ĐIỆN THOẠI ANALOG CHỐNG CHÁY NỔ

MÃ SP

TÊN SP

 

K1T40

Điện thoại analog chống cháy nổ           

Vỏ hợp kim nhôm, chống ăn mòn, chống va đập

Móc kim loại có công tắc sậy từ tính

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Kết nối qua dây điện thoại, có thể giao tiếp với đường dây điện thoại.

 

K2TG0

Điện thoại analog trong nhà chống cháy nổ        

Vỏ kim loại, chống va đập, đạt tiêu chuẩn IP54 trở lên

Móc kim loại có công tắc sậy từ tính

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Kết nối qua dây điện thoại, có thể giao tiếp với đường dây điện thoại.

 

K2T40

Điện thoại analog ngoài trời chống cháy nổ        

Vỏ thép không gỉ, chống va đập, xếp hạng IP66

Móc kim loại có công tắc sậy từ tính

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Kết nối qua dây điện thoại, có thể giao tiếp với đường dây điện thoại.

 

K3TG0

Điện thoại analog trong nhà công nghiệp

Vỏ kim loại, chống va đập, đạt tiêu chuẩn IP54 trở lên

Móc kim loại có công tắc sậy từ tính

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Kết nối qua dây điện thoại, có thể giao tiếp với đường dây điện thoại.

 

K3T40

Điện thoại analog ngoài trời công nghiệp           

Vỏ thép không gỉ, chống va đập, xếp hạng IP66

Móc kim loại có công tắc sậy từ tính

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Kết nối qua dây điện thoại, có thể giao tiếp với đường dây điện thoại.

 

K3T60

Điện thoại analog ngoài trời công nghiệp           

Vỏ ABS, chống ăn mòn, chống va đập, xếp hạng IP66

Móc kim loại có công tắc sậy từ tính

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Kết nối qua dây điện thoại, có thể giao tiếp với đường dây điện thoại.

 

K1I40

 

Điện thoại IP chống cháy nổ     

Vỏ hợp kim nhôm, chống ăn mòn, chống va đập

Móc kim loại có công tắc sậy từ tính

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Kết nối qua dây internet, thuận tiện cho việc điều khiển và cài đặt các trạm điện thoại từ xa bằng máy tính.

 

 

 

K2IG0

Điện thoại IP trong nhà chống cháy nổ  

Vỏ kim loại, chống va đập, đạt tiêu chuẩn IP54 trở lên

Móc kim loại có công tắc sậy từ tính

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Kết nối qua dây internet, thuận tiện cho việc điều khiển và cài đặt các trạm điện thoại từ xa bằng máy tính.

 

 

K2I40

Điện thoại IP ngoài trời chống cháy nổ  

Vỏ thép không gỉ, chống va đập, xếp hạng IP66

Móc kim loại có công tắc sậy từ tính

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Kết nối qua dây internet, thuận tiện cho việc điều khiển và cài đặt các trạm điện thoại từ xa bằng máy tính.

 

 

K3IG0

Điện thoại IP trong nhà công nghiệp      

Vỏ kim loại, chống va đập, đạt tiêu chuẩn IP54 trở lên

Móc kim loại có công tắc sậy từ tính

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Kết nối qua dây internet, thuận tiện cho việc điều khiển và cài đặt các trạm điện thoại từ xa bằng máy tính.

 

 

K3I40

Điện thoại IP ngoài trời công nghiệp     

Vỏ thép không gỉ, chống va đập, xếp hạng IP66

Móc kim loại có công tắc sậy từ tính

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Kết nối qua dây internet, thuận tiện cho việc điều khiển và cài đặt các trạm điện thoại từ xa bằng máy tính.

 

K3I60

Điện thoại IP ngoài trời công nghiệp     

Vỏ ABS, chống ăn mòn, chống va đập, xếp hạng IP66

Móc kim loại có công tắc sậy từ tính

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Kết nối qua dây internet, thuận tiện cho việc điều khiển và cài đặt các trạm điện thoại từ xa bằng máy tính.

 

K3IDT

Điện thoại màn hình cảm ứng trong nhà công nghiệp      

Thích hợp cho phòng điều khiển

Màn hình cảm ứng 7 inch (có bàn phím và phím chức năng để điều khiển)

Móc có công tắc sậy từ kín

Kết nối qua dây internet, thuận tiện cho việc điều khiển và cài đặt các trạm điện thoại từ xa bằng máy tính.

 

 

K3ID0

Điện thoại để bàn trong nhà công nghiệp

Thích hợp cho phòng điều khiển

Bàn phím kim loại (12 phím), chống ăn mòn

Điện thoại ABS có nút bấm trang, chống ồn, chống va đập

Kết nối qua dây internet, thuận tiện cho việc điều khiển và cài đặt các trạm điện thoại từ xa bằng máy tính.