List code List code HỆ THỐNG LIÊN LẠC NỘI BỘ ứng dụng cho Khu vực nguy hiểm II - INTETRKING

 

MÃ SẢN PHẨM

MÔ TẢ SẢN PHẨM

 

K25AG0 / K21AG0

Trạm điện thoại gắn tường trong nhà chống cháy nổ       

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Vỏ thép mạ kẽm 1.6mm, sơn tĩnh điện màu xám, chống bụi, chống ẩm.

Bộ khuếch đại 20 watt.

 

K25AD0 / K21AD0

Trạm cầm tay để bàn chống cháy nổ      

Thiết kế đặc biệt cho phòng điều khiển hoặc văn phòng.

Bảng thép và vỏ ABS.

Vỏ khuếch đại bằng thép mạ kẽm 1.6mm, sơn tĩnh điện màu xám, chống ăn mòn, chống va đập.

 

K2AAG0

Trạm khuếch đại treo tường trong nhà chống cháy nổ     

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Vỏ thép mạ kẽm 1.6mm, sơn tĩnh điện màu xám, chống bụi, chống ẩm.

Bộ khuếch đại 20 watt.

 

K25A40 / K21A40

Trạm cầm tay gắn tường ngoài trời chống cháy nổ          

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Vỏ thép không gỉ, chống ăn mòn, chống va đập.

Vỏ thép mạ kẽm 1.6mm, sơn tĩnh điện màu xám, chống bụi, chống ẩm.

 

K25A60

Trạm cầm tay gắn tường ngoài trời chống cháy nổ          

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Vỏ nhựa ABS, chống ăn mòn, chống va đập.

Bộ khuếch đại 20 watt.

 

K2AA40

Trạm khuếch đại treo tường ngoài trời chống cháy nổ     

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Vỏ thép không gỉ, chống ăn mòn, chống va đập.

Bộ khuếch đại 20 watt.

 

K2AA60

Trạm khuếch đại treo tường ngoài trời chống cháy nổ     

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Vỏ nhựa ABS, chống ăn mòn, chống va đập.

Bộ khuếch đại 20 watt.

 

K35AG0 / K31AG0       

    

Trạm thiết bị cầm tay treo tường trong nhà công nghiệp  

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Vỏ thép mạ kẽm 1.6mm, sơn tĩnh điện màu xám, chống bụi, chống ẩm.

Bộ khuếch đại 20 watt.

 

K35AD0 / K31AD0           

Trạm cầm tay máy tính để bàn công nghiệp       

Thiết kế đặc biệt cho phòng điều khiển hoặc văn phòng.

Bảng thép và vỏ ABS.

Vỏ khuếch đại bằng thép mạ kẽm 1.6mm, sơn tĩnh điện màu xám, chống ăn mòn, chống va đập.

 

K35ADM / K35A2M / K3TADM

Trạm cầm tay để bàn công nghiệp (W / Merge / Isolate Control) 

Thiết kế đặc biệt cho phòng điều khiển hoặc văn phòng, chức năng điều khiển hợp nhất/cách ly.

Bảng thép và vỏ ABS.

Vỏ khuếch đại bằng thép mạ kẽm 1.6mm, sơn tĩnh điện màu xám, chống ăn mòn, chống va đập.

 

K35AF0 / K31AF0

Trạm thiết bị cầm tay gắn trong nhà công nghiệp

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Thiết kế đặc biệt cho phòng điều khiển hoặc văn phòng.

Vỏ thép mạ kẽm 1.6mm, sơn tĩnh điện màu xám, chống ăn mòn, chống va đập.

 

K35AS0 / K31AS0

Trạm thiết bị cầm tay gắn trong nhà công nghiệp

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Thiết kế đặc biệt cho phòng điều khiển hoặc văn phòng.

Vỏ thép mạ kẽm 1.6mm, sơn tĩnh điện màu xám, chống ăn mòn, chống va đập.

 

K35AP0 / K31AP0

Trạm cầm tay công nghiệp        

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Thiết kế di động.

Vỏ thép mạ kẽm 1.6mm, sơn tĩnh điện màu xám, chống ăn mòn, chống va đập.

 

K3AAG0

Trạm khuếch đại treo tường trong nhà công nghiệp        

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Vỏ thép mạ kẽm 1.6mm, sơn tĩnh điện màu xám, chống bụi, chống ẩm.

Bộ khuếch đại 20 watt.

 

K35A40 / K31A40

Trạm điện thoại gắn tường ngoài trời công nghiệp          

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Vỏ thép không gỉ, chống ăn mòn, chống va đập, xếp hạng IP66

Bộ khuếch đại 20 watt.

 

K35A60 / K31A60

Trạm điện thoại gắn tường ngoài trời công nghiệp          

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Vỏ ABS, chống ăn mòn, chống va đập, xếp hạng IP66

Bộ khuếch đại 20 watt.

 

K3AA40

Trạm khuếch đại treo tường ngoài trời công nghiệp        

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Vỏ thép không gỉ, chống ăn mòn, chống va đập, xếp hạng IP66.

Bộ khuếch đại 20 watt.

 

K3AA60

Trạm khuếch đại treo tường ngoài trời công nghiệp        

Vít chống lỏng bằng thép không gỉ.

Vỏ nhựa ABS, chống ăn mòn, chống va đập, xếp hạng IP66.

Bộ khuếch đại 20 watt.