Grundfos Vietnam,Máy bơm tuần hoàn COMFORT Grundfos

Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos COMFORT

vấn đề. Vận chuyển nước nóng để sử dụng hoặc tắm, dòng Máy bơm tuần hoàn COMFORT cắt giảm cả sự tiêu thụ năng lượng và sự tiêu thụ nước. Nhờ vào sự tham gia của ống hồi lưu, máy bơm COMFORT có khả năng cung cấp nước nóng cho tất cả tòa nhà một cách nhanh nhất, do đó giảm thiểu chi phí và thời gian để lấy nước. 

Phù hợp với:
- Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
Máy bơm tuần hoàn COMFORT PM được sử dụng để tái tuần hoàn nguồn nước nóng sinh hoạt trong một hay hai hộ gia đình đều phù hợp để uống nước với vỏ máy bơm chống ăn mòn. Máy bơm được trang bị với động cơ nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao.

Máy bơm tuần hoàn COMFORT gồm 3 dòng chính :

 • COMFORT AUTOADAPT

  • Máy bơm tuần hoàn Grundfos COMFORT 15-14 BA PM   

  • Máy bơm tuần hoàn Grundfos COMFORT 15-14 BXA PM

 • COMFORT BASIC

  • Máy bơm tuần hoàn Grundfos COMFORT 15-14 B PM      

  • Máy bơm tuần hoàn Grundfos COMFORT 15-14 BX PM

 • COMFORT DIGITAL TIMER

  • Máy bơm tuần hoàn Grundfos COMFORT 15-14 BDT PM

  • Máy bơm tuần hoàn Grundfos COMFORT 15-14 BU PM   

  • Máy bơm tuần hoàn Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM         

Máy bơm tuần hoàn Grundfos COMFORT 15-14 BXU PM