Euchner Vietnam,Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner

Công tắc an toàn bằng kim loại STA tương thích vật lý với các công tắc an toàn EUCHNER đã được chứng minh là TP và STP (vỏ nhựa). Do vỏ nhôm đúc và mức độ bảo vệ cao IP67, công tắc có thể chịu được ngay cả những điều kiện môi trường khắc nghiệt. Giống như công tắc TP và STP, công tắc an toàn STA cũng có khóa bảo vệ và giám sát khóa bảo vệ. Có sẵn một số lượng lớn các yếu tố chuyển mạch. Các tiếp điểm chuyển mạch chuyển đổi dòng điện tối thiểu là 1 mA. Do đó, công tắc an toàn STA cũng thích hợp để sử dụng trong các hệ thống điều khiển an toàn

  • Thiết kế mạnh mẽ

  • 3 đầu vào cáp

  • Mức độ bảo vệ cao IP67

  • Đèn LED tùy chọn

Hình ảnh Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA: 

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

96439

STA1A-4131A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

96935

STA2A-4131A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

96936

STA3A-4121A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

96937

STA4A-4121A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

96938

STA3A-2131A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

96939

STA4A-2131A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

98993

STA3A-4141A024SEM4AS1

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99274

STA3A-4141A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99480

STA3A-4131A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99481

STA4A-4131A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99658

STA3A-2131A024L024RC18

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99717

STA3A-4131A024-10C-DCX

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

100029

STA3A-4141A024RC18

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

100898

STA3A-4141A024L024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

103660

STA3A-2131A024MC1993

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

103926

STA4A-2131A024L024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

103977

STA1A-4131A024MC2243

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

104171

STA3A-2131A230M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105150

STA1A-538A024MFC2243

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105303

STA4A-2131A024L024RC18

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105304

STA3A-4121A024SR11

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105305

STA4A-4141A024SEM4AS1

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105617

STA-TW-3A-2131AC024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105888

STA-TW-3A-2131AC024M-S1

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106379

STA-TW-3A-4121AC024L024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106535

STA3A-4121A024L024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106545

STA-TW-3A-4121AC024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106622

STA4A-2131A024L024RC18C1826

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106623

STA3A-2131A024L024RC18C1826

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106710

STA3A-2131A024MC1787

 

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

106711

STA4A-2131A024MC1787

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

109066

STA3A-2131A024L024BHA10C2090

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

109172

STA4A-4141A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

109574

STA2A-4131A024SR11

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110766

STA3A-4131A024L024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111558

STA3A-2131A024RC18C1826

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111726

STA-BI-3A-2131A024RC18C1826

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114416

STA3A-4141A024L024RC18C1826

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114486

STA3A-4131A024-10C-DCXC1993

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

115584

STA3A-2131A024MF-EX

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

115585

STA4A-2131A024MF-EX

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

115586

STA3A-4121A024MF-EX

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119366

STA3A-2131A024L024BHA10C2398

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119732

STA3A-4141A024SEM4AS1C1993

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

120332

STA1A-538A024MFC2413

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122628

STA3A-4141A024L024RC18C2422

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123076

STA4A-4121A024MF-EX

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

156165

STA3A-2131B024MFC2483-S-WQT-LN

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

156188

STA3A-2131B024MFC2483/V20

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164755

STA1A-4131A024MC2518

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164756

STA1A-538A024MFC2518

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164757

STA-FS-3A-4141A024MFC2518

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167143

STA3A-2131A024MC2524

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH STA Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây