UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ lập trình điều khiển UniStream Unitronics

Để dễ dàng thực hiện các dự án phức tạp, đầy thử thách. Các PLC UniStream mạnh mẽ, tinh vi, từng đoạt giải thưởng có sẵn trong ba loạt:

  • UniStream  Modular All-in-One Customized Controllers: chọn kích thước bảng điều khiển HMI bạn cần, cắm CPU, gắn vào các mô-đun I / O & COM để phù hợp với yêu cầu của bạn.
  • Bộ điều khiển tất cả trong một tích hợp UniStream : PLC, HMI và I / Os được tích hợp thành một đơn vị duy nhất
  • Các PLC UniStream với HMI ảo : các bộ điều khiển PLC + I / O này hỗ trợ các ứng dụng HMI — truy cập nó qua điện thoại di động của bạn
  • Dòng UniStream Cloud— PLC đầu tiên có các dịch vụ đám mây tích hợp sẵn. Dòng này đi kèm với một đăng ký được nhúng cho đám mây. Không cần trả phí hàng tháng hoặc mua thêm phần cứng hoặc phần mềm

UniStream được lập trình bằng UniLogic, phần mềm lập trình môi trường đơn từng đoạt giải thưởng có thể giảm thời gian lập trình xuống tới 50%.

Các dòng sản phẩm:

Model

Tên tiếng Việt

Keyseo

USC-B3-T20

Bộ điều khiển lập trình UniStream/ UniStream® Series Programmable Controllers

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B3-R20

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B5-B1

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B5-T24

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B5-TR22

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B5-RA28

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B5-TA30

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B5-R38

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B5-T42

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B10-B1

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B10-T24

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B10-TR22

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B10-RA28

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B10-TA30

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B10-R38

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USC-B10-T42

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USC

USL-050-B05

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USL

USL-070-B05

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USL

USL-101-B05

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USL

USL-156-B05

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic USL

UAC-CB-01CAN

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic UAC

UAC-CB-01RS2

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic UAC

UAC-CB-01RS4

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic UAC

UAC-01EC2

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic

US10-B5-B1

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B5-T24

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B5-TR22

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B5-RA28

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B5-TA30

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B5-R38

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B5-T42

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B10-B1

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B10-T24

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B10-TR22

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B10-RA28

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B10-TA30

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B10-R38

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US10

US10-B10-T42

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B5-B1

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B5-T24

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B5-TR22

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B5-RA28

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic

US7-B5-TA30

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B5-R38

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B5-T42

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B10-B1

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B10-T24

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B10-TR22

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B10-RA28

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B10-TA30

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B10-R38

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US7-B10-T42

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US7

US5-B5-B1

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US5

US5-B5-T24

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US5

US5-B5-TR22

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US5

US5-B5-RA28

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US5

US5-B5-TA30

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US5

US5-B5-R38

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US5

US5-B5-T42

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US5

US5-B10-B1

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US5

US5-B10-T24

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US5

US5-B10-TR22

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US5

US5-B10-RA28

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic

US5-B10-TA30

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US5

US5-B10-R38

Unitronics Vietnam, đại lý Unitronics, UniStream® Series Programmable Controllers/Bộ điều khiển lập trình UniStream Unitronic US5

XEM THÊM SẢN PHẨM TẠI ĐÂY


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255