ENSATA/ BEI SENSORS Vietnam,Bộ mã hóa H40A-1024-ABZC-28V/V-SC ENSATA/ BEI SENSORS

SENSATA/ BEI SENSORS OPTICAL ENCODER H40A-1024-ABZC-28V/V-SC PART. NO. 01018-849– BỘ MÃ HÓA

Sensata H40A-1024-ABZC-28V/V-SC thuộc dòng H40 của Bei Sensors là một bộ mã hóa siêu nặng có cấu trúc bên trong được cách ly hoàn toàn khỏi các điều kiện tải trong trục và tải trọng xung kích nghiêm trọng. Quang học và các thiết bị điện tử được hỗ trợ bằng vật liệu giảm sốc bên trong vỏ ngoài đã được đúc Trục bộ mã hóa được kết hợp linh hoạt với vòng bi công suất tải cao và cụm trục bên trong vỏ. Cụm vòng bi H40A-1024-ABZC-28V/V-SC có thể tháo rời tại hiện trường để để tiếp nhận trục thích hợp trong khi ép ròng rọc, bánh răng, v.v. lên trục.

Đặc Điểm nổi bật Sensata H40A-1024-ABZC-28V/V-SC

  • Kết cấu nặng bảo vệ khỏi va đập

  • Trục đường kính lớn được thiết kế để hỗ trợ tải trọng rất cao

  • Cụm trục/ vòng bi có thể thay thế tại chỗ

  • Được cung cấp với phần đính kèm ống dẫn bên hoặc cuối

  • Một số mã có sẵn với đầu nối

Ứng dụng H40A-1024-ABZC-28V/V-SC

  • Điều khiển máy - tốc độ và vị trí

  • Từ khai thác gỗ đến gỗ chế biến

  • Kiểm soát quá trình - gia công hoặc đúc kim loại

Tham khảo list code sản phẩm bán chạy của hãng!!! 

CODE

Brand

Optical Rotary Encoders

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Incremental Optical Encoders

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam


Absolute Single-Turn Optical Rotary Encoders

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Absolute Multi-Turn Optical Rotary Encoders

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Express Encoders®

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Hazardous Area Certified Optical Rotary Encoders

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Programmable Encoders

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Functional Safety Rotary Encoders

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Magnetic Rotary Encoders

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHM3

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHM5

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHM9 Low Profile Programmable Encoder

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHMB Low Profile Programmable Encoder with Terminal Box

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHMX Low Profile Explosion Proof / Flameproof

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHU9 Low Profile Programmable Encoder
LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHUB Low Profile Programmable Encoder with Terminal Box LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHUX Low Profile Explosion Proof & Flameproof
LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHK5

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHK9 Low Profile Programmable Encoder
LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHKB Low Profile Encoder with Terminal Box LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHKX Low Profile Explosion Proof & Flameproof
LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHA9 Low Profile Programmable Encoder
LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HHAB Low Profile Programmable Encoder with Terminal Box LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHM3

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHM5 / AXM5

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHM9 Low Profile Programmable
LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHMB Low Profile Programmable Encoder with Terminal Box LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHMX Low Profile Explosion Proof & Flameproof
LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHU9 Low Profile Programmable Encoder
LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHUB Low Profile Programmable Encoder with Terminal Box LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHUX Low Profile Explosion Proof & Flameproof
LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHK3

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHK9 Low Profile Programmable
LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHKB Low Profile Programmable Encoder with Terminal Box LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHKX Low Profile Explosion Proof & Flameproof
LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHA9 Low Profile Programmable Encoder
LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model AHAB Low Profile Programmable Encoder with Terminal Box LP Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model THM4

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model TXM4

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model THM5

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model TXM5

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model THK4

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model THK5

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Programmable Encoders

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Omnicoder®: Programmable Incremental Encoder

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

LP Series: Programmable Resolution Incremental & Absolute Encoders

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Hall Effect Rotary Position Sensors

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model 9360

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model 9970

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model 8360

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model 9960

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model HCW4

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model ACW4

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Model TCW4

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Programmable Hall Device

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Rotary and Linear Potentiometers

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Rotary Potentiometers

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Linear Potentiometers

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Draw Wire Sensors

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

LT25 Linear Cable Transducer

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

CD Series

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Inclinometers

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Industrial Duty Inclinometers

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Electronic Modules

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Optical Isolator Interface Module

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Intrinsic Safety Barrier

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Dual Encoder to USB Converter Module

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Anti-Dither Module

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Divide-By Module

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Serial to Parallel Converter Module

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Encoder Signal Broadcaster Module

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

SA100R Rotary Digital Display (DRO)

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

SA100 Linear Digital Display (DRO)

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

SwiftComm® Wireless Encoder Interface

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

SwiftComm

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor Support Products

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Mechanical Hardware

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Cable and Cable Assemblies

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Mating Connectors

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power Supplies

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Electronic Modules

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Encoder Model Comparison Chart

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

ROTARY INCREMENTAL OPTICAL ENCODERS

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

ROTARY SINGLE-TURN ABSOLUTE OPTICAL ENCODERS

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

ROTARY MULTI-TURN ABSOLUTE OPTICAL ENCODERS

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

ROTARY INCREMENTAL MAGNETIC ENCODERS

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

ROTARY SINGLE-TURN ABSOLUTE MAGNETIC ENCODERS

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

ROTARY MULTI-TURN ABSOLUTE MANGETIC ENCODERS

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Crossover Library

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

Encoder Crossovers

Bei Encoder Vietnam, Bei Sensors Vietnam, Bei Vietnam, Bei Encoder ANS Vietnam, ANS Vietnam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645