Daito Kogyo Vietnam,Bơm bánh răng cho dầu hỏa KR-3(S) Daito Kogyo

[KR-S loại 3/8 - 1B]  

 


Một máy bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A và các loại dầu bôi trơn khác nhau. Phớt trục có cấu trúc bộ phận làm kín dầu hai cấp. Có thể sử dụng Viton cho phớt dầu O-ring. Về nguyên tắc, nó là bộ truyền động đai V.

[KR loại 1/4 - 1B]

Một máy bơm bánh răng để vận chuyển dầu bôi trơn với kiểu đóng gói đệm làm kín trục. Nó được sử dụng rộng rãi cho các loại sơn.

KR-2

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

KR-3(S)

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

KR-4(S)

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

KR-6(S)

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

KR-8(S)

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

HSR-3-30

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

HSR-4-40

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

HSR-6-46

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

HSR-8-60

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

HSR-3S-30

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

HSR-4S-40

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

HSR-6S-46

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

HSR-8S-60

Gear pump for kerosene, heavy oil A, and various lubricant oils Daito Kogyo

Bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A, và các loại dầu bôi trơn khác nhau  Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR