Mô tả sản phẩm:

 • Thiết lập QuickStart cho phép vận hành 'ngoài hộp'
 • Cấu hình chuyên nghiệp thông qua trình hướng dẫn PC với trợ giúp trực tuyến
 • Vận hành nhanh chóng và dễ dàng – không cần kiến thức chuyên môn
 • Thông báo báo động tùy chỉnh để dễ hiểu
 • Lựa chọn công thức từ giao diện điều hành
 • Hẹn giờ nội bộ và lập trình điểm đặt
 • Dấu hiệu tức thì của lỗi lò với ampe kế tích hợp
 • Điểm đặt từ xa – giải pháp cho các ứng dụng đa vùng

Thông số kĩ thuật:

- Loại đầu vào : CT, mA, mV, RTD, TC

- Loại màn hình: Main: 4 digits Lower: 5 character starburst (3216/08/04) 9 character starburst (32h8)

- Loại điều khiển: On/Off, PID,VP

- Loại cảnh báo: Dev, Event, Heater fail, Hi, Lo, Sensor Break

- Hiệu điện thế: 24V dc/ac, 85-264V ac

Phù hợp cho các ứng dụng:

 • Nhựa – ép đùn
 • Xử lý nhiệt
 • Kênh dẫn nhiệt
 • Tạo hình bằng nhiệt

Các code nổi bật:

 • Eurotherm 3216/CC/VH/LRXX/X/XXX/S/ENG/ENG/XXXXX/XXXXX/XXXXX/XXXXXX/P/C/H/O/X/X/X/X/X/T
 • Eurotherm 3216/CC/VL/LRXX/R/XXX/G/SPA
 • Eurotherm 3216/CP/VH/LRXX/R/XXX/S/ENG/ENG/XXXXX/
 • Eurotherm 3208-CP-VH-DRDX-R-XXX-S-ENG-ENG-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX