List code Hệ thống liên lạc nội bộ ứng dụng cho Khu vực nguy hiểm I

 

MÃ SẢN PHẨM

MÔ TẢ SẢN PHẨM

 

K15AG0 / K11AG0 

Trạm điện thoại gắn tường trong nhà chống cháy nổ

Vỏ hợp kim nhôm, chống va đập, chống bụi, chống ẩm.

Bộ khuếch đại 20 watt.

Đường dây đơn hoặc năm bên để liên lạc.

K1AAG0

Trạm khuếch đại treo tường trong nhà chống cháy nổ.

Vỏ hợp kim nhôm, chống va đập, chống bụi, chống ẩm.

Bộ khuếch đại 20 watt.

Đèn LED nguồn.

K15A40 / K11A40

Trạm cầm tay gắn tường ngoài trời chống cháy nổ.

Vỏ hợp kim nhôm, chống va đập, chống bụi, chống ẩm.

Bộ khuếch đại 20 watt. 

K1AA40

Trạm khuếch đại treo tường ngoài trời chống cháy nổ

Vỏ hợp kim nhôm, chống va đập, chống bụi, chống ẩm.

Bộ khuếch đại 20 watt.

K15DG0 / K11DG0

Trạm điện thoại gắn tường trong nhà chống cháy nổ

Vỏ hợp kim nhôm, chống va đập, chống bụi, chống ẩm.

Bộ khuếch đại 20 watt.

Đường dây đơn hoặc năm bên để liên lạc.

K1ADG0

Trạm khuếch đại treo tường trong nhà chống cháy nổ

Vỏ hợp kim nhôm, chống va đập, chống bụi, chống ẩm.

Bộ khuếch đại 20 watt.

Đèn LED nguồn.

K15D40 / K11D40

Trạm cầm tay gắn tường ngoài trời chống cháy nổ

Vỏ hợp kim nhôm, chống va đập, chống bụi, chống ẩm.

Bộ khuếch đại 20 watt.

K1AD40

Trạm khuếch đại treo tường ngoài trời chống cháy nổ

Vỏ hợp kim nhôm, chống va đập, chống bụi, chống ẩm.

Bộ khuếch đại 20 watt.