Euchner Vietnam,Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface Euchner

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface 

Công tắc an toàn Euchner cơ điện tích hợp kết nối AS-i Safety at Work bao gồm các thiết bị khóa liên động loại 1 và loại 2, cũng như các thiết bị khóa bảo vệ. Các công tắc loại 1 được thiết kế bằng kim loại và có nhiều hệ thống truyền động khác nhau. Công tắc an toàn loại 2 làm bằng nhựa với nhiều kích thước khác nhau cho các lựa chọn lắp đặt khác nhau trên cửa an toàn. Thiết bị khóa bảo vệ có sẵn cả bằng nhựa với đầu kim loại và hoàn toàn bằng kim loại để có thể có các lực khóa khác nhau. Với các thiết bị khóa bảo vệ, cả vị trí của cửa an toàn và vị trí của bộ điện từ khóa bảo vệ đều có thể được giám sát cẩn thận

Đặc điểm

  • Tích hợp giao diện AS-Interface Safety at Work

  • Công tắc vị trí loại 1

  • Thiết bị kháo liên động loại 2 bằng nhựa và kim loại

  • Thiết bị khóa bảo vệ với các lực khóa khác nhau bằng nhựa và kim loại

  • Với thiết bị khóa bảo vệ, cả vị trí cửa và vị trí khóa đều trong tầm giám sát

Hình ảnh Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface:

 Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

091193

 

GP3-538ASEM4AS1

Safety switch GP ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

094362

 

NX1-2131ASEM4-AS1

Safety switch NX ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

095201

 

NZ2HS-538SEM4AS1

Safety switch NZ.HS ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

095046

 

NZ2RS-538SEM4AS1

Safety switch NZ.RS ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

090742

 

NZ2VZ-538ESEM4AS1

Safety switch NZ.VZ ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

099126

 

SGP3E-538ASEM4AS1

Safety switch SGP ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

098993

 

STA3A-4141A024SEM4AS1

Safety switch STA ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119732

 

STA3A-4141A024SEM4AS1C1993

Safety switch STA ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

105305

 

STA4A-4141A024SEM4AS1

Safety switch STA ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

102354

 

STP-TW-3A-4141AC024SEM4AS1

Safety switch STP-TWIN ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

109813

 

STP-TW-4A-4141AC024SEM4AS1)

Safety switch STP-TWIN ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

097790

 

STP3A-4141A024SEM4AS1

Safety switch STP ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

097789

 

STP4A-4141A024SEM4AS1

Safety switch STP ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

088256

 

TP3-4141A024SEM4AS1

Safety switch TP AS1

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

088257

 

TP4-4141A024SEM4AS1

Safety switch TP AS1

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

091676

 

TP4-4141A024SEM4AS2

Safety switch TP AS1

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

094403

 

TX1B-A024SEM4AS1

Safety switch TX ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

095914

 

TX1B-A024SEM4AS1C1991

Safety switch TX ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

086140

 

TZ1LE024SEM4AS1

Safety switch TZ ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

094422

 

TZ1LE024SEM4AS1-C1815

Safety switch TZ ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

090278

 

TZ1LE024SEM4AS1-C1937

Safety switch TZ ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

086141

 

TZ1RE024SEM4AS1

Safety switch TZ ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

094423

 

TZ1RE024SEM4AS1-C1815

Safety switch TZ ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

090279

 

TZ1RE024SEM4AS1-C1937

Safety switch TZ ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

086990

 

TZ2LE024SEM4AS1

Safety switch TZ ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

086991

 

TZ2RE024SEM4AS1

Safety switch TZ ASi

Công tắc an toàn Euchner - Electromechanical safety switches with AS‑Interface; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây