Grundfos Vietnam,Máy bơm tuần hoàn MAGNA Grundfos

Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos MAGNA

Khi bạn cần thiết bị có thể xử lý ở quy mô lớn, dòng MAGNA sẽ hỗ trợ bạn. Các máy bơm tuần hoàn cung cấp giải pháp lý tưởng, bất kể bạn đang tìm một việc thay thế hay nếu bạn muốn hiệu quả tối ưu trong một tòa nhà mới. Dòng máy bơm MAGNA của Grundfos cung cấp một sự đa dạng các giải pháp thông minh khi bạn cần máy giám sát và kiểm soát tiên tiến nhất hay nếu bạn chỉ đang tìm kiếm để làm công việc trở nên đơn giản hơn. Bạn sẽ luôn luôn tìm một MAGNA phù hợp với nhu cầu của bạn.

Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA được thiết kế cho các ứng dụng:
- Máy điều hòa thương mại
- Máy sưởi ấm thương mại
- Tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
- Máy sưởi ấm sinh hoạt
- Máy làm mát khu vực
- Máy sưởi ấm khu vực
- Máy sưởi ấm nông nghiệp

Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos MAGNA bao gồm các dòng :

 • Máy bơm Grundfos Magna1 – dễ dàng lắp đặt, ít tiêu tốn năng lượng,  tiếng ồn thấp

 • Máy bơm Grundfos Magna1D – dễ dàng lắp đặt, ít tiêu tốn năng lượng,  tính năng đa bơm không dây  - luân phiên theo thời gian cài đặt

 • Máy bơm Grundfos Magna1N- – dễ dàng lắp đặt, ít tiêu tốn năng lượng,  thép không gỉ - phù hợp cho ứng dụng nước nóng dân dụng

 • Máy bơm Grundfos Magna3 – Nhiều tùy chọn giao tiếp  bao gồm đàu vào, rờ le và fieldbus , thuộc dòng bơm hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, tính năng điều khiển thông minh

 • Máy bơm Grundfos Magna3D – Gồm 3 chế độ  hoạt động đa bơm : thay thế - alternating, dự phòng – backup và nối tang – cascade , Nhiều tùy chọn giao tiếp  bao gồm đàu vào, rờ le và fieldbus , thuộc dòng bơm hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

 • Máy bơm Grundfos Magna3N–thép không gỉ - phù hợp cho ứng dụng nước nóng dân dụng, Nhiều tùy chọn giao tiếp  bao gồm đàu vào, rờ le và fieldbus , thuộc dòng bơm hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng

Mã đặt hàng :

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 25-60      

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 25-120    

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 32-40      

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 32-40 F   

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 32-60      

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 40-40 F   

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 40-60 F   

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 50-100 F 

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 50-120 F 

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 65-40 F   

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 65-60 F   

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 80-100 F 

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 80-120 F 

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 100-40 F 

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 100-60 F 

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 D 32-40  

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 D 32-60  

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 D 32-80 F

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 D 32-100 F         

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 D 32-120 F         

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 D 40-40 F

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 D 40-60 F

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 D 40-80 F

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 D 40-120 F         

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 D 50-40 F

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA1 D 50-100 F

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 25-40      

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 25-60      

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 25-120    

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 32-40

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 40-150 F 

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 40-180 F 

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 50-40 F   

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 50-60 F   

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 D 32-40  

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 D 32-40 F

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 D 32-60  

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 D 32-60 F

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 32-40 F N

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 32-40 N  

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 32-60 F N

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 32-60 N  

 • Máy bơm tuần hoàn Grundfos MAGNA3 32-80 F N