BD5936, P/N 0063472,  cảm biến giám sát tốc độ hãng DOLD, DC24V

https://www.dold.com/en/products/relay-modules/monitoring-devices/measuring-relays-monitoring-relays/measuring-relays-for-monitoring-physical-values/bd-5936

 

BD 5936.17/001 AC/DC24-60V Dold là bộ giám sát tốc độdùng để phát hiện trạng thái dừng của động cơ không đồng bộ 3 và 1 pha.

Nguyên lý cơ bản của cảm biến tốc độ DOLD BD5936: tại 2 đầu của cuộn dây stator, BD 5936 đo điện áp cảm ứng của động cơ chậm lại. Nếu điện áp cảm ứng tiến tới 0, điều này cho biết thiết bị đang ở trạng thái dừng và rơle đầu ra được kích hoạt. Ngoài ra, màn hình còn phát hiện việc đứt mạch giữa các đầu vào đo Z1 / Z2. Nếu phát hiện đứt dòng, rơle đầu ra sẽ chuyển sang vị trí bình thường (như khi động cơ đang chạy). Trạng thái này được lưu lại và chỉ có thể được xóa bằng cách tắt (trong thời gian ngắn) điện áp phụ.

1. Ưu điểm: Giám sát trạng thái dừng mà không cần cảm biến

2. Thông số kỹ thuật cơ bản của bộ điều khiển lực căng Dold BD5936.17/001 AC/DC24-60V:

  •  Chiều rộng: 45mm
  • Điện áp phụ trợ: AC, AC/DC
  • Phân loại: Stillstandsüberwachung
  • Địa chỉ liên lạc đầu ra: 2 tiếp điểm NO, 2 tiếp điểm NC
  • Thiết kế bao vây: Tủ công tắc
  • Kiểu: BD 5936

 

3. Các mã hàng tương tự: UH5947.04PS/001/61 DC24V

SPEED MONITOR

UH5947.04PC/001/61 AC/DC110-240V

0063475

SPEED MONITOR

UH5947.04PC/001/61 DC24V

0063473

SPEED MONITOR

UH5947.04PC/200/61 DC24V

0065702

SPEED MONITOR

UH5947.04PC/61 AC/DC110-240V

0063479

SPEED MONITOR

UH5947.04PC/61 DC24V

0063477

SPEED MONITOR

UH5947.04PS/001/61 AC/DC110-240V

0063474

SPEED MONITOR

UH5947.04PS/001/61 DC24V

0063472

SPEED MONITOR

UH5947.04PS/100/61 DC24V

0066139

SPEED MONITOR

UH5947.04PS/101/61 DC24V

0063744

SPEED MONITOR

UH5947.04PS/200/61 DC24V

0065963

SPEED MONITOR

UH5947.04PS/61 AC/DC110-240V

0063478

SPEED MONITOR

UH5947.04PS/61 DC24V

0063476

SPEED MONITOR

UH5947.04PT/001/61 DC24V

0067498

SPEED MONITOR

UH5947.04PT/100/61 DC24V

0067708

SPEED MONITOR

UH5947.04PT/101/61 DC24V

0067499

SPEED MONITOR

UH5947.04PT/200/61 DC24V

0067500

SPEED MONITOR

UH5947.04PT/61 DC24V

0067662