EGE Cảm biến nhiệt độ - Temperature sensors

Các dòng Cảm biến nhiệt độ có thể lập trình của EGE đều có thiết kế nhỏ gọn và hai đầu ra chuyển mạch hoặc một đầu ra Analog.

Màn hình kỹ thuật số dễ đọc mô tả nhiệt độ chính xác đến từng vị trí sau dấu thập phân.

P71032

TGM 025-03

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71033

TGM 050-TS060

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71034

TGM 050-TS065

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71035

TGM 050-TS070

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71036

TGM 050-TS075

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71037

TGM 050-TS080

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71038

TGM 050-TS085

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71039

TGM 050-TS090

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71040

TGM 050-TS095

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71041

TGM 050-TS100

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71019

TN 552 GAPP

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71017

TN 552 GPP

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71020

TN 552/1 GAPP

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71018

TN 552/1 GPP

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71022

TN 553/1 GAPP

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71021

TN 553/1 GPP

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P71023

TN 553/1 WP

temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

Click vào đây để xem được nhiều sản phẩm hơn


ANS là đại lý phân phối chính hãng của EGE tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255