Euchner Vietnam,Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC Euchner

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC

  • Dễ dàng lập trình và sử dụng đa chức năng

  • Vỏ bọc nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian trong tủ điều khiển

  • Các tính năng chẩn đoán khác nhau - dễ dàng đọc ở mặt trước, chi tiết trong phần mềm

  • An toàn tối đa (PL e, loại 4)

  • Kahr năng kết nối lớn với thiết bị liên quan đến an toàn

  • Giảm tải quy trình đi dây

  • Giao diện lập trình rõ ràng

  • Mở rộng dễ dàng và nhanh chóng

Hình ảnh Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

121289

MSC-CB-AC-FI8FO2-121289

SMALL SAFE CONTROL SYSTEM BASE UNIT

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121290

MSC-CE-AC-FI8FO2-121290

SMALL CONTROL SYSTEM MSC EXPANSION DEVIC

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121291

MSC-CE-FI8-121291

SMALL CONTROL SYSTEM MSC EXPANSION DEVIC

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121292

MSC-CE-FI16-121292

Expansion device, 16 safe inputs

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121293

MSC-CE-FM4-121293

Expansion device, 4 pressure-sensitive m

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121294

MSC-CE-AC-FO2-121294

Expansion device, 2 safe outputs

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121295

MSC-CE-AC-FO4-121295

Expansion device, 4 safe outputs

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121298

MSC-CE-AZ-FO4-121298

Expansion device, 4 safe relay outputs

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121299

MSC-CE-AZ-FO4O8-121299

Expansion device, 4 safe relay outputs

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121300

MSC-CE-SPMO-121300

PROXIMITY SWITCHES

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121301

MSC-CE-SPM1H-121301

PROXIMITY SWITCHES

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121303

MSC-CE-SPM1S-121303

PROXIMITY SWITCHES

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121304

MSC-CE-SPM2H-121304

PROXIMITY SWITCHES

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121306

MSC-CE-SPM2S-121306

PROXIMITY SWITCHES

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121309

MSC-M-A1-121309

Memory module card

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121310

MSC-CE-PR-121310

Expansion device, Profibus fieldbus

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121311

MSC-CE-DN-121311

Expansion device, Devicenet fieldbus

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121312

MSC-CE-CO-121312

Expansion device, Can Open fieldbus

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121313

MSC-CE-EC-121313

Expansion device, Ethercat fieldbus

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121315

MSC-CE-PN-121315

Expansion device, Profinet fieldbus

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121316

MSC-CE-US-121316

Expansion device, USB connection

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121317

MSC-CE-CI1-121317

Expansion device, Ethernet/IP fieldbus

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121318

MSC-CE-CI2-121318

Expansion device, Ethernet/IP fieldbus

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122705

MSC-CE-AH-FO4SO8-122705

MSC-CE-AH-FO4SO8-122705

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122706

MSC-CE-O8-122706

MSC-CE-O8-122706

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122707

MSC-CE-O16-122707

MSC-CE-O16-122707

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122716

MSC-CE-MR-122716

EXPANSION DEVICE

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122717

MSC-CE-MT-122717

EXPANSION DEVICE

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122718

MSC-CE-EI2-122718

EXPANSION DEVICE

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122721

MSC-CE-SPM1TB-122721

PROXIMITY SWITCHES

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122722

MSC-CE-SPM2TB-122722

PROXIMITY SWITCHES

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166056

MSC-CE-AC-FI8FO4S-166056

SMALL CONTROL SYSTEM MSC EXPANSION DEVIC

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166057

MSC-CB-AC-FI8FO4S-166057

+SC-CB-AC-FI8FO4S-166057

Hệ thống điều khiển Euchner - SMALL CONTROL SYSTEM MSC; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây