Thương hiệu     DANH SÁCH MÃ PCB Piezotronics
Web     https://www.pcb.com/ #
Mẫu Tên tiếng Việt Tên Tiếng Anh Tên TV
643A01 Dòng cảm biến rung công nghiệp Dòng cảm biến rung công nghiệp PCB Vienam, đại lý PCB, Industrial vibration sensor series/Dòng cảm biến rung công nghiệp
641B02  PCB Vienam, đại lý PCB, Industrial vibration sensor series/Dòng cảm biến rung công nghiệp
356A02 Dòng cảm biến gia tốc Dòng máy đo tốc độ PCB Vienam, đại lý PCB, Acclerometers series/Dòng cảm biến gia tốc
352C33 PCB Vienam, đại lý PCB, Acclerometers series/Dòng cảm biến gia tốc
353B11 PCB Vienam, đại lý PCB, Acclerometers series/Dòng cảm biến gia tốc
353B15 PCB Vienam, đại lý PCB, Acclerometers series/Dòng cảm biến gia tốc
010G10 Dòng dây cáp  Dòng cáp PCB Vienam, đại lý PCB, Cables series/Dòng dây cáp 
034K20 PCB Vienam, đại lý PCB, Cables series/Dòng dây cáp 
045M21B/M025 PCB Vienam, đại lý PCB, Cables series/Dòng dây cáp 
086D20 Búa xung lực/Búa tạ Búa xung lực tạ ngắn PCB Vienam, đại lý PCB, Short-sledge Impulse Hammer/Búa xung lực/ Búa tạ
394C06 Máy đo độ rung cầm tay Máy lắc cầm tay PCB Vienam, đại lý PCB, Hand -shaker/Máy đo độ rung cầm tay
       
 

 

   

 


📧 Mail: design@ansgroup.asia
📢 Skype: design@ansgroup.asia
📲Hotline: 0877 38 38 38