EGE Opto High capacity systems – Cảm biến quang

EGE cung cấp các bộ chuyển đổi tiết diện để kiểm soát các cạnh của dải hoặc phát hiện sự gián đoạn của dải cũng như các rào cản quang điện hiệu suất cao và cảm biến phản xạ cho khoảng cách lớn.

P51027

UBD 100-100

Opto-sensors/ band-edge detector

Cảm biến quang / Bộ đo canh biên

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P51028

UBD 100-200

Opto-sensors/ band-edge detector

Cảm biến quang / Bộ đo canh biên

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P51025

UBD 50-100

Opto-sensors/ band-edge detector

Cảm biến quang / Bộ đo canh biên

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P51026

UBD 50-200

Opto-sensors/ band-edge detector

Cảm biến quang / Bộ đo canh biên

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P51004

ULE 101

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P51007

ULE 111

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P50004

ULLE 030 VS

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P50003

ULLS 030 VS

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P50002

ULME 030 VS

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P50001

ULMS 030 VS

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P51003

ULS 101

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P51006

ULS 111

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P51024

ULW 100-200

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P51023

ULW 50-200

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P51008

UR 180 GSOP

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P51022

URA 408 GI

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P50029

URA 5001

Opto-sensors EGE

Cảm biến quang EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

Clik vào đây để xem nhiều sản phẩm


ANS là đại lý phân phối chính hãng của EGE tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255