Euchner Vietnam,Công tắc an toàn khóa bảo vệ và theo dõi khóa bảo vệ Euchner - SAFETY SWITCH TX WITH GUARD LOCKING AND GUARD LOCK MONITORING Euchner

Công tắc an toàn khóa bảo vệ và theo dõi khóa bảo vệ Euchner - SAFETY SWITCH TX WITH GUARD LOCKING AND GUARD LOCK MONITORING

Do thiết kế mỏng, công tắc an toàn TX Euchner rất phù hợp để gắn vào các cấu trúc của hàng rào bảo vệ

  • Giải phóng bổ trợ từ phía trước

  • 2 đèn LED để hiển thị chức năng

  • Phễu chèn lớn

  • Không thể nhả công tắc nếu kéo thiết bị truyền động

  • 3 đầu vào cáp

  • Thay đổi đầu nối đơn giản

Hình ảnh Công tắc an toàn khóa bảo vệ và theo dõi khóa bảo vệ Euchner - SAFETY SWITCH TX WITH GUARD LOCKING AND GUARD LOCK MONITORING:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

82921

TX1B-A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82933

TX1B-A024RC18

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82944

TX1B-A024N

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85380

TX1B-A024BH10

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85382

TX1B-A110N

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85383

TX1B-A110M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85385

TX1B-A230M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94403

TX1B-A024SEM4AS1

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

95914

TX1B-A024SEM4AS1C1991

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

97623

TX1B-A024MC2129

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

102212

TX1B-A024SEM4AS1C2212

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

102213

TX1B-A024SEM4AS1C2213

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

95025

TX1D-A024MC2081

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

96173

TX1D-A024MC1991

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82927

TX2B-A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82939

TX2B-A024RC18

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82946

TX2B-A024N

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85381

TX2B-A024BH10

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85387

TX2B-A110M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85389

TX2B-A230M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

95618

TX2B-A024MC2093

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82928

TX2C-A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82940

TX2C-A024RC18

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82947

TX2C-A024N

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85388

TX2C-A110M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85390

TX2C-A230M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82952

TX3B-A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82964

TX3B-A024RC18

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82997

TX3B-A024N

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82999

TX3B-A024BH12

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85391

TX3B-A024MC1991

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

93559

TX3B-A024RC18C1991

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82953

TX3C-A024M

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82965

TX3C-A024RC18

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82998

TX3C-A024N

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

83000

TX3C-A024BH12

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

85396

TX3C-A024SR11

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

93118

TX3C-A024MC1991

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

98946

TX3C-A024MC2161

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

100653

TX3C-A024BH12C2201

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn Euchner - SAFETY SWITCH TX Euchner; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây