Daito Kogyo Vietnam,Bơm bánh răng dùng cho các chất lỏng KH-S2 type 1 1/22 - 6B Daito Kogyo

[OH-MG loại 1 - 8B] 

 

 


 

Phốt trục là một phốt cơ khí duy nhất. Nó là một máy bơm bánh răng đa năng, hiệu suất cao thuộc loại ổ trục ngoài. Nó thích hợp cho việc vận chuyển áp suất cao đối với chất lỏng không có chất bôi trơn, hoặc chất lỏng có tính mài mòn hoặc ăn mòn. Máy bơm được sử dụng rộng rãi cho các vật liệu như dầu thải / chất lỏng thải, chất lỏng có chứa bùn, dung dịch chưa pha loãng bình chữa cháy hóa học và chất kết tụ.

[OH-G loại 3/4 - 8B]
Con dấu trục là một loại đóng gói đệm.
[OH-S2G loại 1 - 8B]
Phớt trục là phớt dầu Teflon, vì vậy bơm bánh răng giúp ngăn chặn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài kiểu OH. Nó được sử dụng rộng rãi cho nhựa, v.v.

HP-S2 type 3/8 - 2B

Gear pump for  for liquids that easily harden such as thermal hardening liquid, photo-curing liquid, varnish, paint, or resin Daito Kogyo

Bơm bánh răng dùng cho các chất lỏng dễ đóng rắn như chất lỏng đông cứng bằng nhiệt, chất lỏng đóng rắn bằng ảnh, dầu bóng, sơn hoặc nhựa Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

KH-S2 type 1 1/22 - 6B

Gear pump for  for liquids that easily harden such as thermal hardening liquid, photo-curing liquid, varnish, paint, or resin Daito Kogyo

Bơm bánh răng dùng cho các chất lỏng dễ đóng rắn như chất lỏng đông cứng bằng nhiệt, chất lỏng đóng rắn bằng ảnh, dầu bóng, sơn hoặc nhựa Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

HP-M2 type 3/8 - 2B

Gear pump is for high-pressure transportation of high-viscosity liquids such as silicon oil Daito Kogyo

Bơm bánh răng dùng để vận chuyển áp suất cao các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu silicon Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

KH-M2 type 1 1/2 - 6B

Gear pump is for high-pressure transportation of high-viscosity liquids such as silicon oil Daito Kogyo

Bơm bánh răng dùng để vận chuyển áp suất cao các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu silicon Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

HP-JTjv2 type 1 - 1 1/2B

Gear pump Daito Kogyo

Bơm bánh răng Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

KH-JTjv2 type 1 1/2 - 6B

Gear pump Daito Kogyo

Bơm bánh răng Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-MG type 1 - 8B 

High-performance gear pump of the outer shaft bearing type  Daito Kogyo

Bơm bánh răng hiệu suất cao của loại ổ trục ngoài Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-G type 3/4 - 8B

Gear pump with gland packing shaft seal Daito Kogyo

Bơm bánh răng với con dấu trục là một gói đệm Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-MG type 1 - 8B 

High-performance gear pump of the outer shaft bearing type  Daito Kogyo

Bơm bánh răng hiệu suất cao của loại ổ trục ngoài Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-G type 3/4 - 8B

Gear pump with gland packing shaft seal Daito Kogyo

Bơm bánh răng với con dấu trục là một gói đệm Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

 OH-S2G type 1 - 8B

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-4G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-6(M)G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-10(M)G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-15(M)G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-25(M)G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-30(M)G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-6G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-10G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-15G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-25G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-30G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-35G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-50G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

OH-60G

Gear pump helps prevent hardening of the solution in the outer shaft bearing OH type Daito Kogyo

Bơm bánh răng giúp ngăn dung dịch đông cứng trong ổ trục ngoài mang loại OH Daito Kogyo

Daito Kogyo Vietnam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR