Euchner - READ HEADS CES; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây