Grundfos Vietnam,Máy bơm tuần hoàn UP UPS Grundfos

Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UP, UPS

üMax flow: 14 m³/h

üHead max: 13 m

üLiquid temperature: -25 .. 110 °C

üp max: 10 bar

Máy bơm tuần hoàn Grundfos dòng UP/UPS  được thiết kế đặc biệt cho hệ thống sưởi ấm. Máy bơm cũng thích hợp cho vòng tuần hoàn nguồn nước nóng sinh hoạt và cho vòng tuần hoàn nước lỏng trong hệ thống làm mát và điều hòa không khí.

Máy bơm có sẵn trong nhiều vật liệu đa dạng và như là một biến thể hai đầu, làm cho nó phù hợp cho một loạt các ứng dụng. Máy bơm này đáng tin cậy và ít có khả năng bảo trì.

Máy bơm tuần hoàn một tốc độ Grundfos UP được thiết kế cho các hệ thống sưởi ấm, trong khi máy bơm tuần hoàn UPS ba tốc độ được sử dụng trong hệ thống sưởi ấm trung tâm và khu vực đồng thời thích hợp để trộn các vòng lặp trong các hệ thống lớn.
Grundfos dòng UP/UPS  Phù hợp cho:
- Máy sưởi ấm thương mại
- Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt

Mã đặt hàng :

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 15-20 130   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 15-30 130   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 15-40 130   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 15-50 130   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 15-60 130   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 20-40 130   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 20-40 K 130

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 20-50 130   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 20-60 130   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 21-40 F 120

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 36-50 F 200

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 36-80 F 200

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 40-50 F 250

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 40-80 F 250

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 40-100 F 250          

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 25-55 180   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 25-60 130   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 25-60 180   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 32-40 180   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 32-50 180   

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 32-50 F 220

 • Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UPS 32-55 180