Euchner Vietnam,Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD- HANDWHEEL HKD Euchner

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD- HANDWHEEL HKD

Đặc điểm

  • Thích hợp để tích hợp trong máy tiện và máy phay đa năng để chuyển động trục

  • 100 detents cho mỗi vòng quay

  • Cơ chế dò từ tính không mài mòn

  • 100 hoặc 25 xung mỗi vòng quay

  • Lắp đặt trong bảng điều hành và trạm mặt dây chuyền cầm tay EUCHNER HBL

Hình ảnh Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

54862

HKD025S100A05

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

54863

HKD025X100A05

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

54864

HKD025S100G24

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

54866

HKD100S100A05

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

54867

HKD100X100A05

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

54868

HKD100S100G24

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

54926

HKD100S100A05C1671

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

57034

HKD025V100A05

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

57036

HKD100V100A05

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

57037

HKD100V100G24

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

59631

HKD025V100A12

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

59634

HKD100S100A12

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

59635

HKD025X100A12

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

72689

HKD025S100A12C1812

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82528

HKD100V100A05C1918

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

83354

HKD100S100G05

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85054

HKD100S100A05C1960

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

91525

HKD025S100G12

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

91527

HKD100V100G05

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

93431

HKD025X100G05

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

98050

HKD100S100G05C2136

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

100429

HKD100S100A05C2196

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

102442

HKD100S100A05C2224

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

102805

HKD100S100G05C2226

HAND WHEEL

Tay quay với cơ chế dò từ tính Euchner HKD - HANDWHEEL HKD; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam; đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây