Euchner Vietnam,Rơ le an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM Euchner

Rơ le an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM

  • Category 4, PL e

  • Khả năng tùy chỉnh lớn chỉ với một số loại mô-đun khác nhau

  • Các dải điện áp khác nhau

  • Loại trì hoãn thời gian và không trì hoãn thời gian

Hình ảnh Rơ le an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

85607

ESM-BL201

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85608

ESM-BL202

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85609

ESM-BL203

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85610

ESM-BA201

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85611

ESM-BA202

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85612

ESM-BA203

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85613

ESM-BA301

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85614

ESM-ES301

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85615

ESM-ES302

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85616

ESM-ES303

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85617

ESM-TE301

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85619

ESM-TE303

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85620

ESM-2H201

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

87412

ESM-BA302

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

87413

ESM-BA303

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

90057

ESM-ES301P

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

90077

ESM-BT411-20S

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

90094

ESM-BT421-50S

SICHERHEITSRELAIS

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

90818

ESM-BT401

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

90819

ESM-BT411

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

90820

ESM-BT421

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

95122

ESM-F-ISI-2C2

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

95123

ESM-F-ISI-6C1

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

95126

ESM-F-OTN-O4

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

95917

ESM-F-OT05N-O4

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

96208

ESM-F-OSN-O3M1

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

97194

ESM-F-AK4

CONNECTION SET

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

97195

ESM-F-KK4

CONNECTION SET

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

97199

ESM-F-ERK

SPARE PART-SET ESM-F

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

97223

ESM-TE301-05S

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

97224

ESM-BA701

SICHERHEITS-BASISGERAET

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

97225

ESM-BA701P

SAFETY SWITCH

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

97226

ESM-BA201P

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

97230

ESM-BA301P

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

98345

ESM-2H202

SAFETY RELAY

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

158875

ESM-CB-AZ-FI2-BR-IO-158875

 

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163689

ESM-BA301/V50

SAFETY RELAY/V50

Rơle an toàn Euchner - SAFETY RELAYS ESM; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây