Euchner Vietnam,Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay HBL Euchner 

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL

Để người dùng vận hành máy dễ dàng hơn và đơn giản hơn, EUCHNER đã áp dụng các nguyên tắc tiện dụng vào thiết kế của trạm điều khiển hệ thống cầm tay HBL để dễ dàng trong quá trình vận hành. Phạm vi sản phẩm đa dạng bao gồm thiết kế vỏ tiêu chuẩn đến trạm điều khiển cầm tay với nhiều tùy chọn mở rộng theo yêu cầu của khách hàng

Vỏ cung cấp không gian lớn cho các thành phần điều khiển. Do có bảng điều khiển phía trước và khung bao quanh, vỏ máy có mức độ bảo vệ IP65 theo tiêu chuẩn EN 60529

Hình ảnh Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

54875

HBLS054875

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

54975

HBL-054975

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

72623

HBL-072623

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

72725

HBLS072725

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

73122

HBL-073122

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

75354

HBL-075354

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

78613

HBL-078613

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

82555

HBLS-082555

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

83429

HBL-083429

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

84961

HBLS084961

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

86180

HBLS086180

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

89122

HBL-089122

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

89134

HBL-089134

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

90549

HBL-090549

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

93156

HBLS093156

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

94480

HBL-094480

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

97339

HBL-097339 alt: 072598

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

97922

HBLS097922

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

99493

HBL-099493

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

104010

HBL-104010

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

104134

HBL-104134

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110864

HBL-110864

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111974

HBL-111974

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112346

HBL-112346

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113064

HBL-113064

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119907

HBLS119907

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119981

HBL-119981

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

162571

HBL-162571

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163307

HBLS163307

PENDANT STATION

Thiết bị điều khiển hệ thống cầm tay Euchner HBL - HAND-HELD PENDANT STATION HBL; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây