Grundfos Vietnam,Máy bơm tuần hoàn UP OEM Grundfos

Máy bơm tuần hoàn - Circulator pump Grundfos UP OEM

Máy bơm tuần hoàn hiệu suất cao OEM phù hợp cho tất cả các ứng dụng HVAC, từ nồi hơi và máy đun nhiệt đến các hệ thống HIU.

 • Max flow: 8 m³/h

 • Head max: 15 m

 • Liquid temperature: -10 .. 110 °C

 • p max: 10 bar

Grundfos cung cấp các dòng máy bơm OEM bao gồm:

 • ALPHA1.1 OEM

Grundfos ALPHA1.1 là máy bơm tuần hoàn độc lập với các chức năng điều khiển cơ bản.

 • ALPHA2.1 OEM

Grundfos ALPHA2.1 là máy bơm tuần hoàn độc lập với các chức năng điều khiển tiên tiến.

 • ALPHA2.2 OEM

Grundfos ALPHA2.2 là máy bơm tuần hoàn độc lập với các chức năng điều khiển tiên tiến cộng với Go Balance

 • SOLAR PML

Grundfos SOLAR PML là dòng máy bơm tuần hoàn hiệu quả cao OEM cho các hệ thống năng lượng mặt trời nhiệt với hiệu suất mở rộng

 • UPM GEO OEM

Grundfos UPM GEO là dòng máy bơm tuần hoàn tích hợp được điều khiển bên ngoài thông qua một đầu vào cáp tín hiệu với hiệu suất mở rộng.

 • UPM2 OEM

Grundfos UPM2 là dòng máy bơm tuần hoàn tích hợp nồi hơi được điều khiển bên ngoài thông qua một đầu vào cáp tín hiệu.

 • UPM3 OEM

Grundfos UPM3 là một bộ tuần hoàn tích hợp nồi hơi được điều khiển bên ngoài thông qua một đầu vào cáp tín hiệu.

 • UPML OEM

Grundfos UPML được thiết kế để tích hợp trong nồi hơi và các thiết bị sưởi khác với hiệu suất lớn.

 • UPMM OEM

Grundfos UPMM được thiết kế để tích hợp trong nồi hơi và các thiết bị sưởi khác với hiệu suất trung bình.

 • UPMO OEM

Grundfos UPMO là sự thay thế ErP phù hợp cho UP được tích hợp trong các thiết bị sưởi ấm hoặc độc lập.

 • UPMXL OEM

Grundfos UPMXL được thiết kế để tích hợp trong nồi hơi và các thiết bị sưởi khác với hiệu suất cực lớn.