Cảm biến vị trí và dịch chuyển TR-0050, Potentiometer Novotechnik, 100% Made in Germany

TR-0050 potentionmeter Novotechnik là cảm biến vị trí và dịch chuyển, sử dụng nhựa dẫn điện cung cấp tracks trực tiếp, đo lường chính xác khoảng cách trong hệ thống hiển thị.  

1. Thông số kỹ thuật cơ bản của cảm biến vị trí TR-0050

  • Độ bền cao, lên đến 100 triệu chuyển động, tùy theo ứng dụng
  • Tuyến tính vượt trội - lên tới ± 0,075 %
  • Độ lặp lại đến ±0,002 mm
  • Trục dẫn động có hỗ trợ hai mặt
  • khớp nối bóng đặc biệt loại bỏ lực ngang
  • Tốc độ hoạt động cao - lên đến 10 m/s
  • Không ảnh hưởng bở độ sóc và rung động từ bên ngoài
  • Dòng TR kèm cáp

2. Ứng dụng: Công nghiệp sản xuất (máy đúc nhựa, dệt may, đóng gói, thép, gỗ; công nghệ tự động hoá