Euchner Vietnam,Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B Euchner

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B.

Hộp điều khiển cửa đa chức năng Euchner MGB2 Classic mới là sản phẩm nâng cấp của Hộp cổng đa chức năng MGB. Một thiết kế sửa đổi, các chức năng mới và mở rộng, cũng như bố cục mô-đun mang lại sự linh hoạt và hiệu quả chi phí tối đa. Khóa an toàn MGB2 Classic không chỉ đơn thuần là bảo vệ cửa an toàn, mà còn có thể tích hợp vào một thiết bị tất cả các chức năng liên quan đến cửa an toàn. MGB2 Classic thích hợp cho cả cửa bản lề và cửa trượt

  • Thiết kế với mô-đun con

  • Dễ dàng mở rộng

  • Có thể kết nối tối đa 10 thiết bị BR trong một chuỗi

  • Có thể thay thế mô-đun con trong quá trình vận hành

  • Có thể dùng cho cửa bản lề bên phải cũng như bên trái

  • Hỗ trợ căn chỉnh tích hợp

Hình ảnh Hộp điều khiển cửa đa chức năng COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

168092

MGB2-L1HEB-PN-U-S3-DA-L-168092

MGB2-L1HEB-PN-U-S3-DA-L-168092

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

156386

MGB2-L1HB-PN-U-S4-DA-R-156386

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

156387

MGB2-L1HB-PN-U-S4-DA-L-156387

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

156388

MGB2-L1HB-PN-U-S3-DA-R-156388

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

156389

MGB2-L1HB-PN-U-S3-DA-L-156389

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157373

MGB2-L1HB-PN-U-S3-HA-R-157373

MULTIFUNCTIONAL GATE BOX

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161652

MGB2-L1HB-PN-U-S4-MA-R-161652

MGB2-L1HB-PN-U-S4-MA-R-161652

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161653

MGB2-L1HB-PN-U-S4-MA-L-161653

MGB2-L1HB-PN-U-S4-MA-L-161653

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161774

MGB2-L1H-BR-U-S0-DB-R-161774

MGB2-L1H-BR-U-S0-DB-R-161774

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161775

MGB2-L1H-BR-U-S0-DB-L-161775

MGB2-L1H-BR-U-S0-DB-L-161775

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161786

MGB2-L1H-BR-U-S1-DY-R-161786

MGB2-L1H-BR-U-S1-DY-R-161786

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161787

MGB2-L1H-BR-U-S1-DY-L-161787

MGB2-L1H-BR-U-S1-DY-L-161787

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161928

MGB2-L1H-MLI-U-CA-R-161928

MGB2-L1H-MLI-U-CA-R-161928

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161929

MGB2-L1H-MLI-U-CA-L-161929

MGB2-L1H-MLI-U-CA-L-161929

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161930

MGB2-L1HB-PN-U-S2-CA-R-161930

MGB2-L1HB-PN-U-S2-CA-R-161930

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161931

MGB2-L1HB-PN-U-S2-CA-L-161931

MGB2-L1HB-PN-U-S2-CA-L-161931

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

162534

MGB2-L1H-MLI-U-DA-R-162534

MGB2-L1H-MLI-U-DA-R-162534

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

162535

MGB2-L1H-MLI-U-DA-L-162535

MGB2-L1H-MLI-U-DA-L-162535

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

162705

MGB2-L1HB-PN-U-S4-HA-R-162705

MGB2-L1HB-PN-U-S4-HA-R-162705

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

162708

MGB2-L1HB-PN-U-S4-HA-L-162708

MGB2-L1HB-PN-U-S4-HA-L-162708

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

162937

MGB2-L1HEB-PN-U-S4-CA-R-162937

MGB2-L1HEB-PN-U-S4-CA-R-162937

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

162938

MGB2-L1HEB-PN-U-S4-CA-L-162938

MGB2-L1HEB-PN-U-S4-CA-L-162938

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163576

MGB2-L1HB-PN-U-S3-CA-R-163576

MGB2-L1HB-PN-U-S3-DA-R-163576

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163577

MGB2-L1HB-PN-U-S3-CA-L-163577

MGB2-L1HB-PN-U-S3-DA-L-163577

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164367

MGB2-L1HE-BR-U-S0-DY-R-164367

MGB2-L1HE-BR-U-S0-DY-R-164367

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164370

MGB2-L1HE-BR-U-S0-DY-L-164370

MGB2-L1HE-BR-U-S0-DY-L-164370

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164393

MGB2-L1HE-BR-U-S0-DY-R-164393

MGB2-L1HE-BR-U-S0-DY-R-164393

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164396

MGB2-L1HE-BR-U-S0-DY-L-164396

MGB2-L1HE-BR-U-S0-DY-L-164396

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164653

MGB2-L1HE-MLI-U-QA-R-164653

MGB2-L1HE-MLI-U-QA-R-164653

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164657

MGB2-L1HE-MLI-U-QA-L-164657

MGB2-L1HE-MLI-U-QA-L-164657

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164662

MGB2-L1H-MLI-U-CA-R-164662

MGB2-L1H-MLI-U-CA-R-164662

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164663

MGB2-L1H-MLI-U-CA-L-164663

MGB2-L1H-MLI-U-CA-L-164663

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164744

MGB2-L1HE-BP-M-S2-RY-R-164744

MGB2-L1HE-BP-M-S2-RY-R-164744

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164745

MGB2-L1HE-BP-M-S2-RY-L-164745

MGB2-L1HE-BP-M-S2-RY-L-164745

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164823

MGB2-L1HE-MLI-U-AA-R-164823

MGB2-L1HE-MLI-U-AA-R-164823

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164824

MGB2-L1HE-MLI-U-AA-L-164824

MGB2-L1HE-MLI-U-AA-L-164824

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164829

MGB2-L1HE-MLI-U-CA-R-164829

MGB2-L1HE-MLI-U-CA-R-164829

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

164830

MGB2-L1HE-MLI-U-CA-L-164830

MGB2-L1HE-MLI-U-CA-L-164830

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165050

MGB2-L1HB-PN-U-S4-AA-R-165050

MGB2-L1HB-PN-U-S4-AA-R-165050

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165051

MGB2-L1HB-PN-U-S4-AA-L-165051

MGB2-L1HB-PN-U-S4-AA-L-165051

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165085

MGB2-L1HE-BR-U-S3-DY-R-165085

MGB2-L1HE-BR-U-S3-DY-R-165085

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165086

MGB2-L1HE-BR-U-S3-DY-L-165086

MGB2-L1HE-BR-U-S3-DY-L-165086

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165206

MGB2-L1HE-MLI-U-MA-R-165206

MGB2-L1HE-MLI-U-MA-R-165206

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165207

MGB2-L1HE-MLI-U-MA-L-165207

MGB2-L1HE-MLI-U-MA-L-165207

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165351

MGB2-L1HEB-PN-U-S3-AA-R-165351

MGB2-L1HEB-PN-U-S3-AA-R-165351

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165352

MGB2-L1HEB-PN-U-S3-AA-L-165352

MGB2-L1HEB-PN-U-S3-AA-L-165352

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165372

MGB2-L1HEB-PN-U-S3-DA-R-165372

MGB2-L1HEB-PN-U-S3-DA-R-165372

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165567

MGB2-L1HE-MLI-U-DA-R-165567

MGB2-L1HE-MLI-U-DA-R-165567

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165568

MGB2-L1HE-MLI-U-DA-L-165568

MGB2-L1HE-MLI-U-DA-L-165568

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165727

MGB2-L1HEB-PN-U-S2-TA-R-165727

MGB2-L1HBE-PN-U-S2-TA-R-165727

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165728

MGB2-L1HEB-PN-U-S2-TA-L-165728

MGB2-L1HBE-PN-U-S2-TA-L-165728

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165841

MGB2-L1HE-BP-U-S7-MY-R-165841

MGB2-L1HE-BP-U-S7-MY-R-165841

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

165842

MGB2-L1HE-BP-U-S7-MY-L-165842

MGB2-L1HE-BP-U-S7-MY-L-165842

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166033

MGB2-L1HE-BR-U-S0-DY-R-166033

MGB2-L1HE-BR-U-S0-DY-R-166033

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166100

MGB2-L1H-BP-U-S9-OY-R-166100

MGB2-L1H-BP-U-S9-OY-R-166100

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166102

MGB2-L1H-BP-U-S9-OY-L-166102

MGB2-L1H-BP-U-S9-OY-L-166102

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166327

MGB2-L1HE-BR-U-S0-OY-R-166327

MGB2-L1HE-BR-U-S0-OY-R-166327

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166329

MGB2-L1HE-BR-U-S0-OY-L-166329

MGB2-L1HE-BR-U-S0-OY-L-166329

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166682

MGB2-L1HE-MLI-U-CA-R-166682

MGB2-L1HE-MLI-U-CA-R-166682

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166683

MGB2-L1HE-MLI-U-CA-L-166683

MGB2-L1HE-MLI-U-CA-L-166683

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166695

MGB2-L1H-BR-U-S1-MY-R-166695

MGB2-L1H-BR-U-S1-MY-R-166695

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166697

MGB2-L1H-BR-U-S1-MY-R-166697

MGB2-L1H-BR-U-S1-MY-R-166697

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166871

MGB2-L1HB-PN-U-S3-MA-R-166871

MGB2-L1HB-PN-U-S3-MA-R-166871

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166954

MGB2-L1HE-BR-U-S0-DY-R-166954

MGB2-L1HE-BR-U-S0-DY-R-166954

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167025

MGB2-L1H-BP-U-S4-OY-R-167025

MGB2-L1H-BP-U-S4-OY-R-167025

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167033

MGB2-L1H-MLI-U-DA-R-167033

MGB2-L1H-MLI-U-DA-R-167033

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167057

MGB2-L1HEB-PN-U-S2-MA-R-167057

MGB2-L1HEB-PN-U-S2-MA-R-167057

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167617

MGB2-L1HB-PN-U-S2-AA-R-167617

MGB2-L1HB-PN-U-S2-AA-R-167617

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167618

MGB2-L1HB-PN-U-S2-AA-L-167618

MGB2-L1HB-PN-U-S2-AA-L-167618

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167643

MGB2-L1HEB-PN-U-S2-MA-R-167643

MGB2-L1HEB-PN-U-S2-MA-R-167643

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

167752

MGB2-L1H-BR-U-S0-OY-R-167752

MGB2-L1H-BR-U-S0-OY-R-167752

Hộp điều khiển cửa đa chức năng MGB2 Euchner - COMPLETE SETS MGB2-L.H.-B. Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

   Instagram:

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây